498 Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới có thể làm chứng trong những sự thử luyện

1 Nếu ngươi muốn có thể đứng vững trong tương lai, làm Ngài hài lòng hơn và theo Ngài đến tận cùng, thì hôm nay ngươi phải xây dựng một nền tảng vững chắc. Ngươi phải làm Đức Chúa Trời hài lòng bằng cách đưa lẽ thật vào thực hành trong mọi việc và lưu tâm đến ý muốn của Ngài. Nếu ngươi luôn luôn thực hành theo cách này, sẽ có một nền tảng ở trong ngươi và Đức Chúa Trời sẽ cảm thúc trong ngươi một tấm lòng yêu mến Ngài, và Ngài sẽ ban cho ngươi đức tin. Một ngày kia, khi một thử luyện thực sự ập xuống ngươi, ngươi có thể cũng phải chịu đau đớn nào đó, cảm thấy đau khổ đến một mức nào đó, và chịu đựng nỗi đau tan nát, như thể ngươi đã chết – nhưng sự yêu mến dành cho Đức Chúa Trời của ngươi sẽ không thay đổi, và sẽ còn trở nên sâu đậm hơn nữa. Đó là những ơn phước của Đức Chúa Trời.

2 Nếu ngươi có thể chấp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm hôm nay với một tấm lòng vâng phục, thì ngươi chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, và vì thế ngươi sẽ là người được Đức Chúa Trời ban phước và nhận lãnh lời hứa của Ngài. Nếu hôm nay ngươi không thực hành, thì khi những thử luyện ập xuống ngươi một ngày nào đó, ngươi sẽ không có đức tin hay một tấm lòng yêu thương, và lúc đó thử luyện sẽ trở thành cám dỗ; ngươi sẽ bị chìm vào giữa sự cám dỗ của Sa-tan và sẽ không có cách nào để trốn thoát. Hôm nay, ngươi có thể đứng vững khi một thử luyện nhỏ ập xuống ngươi, nhưng ngươi không hẳn là có thể đứng vững khi một thử luyện lớn ập xuống ngươi một ngày nào đó.

Chuyển thể từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 497 Thực hành lẽ thật đòi hỏi một cái giá thực sự

Tiếp theo: 499 Hãy thực hành lẽ thật và tâm tính của ngươi sẽ thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể...

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger