499 Hãy thực hành lẽ thật và tâm tính của ngươi sẽ thay đổi

Verse 1

Mục đích của thông công lẽ thật

không chỉ để con người hiểu lẽ thật,

mà còn để họ thực hành và đổi thay.

Nếu ngươi hiểu được lẽ thật

nhưng lại không chịu thực hành

mọi hiểu biết đó xem như vô ích.

Ngươi mất cơ hội đạt được lẽ thật,

và mất cơ hội để được cứu rỗi.


Verse 2

Một vài người nói thực hành lẽ thật

sẽ chẳng giải quyết nổi vấn đề.

Một số khác nói lẽ thật

không thể giải quyết tâm tính bại hoại.

Nhưng vấn đề nào cũng có thể giải quyết.

Chìa khóa là ngươi phải hành động

sao cho phù hợp với lẽ thật.


Chorus

Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng,

dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.

Oh, nếu ngươi thực hành lẽ thật,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi.


Verse 3

Vấn đề của các ngươi không như ung thư.

Nếu các ngươi đưa lẽ thật vào thực hành,

mọi vấn đề sẽ được giải quyết,

chỉ cần ngươi hành động theo lẽ thật.

Nếu ngươi cố đuổi theo lẽ thật,

thì thành công nhất định sẽ đến.

Còn nếu ngươi đang đi sai con đường,

đời ngươi coi như đã xong.


Chorus

Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng,

dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.

Oh, nếu ngươi thực hành lẽ thật,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi.


Verse 4

Một số chỉ lo nỗi lo của mình,

chẳng làm theo lẽ thật sẵn có rồi.

Họ vốn dĩ phải khổ đau,

có phước lành nhưng không biết hưởng!

Chỉ cần ngươi đi con đường thực hành,

sẽ thay đổi được điểm yếu chết người.

Nhưng hãy cẩn thận và thận trọng,

chịu đựng thêm gian khổ.


Bridge

Oh tin vào Đức Chúa Trời,

đòi hỏi phải có sự thận trọng.

Liệu ngươi có thành công trong đức tin

nếu tỏ ra thản nhiên như thế?


Chorus

Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng,

dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.

Oh, nếu ngươi thực hành lẽ thật,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi.

Nếu ngươi thực hành lẽ thật mà mình hiểu,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng,

dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.

Oh, nếu ngươi thực hành lẽ thật,

lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 498 Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới có thể làm chứng trong thử luyện

Tiếp theo: 500 Phản bội xác thịt là thực hành lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger