916 Thẩm quyền và quyền năng của Đấng Tạo Hóa là vô hạn

Intro

“Ta đặt mống của ta trên từng mây,

và sẽ dùng làm dấu chỉ cho mối giao ước

của Ta với đất”.


Verse 1

Đây là nguyên văn những lời

Đấng Tạo Hóa phán cho con người.

Khi Ngài phán, một cầu vồng đã hiện ra

và vẫn còn đó cho đến hôm nay.

Cầu vồng là dấu chỉ của giao ước

giữa Đức Chúa Trời và con người,

là sự tiếp tục thẩm quyền của Ngài

sau những lời phán của Ngài.


Pre-chorus 1

Nó chẳng cần đến một cơ sở khoa học,

loài người cũng chẳng thế nào chế tạo,

và không ai có thể thay đổi nó.


Chorus

“Đức Chúa Trời tốt đẹp như lời Ngài,

và lời Ngài sẽ được thành toàn,

và những thứ mà Ngài hoàn thành

sẽ kéo dài mãi mãi”.

Những lời như thế được thể hiện ở đây

để ai cũng đều được thấy,

là dấu chỉ, đặc tính rõ ràng

của thẩm quyền Đức Chúa Trời.


Verse 2

Ngài đã dùng phương pháp đặc biệt của Ngài

để giữ giao ước và lời hứa của Ngài,

và Ngài dùng cầu vồng như một dấu chỉ

của giao ước giữa Ngài với con người.

Đó là một sắc lệnh và luật lệ thiên thượng

mà sẽ không bao giờ thay đổi,

dù liên quan đến Đấng Tạo Hóa

hay đối với loài người thọ tạo.


Pre-chorus 2

Trong luật đó, quyền năng của Đấng Tạo Hóa

được hiển lộ như khi Ngài tạo ra muôn vật;

thẩm quyền của Ngài là vô hạn.


Verse 3

Cầu vồng này là một hành động nữa

được thực hiện bằng lời Ngài,

là dấu chỉ của giao ước Đức Chúa Trời

thiết lập với con người bằng lời.

Ngài đã phán với họ về những điều Ngài

sẽ đạt được và cách thực hiện.

Bằng cách này, sự việc được hoàn thành

theo những lời từ miệng Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 3

Chỉ Ngài mới có quyền năng như thế

và hôm nay, mấy ngàn năm

sau lời phán của Ngài,

con người vẫn thấy

cầu vồng được tạo ra từ lời Ngài.


Bridge

Vì những lời phán đó của Ngài,

điều này vẫn vẹn nguyên, không thay đổi

cho đến ngày nay.

Không ai có thể loại bỏ cầu vồng này,

hay thay đổi luật lệ của nó,

nó tồn tại chỉ bởi lời Đức Chúa Trời.

Đây chính là thẩm quyền của Đức Chúa Trời.


Chorus

“Đức Chúa Trời tốt đẹp như lời Ngài,

và lời Ngài sẽ được thành toàn,

và những thứ mà Ngài hoàn thành

sẽ kéo dài mãi mãi”.

Những lời như thế được thể hiện ở đây

để ai cũng đều được thấy,

là dấu chỉ, đặc tính rõ ràng

của thẩm quyền Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 915 Tất cả những gì dưới thẩm quyền của Đấng Tạo Háo đều hoàn hảo vô cùng

Tiếp theo: 917 Muôn vật sống và chết bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger