774 Những biểu hiện của tình yêu Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời

Verse 1

Bất cứ điều gì trong cuộc sống của Phi-e-rơ

không làm thỏa mong muốn của Đức Chúa Trời

đều khiến ông cảm thấy rất bứt rứt.

Nếu việc gì đó không làm thỏa lòng Ngài,

ông sẽ cảm thấy cực kỳ ân hận,

sẽ tìm cách để phấn đấu và làm,

làm thỏa lòng của Đức Chúa Trời.

Cả trong những điều vụn vặt nhất,

nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình,

Phi-e-rơ cũng đòi hỏi bản thân

phải làm thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời.

Ông cũng không nhân nhượng

với tâm tính cũ của mình,

luôn khắt khe đòi hỏi

bản thân phải tiến sâu hơn vào lẽ thật,

tiến sâu hơn vào lẽ thật.


Chorus

Cho dù phải chịu hình phạt,

chịu sự phán xét hay

dù có phải chịu cảnh hoạn nạn,

ngươi vẫn có thể đạt được

sự vâng phục cho đến chết.

Đây là điều một loài thọ tạo

của Đức Chúa Trời phải đạt được.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.


Verse 2

Phi-e-rơ đã yêu kính Đức Chúa Trời

đạt đến mức độ mà Ngài yêu cầu.

Chỉ những người như vậy

mới có thể mang chứng ngôn.

Trong đức tin của mình,

Phi-e-rơ đã cố tìm cách thỏa mãn

Đức Chúa Trời trong mọi sự,

cũng như cố gắng tìm cách vâng phục

mọi điều đến từ Đức Chúa Trời,

mà không một chút phàn nàn,

chấp nhận sự phán xét, và chấp nhận hình phạt,

sự tinh luyện, hoạn nạn và sự thiếu thốn

trong cuộc sống của mình.

Không có điều nào trong số này có thể

làm thay đổi tình yêu của ông dành cho Ngài.

Chẳng phải đây là tình yêu, tình yêu tột cùng

dành cho Đức Chúa Trời hay sao,

là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo sao?


Chorus

Cho dù phải chịu hình phạt,

chịu sự phán xét hay

dù có phải chịu cảnh hoạn nạn,

ngươi vẫn có thể đạt được

sự vâng phục cho đến chết.

Đây là điều một loài thọ tạo

của Đức Chúa Trời phải đạt được.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.

Đây chính là sự thuần khiết

của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 773 Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không?

Tiếp theo: 775 Hãy theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời dù phải chịu bao đau khổ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger