509 Những người được Đức Chúa Trời thu nhận đã sở hữu thực tế

Verse 1

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế.

Toàn bộ công tác của Ngài,

tất cả những lời Ngài phán,

những lẽ thật Ngài đã bày tỏ đều vô cùng thực tế.

Mọi thứ khác đều trống rỗng và không chắc chắn.

Ngày nay Đức Thánh Linh

sẽ dẫn dắt con người vào,

dẫn dắt con người vào lời Đức Chúa Trời.

Để bước vào thực tế,

con người cần phải kiếm tìm,

biết thực tế và trải nghiệm

cũng như sống trọn, sống trọn thực tế.


Chorus

Những người sở hữu thực tế, biết thực tế

chính là những người

được thu phục bởi Đức Chúa Trời.

Họ biết những việc làm thực tế của Ngài

thông qua trải nghiệm thực tế.

Ngươi càng hợp tác

một cách thiết thực với Đức Chúa Trời

và càng kỷ luật xác thịt của bản thân,

Ngài càng hoạt động trên ngươi

và khai sáng cho ngươi,

ngươi sẽ đạt được thực tế

và biết những việc làm của Ngài,

những việc làm của Ngài.


Verse 2

Con người càng hiểu biết về thực tế,

họ càng có thể phân biệt được

lời nói của người nào là thực tế,

và càng có ít quan niệm hơn.

Càng trải nghiệm, họ càng biết nhiều

về những việc làm của Ngài

và loại bỏ được tâm tính bại hoại của mình.

Càng có nhiều thực tế, họ càng

biết nhiều hơn về Ngài, càng ghét xác thịt

và càng yêu lẽ thật,

đồng thời càng đến gần chuẩn mực của Ngài hơn.


Chorus

Những người sở hữu thực tế, biết thực tế

chính là những người

được thu phục bởi Đức Chúa Trời.

Họ biết những việc làm thực tế của Ngài

thông qua trải nghiệm thực tế.

Ngươi càng hợp tác

một cách thiết thực với Đức Chúa Trời

và càng kỷ luật xác thịt của bản thân,

Ngài càng hoạt động trên ngươi

và khai sáng cho ngươi,

ngươi sẽ đạt được thực tế

và biết những việc làm của Ngài,

những việc làm của Ngài.


Verse 3

Nếu như ngươi có thể sống trong

sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh,

thì con đường thực hành hiện tại

sẽ trở nên rõ ràng hơn với ngươi.

Ngươi có thể giải phóng bản thân

khỏi những lề thói xưa

cũng như những quan niệm tôn giáo của quá khứ.

Hôm nay, điều cần tập trung vào chính là thực tế.

Con người càng sở hữu nhiều thực tế,

thì họ càng hiểu rõ về lẽ thật hơn,

càng hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời.


Chorus

Những người sở hữu thực tế, biết thực tế

chính là những người

được thu phục bởi Đức Chúa Trời.

Họ biết những việc làm thực tế của Ngài

thông qua trải nghiệm thực tế.

Ngươi càng hợp tác

một cách thiết thực với Đức Chúa Trời

và càng kỷ luật xác thịt của bản thân,

Ngài càng hoạt động trên ngươi

và khai sáng cho ngươi,

ngươi sẽ đạt được thực tế

và biết những việc làm của Ngài,

những việc làm của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Làm sao để biết hiện thực

Trước: 508 Tập trung thực hành lẽ thật để được hoàn thiện

Tiếp theo: 510 Ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời trong mọi sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger