774 Những biểu hiện của tình yêu Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời

Verse 1

Bất cứ điều gì trong cuộc sống của Phi-e-rơ

không làm thỏa mong muốn của Đức Chúa Trời

đều khiến ông cảm thấy rất bứt rứt.

Nếu việc gì đó không làm thỏa lòng Ngài,

ông sẽ cảm thấy cực kỳ ân hận,

sẽ tìm cách để phấn đấu và làm,

làm thỏa lòng của Đức Chúa Trời.

Cả trong những điều vụn vặt nhất, nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình,

Phi-e-rơ cũng đòi hỏi bản thân phải làm thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời.

Ông cũng không nhân nhượng với tâm tính cũ của mình,

luôn khắt khe đòi hỏi

bản thân phải tiến sâu hơn vào lẽ thật, tiến sâu hơn vào lẽ thật.

Chorus

Cho dù phải chịu hình phạt,

chịu sự phán xét hay dù có phải chịu cảnh hoạn nạn,

ngươi vẫn có thể đạt được sự vâng phục cho đến chết.

Đây là điều một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải đạt được.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Verse 2

Phi-e-rơ đã yêu kính Đức Chúa Trời

đạt đến mức độ mà Ngài yêu cầu.

Chỉ những người như vậy mới có thể mang chứng ngôn.

Trong đức tin của mình,

Phi-e-rơ đã cố tìm cách thỏa mãn Đức Chúa Trời trong mọi sự,

cũng như cố gắng tìm cách vâng phục mọi điều đến từ Đức Chúa Trời,

mà không một chút phàn nàn, chấp nhận sự phán xét, và chấp nhận hình phạt,

sự tinh luyện, hoạn nạn và sự thiếu thốn trong cuộc sống của mình.

Không có điều nào trong số này có thể

làm thay đổi tình yêu của ông dành cho Ngài.

Chẳng phải đây là tình yêu, tình yêu tột cùng

dành cho Đức Chúa Trời hay sao,

là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo sao?

Chorus

Cho dù phải chịu hình phạt,

chịu sự phán xét hay dù có phải chịu cảnh hoạn nạn,

ngươi vẫn có thể đạt được sự vâng phục cho đến chết.

Đây là điều một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải đạt được.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 773 Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không?

Tiếp theo: 775 Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger