Ngươi phải biết rằng Đức Chúa Trời thực tế chính là Đức Chúa Trời

Ngươi nên biết gì về Đức Chúa Trời thực tế? Thần, Thân vị, và Lời là các yếu tố làm nên chính Đức Chúa Trời thực tế, và đây chính là ý nghĩa thực sự của chính Đức Chúa Trời thực tế. Nếu ngươi chỉ biết đến Thân vị – tức ngươi chỉ biết đến những thói quen và tính cách của Đức Chúa Trời – nhưng không biết về công việc của Thần, hoặc những điều Thần làm trong xác thịt, và nếu ngươi chỉ chú ý đến Thần và Lời, và chỉ cầu nguyện trước Thần mà không hề biết gì đến công việc của Thần của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Trời thực tế, thì điều đó vẫn chứng tỏ rằng ngươi chẳng biết đến Đức Chúa Trời thực tế. Kiến thức về Đức Chúa Trời thực tế bao gồm việc biết đến và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và nắm bắt được các luật lệ và nguyên tắc trong công việc của Đức Thánh Linh, và cách mà Thần của Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt. Nó cũng bao gồm việc biết được rằng mỗi một hành động của Đức Chúa Trời trong xác thịt đều được Thần chi phối, và rằng những lời Đức Chúa Trời phán ra đều là sự bày tỏ trực tiếp của Thần. Như thế, để biết về Đức Chúa Trời thực tế, điều tối quan trọng là phải biết Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính và thần tính như thế nào; điều này lần lượt liên quan đến những sự bày tỏ của Thần, mà hết thảy mọi người đều tiếp xúc.

Những khía cạnh bày tỏ của Thần là gì? Đôi lúc Đức Chúa Trời làm việc trong nhân tính, và đôi lúc trong thần tính – nhưng trong cả hai trường hợp, Thần đều điều khiển. Tinh thần bên trong con người ra sao, thì biểu hiện bên ngoài của họ cũng như vậy. Thần hoạt động một cách bình thường, nhưng có hai phần Ngài được hướng dẫn bởi Thần: Một phần là công việc Đức Chúa Trời trong nhân tính, và phần kia là công việc Đức Chúa Trời trong thần tính. Ngươi nên biết rõ điều này. Công việc của Thần biến đổi tùy theo hoàn cảnh: Khi công việc con người của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì Thần sẽ chỉ dẫn công việc con người, và khi công việc thần thánh của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì thần tính xuất hiện trực tiếp để triển khai công việc. Bởi vì Đức Chúa Trời hoạt động trong xác thịt và xuất hiện trong xác thịt, Đức Chúa Trời làm việc cả trong nhân tính và thần tính. Công việc Đức Chúa Trời trong nhân tính được Thần chỉ dẫn và được thực hiện nhằm thỏa mãn các nhu cầu trần tục của con người, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với Đức Chúa Trời, cho họ thấy được thực tiễn và sự bình thường của Đức Chúa Trời, và cho họ thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt và ở giữa con người, sống cùng con người, và tương tác với con người. Công việc của Đức Chúa Trời trong thần tính được thực hiện nhằm chu cấp cho sự sống của con người và hướng dẫn con người trong mọi việc từ góc độ tích cực, làm thay đổi tâm tính con người và cho họ thực sự thấy được sự xuất hiện của Thần trong xác thịt. Về cơ bản, sự phát triển trong đời sống con người đạt được trực tiếp thông qua công việc và lời Đức Chúa Trời trong thần tính. Chỉ khi con người chấp nhận công việc trong thần tính của Đức Chúa Trời thì họ mới có thể thay đổi được tâm tính của mình, và chỉ khi đó họ mới được thỏa mãn trong tinh thần mình; chỉ khi thêm vào việc này công tác trong nhân tính – tức sự chăn dắt, hỗ trợ, và dưỡng nuôi của Đức Chúa Trời trong nhân tính – thì kết quả công tác của Đức Chúa Trời mới có thể đạt được đầy đủ. Chính Đức Chúa Trời thực tế được nói đến ngày hôm nay hoạt động trong cả nhân tính và thần tính. Thông qua sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thực tế, công việc và cuộc sống con người bình thường cũng như công việc hoàn toàn thần thánh của Đức Chúa Trời mới đạt được. Nhân tính và thần tính của Đức Chúa Trời được hợp nhất, và công việc của cả hai đều được thực hiện thông qua lời; dù là nhân tính hay thần tính thì Đức Chúa Trời cũng phán ra lời. Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính, Đức Chúa Trời phán dạy theo ngôn ngữ của nhân tính, hầu cho con người có thể tiếp xúc và hiểu được. Lời Đức Chúa Trời được phán rõ ràng và dễ hiểu, theo cách mà chúng có thể đến được với tất cả mọi người; bất kể những người có tri thức hay ít học, họ đều có thể nhận lãnh lời Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời trong thần tính cũng được thực hiện thông qua lời, nhưng nó tràn đầy sự cung cấp, tràn đầy sự sống, và không bị vấy bẩn bởi ý tưởng của con người, nó không dính líu gì đến những sở thích của con người, và không có những hạn chế của con người, nó nằm ngoài mọi giới hạn của bất kỳ nhân tính bình thường nào; nó được thực hiện trong xác thịt, nhưng lại là sự bày tỏ trực tiếp của Thần. Nếu con người chỉ chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong nhân tính, thì họ sẽ gò bó mình vào một phạm vi nhất định, và rồi sẽ cần đến sự xử lý, tỉa sửa và sửa dạy quanh năm nhằm có được thậm chí một chút ít thay đổi trong họ. Tuy vậy, nếu không có công việc hay sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì họ sẽ cứ luôn dùng đến những phương cách cũ; chỉ có cách thông qua công việc của thần tính mà những thói tật và khiếm khuyết này mới có thể được chỉnh đốn, và chỉ đến lúc đó thì con người mới có thể được làm cho trọn vẹn. Thay vì liên tục xử lý và tỉa sửa, điều cần thiết là sự cung cấp tích cực, dùng lời để bù đắp cho mọi thiếu sót, dùng lời để biểu lộ mọi trạng thái của con người, dùng lời để chỉ dẫn đời sống cũng như mọi lời nói và hành động của họ, để phơi bày mọi ý định và động cơ của họ. Đây là công việc thực sự của Đức Chúa Trời thực tế. Như thế, trong thái độ của ngươi với Đức Chúa Trời thực tế, ngươi phải vâng phục nhân tính của Đức Chúa Trời, đồng thời công nhận và tỏ lòng cảm kích trước Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, ngươi nên chấp nhận và vâng theo công việc và những lời thánh thần của Đức Chúa Trời. Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt có nghĩa rằng mọi công việc và lời của Thần Đức Chúa Trời đều được thực hiện thông qua nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời và thông qua xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Thần của Đức Chúa Trời vừa chỉ dẫn công việc con người của Đức Chúa Trời, vừa thực hiện công việc của thần tính trong xác thịt, và ở Đức Chúa Trời nhập thể, ngươi có thể thấy được cả công việc của Đức Chúa Trời trong nhân tính và công việc hoàn toàn mang thần tính của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa thực sự của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt. Nếu ngươi có thể thấy rõ điều này, thì ngươi sẽ có khả năng kết nối mọi phần khác nhau của Đức Chúa Trời; ngươi sẽ thôi không quá đặt nặng vào công việc trong thần tính của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ thôi không quá xem nhẹ công việc trong nhân tính của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ không bị cực đoan hay đi chệch hướng. Nhìn chung, ý nghĩa của Đức Chúa Trời thực tế là công việc nhân tính và thần tính của Đức Chúa Trời, theo như Thần chỉ dẫn, được bày tỏ thông qua xác thịt của Ngài, hầu cho con người có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời đầy sức sống và sống động, có thật và thực tế.

Công việc của Thần của Đức Chúa Trời trong nhân tính có những giai đoạn chuyển tiếp. Bằng cách hoàn thiện nhân tính, Đức Chúa Trời tạo điều kiện cho nhân tính Đức Chúa Trời nhận lãnh được sự chỉ dẫn của Thần, sau đó thì nhân tính Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp và chăn dắt các hội thánh. Đây là một sự bày tỏ về công việc bình thường của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu ngươi có thể thấy rõ những nguyên tắc của công việc trong nhân tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ khó có thể nuôi những ý niệm về công việc của Đức Chúa Trời trong nhân tính. Bất kể điều gì khác, Thần của Đức Chúa Trời không thể nào sai. Đức Chúa Trời luôn đúng, và không mắc một lỗi nào; Đức Chúa Trời không làm bất cứ điều gì không chuẩn xác. Công việc thần thánh là sự bày tỏ trực tiếp ý muốn của Đức Chúa Trời mà không có sự can dự của nhân tính. Việc này không trải qua quá trình hoàn thiện mà đến trực tiếp từ Thần. Tuy nhiên, việc Ngài có thể hoạt động trong thần tính là nhờ nhân tính bình thường của Ngài; nó không có một chút gì siêu nhiên, và nó có vẻ như được thực hiện bởi một con người bình thường; Đức Chúa Trời từ thiên đàng đến với trần thế chủ yếu để bày tỏ lời của Đức Chúa Trời thông qua xác thịt, để hoàn tất công việc của Thần Đức Chúa Trời bằng phương tiện xác thịt.

Ngày nay, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời thực tế vẫn còn quá phiến diện, và hiểu biết của họ về tầm quan trọng của sự nhập thể vẫn còn quá ít ỏi. Nhờ xác thịt của Đức Chúa Trời, con người thấy được qua công việc và lời Đức Chúa Trời rằng Thần của Đức Chúa Trời bao hàm quá nhiều, rằng Đức Chúa Trời quá dư dật. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lời chứng về Đức Chúa Trời cuối cùng vẫn đến từ Thần của Đức Chúa Trời: những gì Đức Chúa Trời làm trong xác thịt, những nguyên tắc nào Đức Chúa Trời sử dụng, những gì Đức Chúa Trời làm trong nhân tính, và những gì Đức Chúa Trời làm trong thần tính. Con người phải có kiến thức về những điều này. Ngày nay, ngươi có thể thờ phượng thân vị này, trong khi về thực chất, ngươi đang thờ phượng Thần, và đó là điều tối thiểu con người phải đạt được trong tri thức của họ về Đức Chúa Trời nhập thể: biết về bản chất của Thần thông qua xác thịt, biết về công việc thần thánh của Thần trong xác thịt và công việc của con người trong xác thịt, chấp nhận mọi lời và phát ngôn của Thần trong xác thịt, và thấy được cách mà Thần của Đức Chúa Trời chỉ dẫn xác thịt và biểu thị quyền năng của Ngài trong xác thịt. Điều này có nghĩa là con người biết đến Thần trên trời thông qua xác thịt; sự xuất hiện của chính Đức Chúa Trời thực tế giữa nhân loại đã xua tan Đức Chúa Trời mơ hồ trong quan niệm của con người. Sự thờ phượng của con người đối với chính Đức Chúa Trời thực tế đã làm gia tăng sự vâng phục của họ đối với Đức Chúa Trời, và thông qua công việc thần thánh của Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, cũng như công việc con người của Đức Chúa Trời trong xác thịt, mà con người nhận lãnh được sự mặc khải và được chăn dắt, và những đổi thay đạt được trong tâm tính sống của con người. Đây là ý nghĩa thực sự của việc Thần đến trong xác thịt, mà mục đích chủ yếu là để con người có thể được tiếp xúc với Đức Chúa Trời, nương tựa vào Đức Chúa Trời, và đạt đến sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Nhìn chung, con người nên có thái độ nào đối với Đức Chúa Trời thực tế? Ngươi biết gì về sự nhập thể, về sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, về sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt, về những việc làm của Đức Chúa Trời thực tế? Các chủ đề chính của cuộc thảo luận hôm nay là gì? Sự nhập thể, sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là những vấn đề cần được thông suốt. Các ngươi phải dần hiểu ra những vấn đề này và có được hiểu biết rõ ràng về chúng trong kinh nghiệm sống của các ngươi, dựa trên vóc giạc của các ngươi và dựa trên thời đại. Quá trình để con người cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời cũng giống như quá trình mà họ biết được sự xuất hiện của lời Đức Chúa Trời trong xác thịt. Con người càng cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời, họ càng biết đến Thần của Đức Chúa Trời; thông qua việc cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời, con người nắm bắt được các nguyên tắc công việc của Thần và biết đến chính Đức Chúa Trời thực tế. Thực ra, khi Đức Chúa Trời làm con người trở nên hoàn thiện và thu phục họ, Đức Chúa Trời để cho họ biết đến những việc làm của Đức Chúa Trời thực tế; Đức Chúa Trời dùng công việc của Đức Chúa Trời thực tế để cho con người thấy tầm quan trọng thực sự của sự nhập thể, để cho họ thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời thực sự đã xuất hiện trước con người. Khi con người được Đức Chúa Trời thu phục và làm cho hoàn thiện, những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời thực tế đã chinh phục được họ; lời của Đức Chúa Trời thực tế đã thay đổi được họ, và đưa sự sống của chính Đức Chúa Trời vào bên trong họ, lấp đầy họ với tất cả những gì Đức Chúa Trời là (bất kể những gì Đức Chúa Trời là trong nhân tính của Đức Chúa Trời, hay những gì Đức Chúa Trời là trong thần tính của Đức Chúa Trời), lấp đầy họ với bản chất của lời Đức Chúa Trời, và khiến con người sống với lời Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thu phục con người, Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời và những phán dạy của Đức Chúa Trời thực tế như một cách để để xử lý những khiếm khuyết của con người và để phán xét và phơi bày tâm tính dấy loạn của họ, khiến họ đạt được những gì họ cần và cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã đến giữa con người. Quan trọng hơn hết thảy, công việc do Đức Chúa Trời thực tế thực hiện là cứu mọi người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, đưa họ ra khỏi vùng đất bẩn thỉu, và xua tan tâm tính bại hoại của họ. Tầm quan trọng sâu sắc nhất trong việc được Đức Chúa Trời thực tế thu phục là có thể sống trọn nhân tính bình thường với tấm gương và hình mẫu là Đức Chúa Trời thực tế, có thể thực hành theo những lời dạy và yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế không chút chểnh mảng hay lạc lối, thực hành theo bất cứ cách nào Đức Chúa Trời dạy, và có thể đạt được bất cứ điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Bằng cách này, ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu phục. Khi ngươi được Đức Chúa Trời thu phục, ngươi không chỉ sở hữu công việc của Đức Thánh Linh; chủ yếu là ngươi có thể sống theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế. Chỉ đơn thuần có được công việc của Đức Thánh Linh không có nghĩa rằng ngươi có được sự sống. Mấu chốt là ngươi có thể hành động theo yêu cầu của Đức Chúa Trời thực tế đối với ngươi hay không, nó liên quan đến việc ngươi có thể được thu phục bởi Đức Chúa Trời hay không. Những điều này mới là ý nghĩa to lớn nhất của công việc của Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời thu phục một nhóm người bằng cách thực sự xuất hiện trong xác thịt và trở nên sống động và rất thật, được con người diện kiến, thực sự làm những công việc của Thần trong xác thịt, và bằng cách làm gương cho con người trong xác thịt. Sự hiện đến của Đức Chúa Trời trong xác thịt chủ yếu là để giúp con người thấy được những việc làm thực tế của Chúa, để cho Thần vô hình một hình dạng xác thịt, và để cho phép con người có thể nhìn thấy và chạm vào Đức Chúa Trời. Theo cách này, những ai được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn sẽ sống thể hiện ra Đức Chúa Trời, sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, và sẽ hợp lòng Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời chỉ phán từ thiên đàng và đã không thực sự đến trên trần thế, thì con người vẫn sẽ không có khả năng biết đến Đức Chúa Trời; họ chỉ có thể truyền giảng về những việc làm của Đức Chúa Trời qua lý thuyết sáo rỗng và sẽ không có được lời Đức Chúa Trời như hiện thực. Đức Chúa Trời đã đến trên trần thế chủ yếu để làm tấm gương và hình mẫu cho những ai Đức Chúa Trời sẽ thu nhận; chỉ như vậy, con người mới có thể thực sự biết đến Đức Chúa Trời, chạm vào Đức Chúa Trời, nhìn thấy được Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó họ mới thực sự được Đức Chúa Trời thu phục.

Trước: Vương quốc một nghìn năm đã đến

Tiếp theo: Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này