695 Thái độ của Phi-e-rơ đối với những sự thử luyện

Verse 1

Phi-e-rơ đã chịu vô vàn thử luyện từ Đức Chúa Trời,

khiến ông phải sống dở, chết dở,

nhưng đức tin của ông chưa từng mất đi.

Kể cả khi Ngài nói sẽ không ngợi khen ông,

ông sẽ rơi vào tay Sa-tan,

và nói Ngài đã bỏ rơi ông,

thì Phi-e-rơ vẫn không nản lòng.


Pre-chorus 1

Ông vẫn cứ yêu mến Đức Chúa Trời

theo cách rất thiết thực,

và phù hợp với các nguyên tắc trước kia;

ông vẫn tiếp tục cầu nguyện.


Chorus 1

Giữa những thử luyện

không phải trên xác thịt, mà bằng lời,

ông vẫn cầu nguyện với Ngài.


Verse 2

“Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng,

có bất kỳ con người, sự vật nào

giữa đất trời và vạn vật

lại không nằm trong tay của Ngài chứ?

Khi Ngài thương xót,

lòng con hân hoan bởi lòng thương xót của Ngài.

Khi Ngài phán xét con,

dù có thể con không xứng đáng,

nhưng con cảm thấy rõ hơn

những việc làm khôn lường của Ngài,

do bởi Ngài luôn đầy sự khôn ngoan

cũng như đầy thẩm quyền.


Pre-chorus 2

Dù xác thân chịu khổ,

tinh thần của con vẫn được an ủi.

Sao con có thể không ngợi ca sự khôn ngoan,

việc làm của Ngài?


Chorus 2

Kể cả khi con có chết đi sau khi biết về Ngài,

sao con có thể không chết trong hạnh phúc chứ?”


Bridge

Trong những thử luyện này,

Phi-e-rơ không nắm trúng ý muốn của Ngài,

nhưng Phi-e-rơ đã tự hào

và vinh dự được Ngài tin dùng.

Vì lòng trung thành của Phi-e-rơ

và phước lành của Đức Chúa Trời,

ông đã là tấm gương cho con người

trong hàng ngàn năm qua.


Outro

Đây chẳng phải là điều các ngươi nên noi theo sao?

Hãy nghĩ đến lý do Ngài đã kể

một câu chuyện dài như vậy về Phi-e-rơ.

Những điều này nên là

nguyên tắc hành động của các ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 6

Trước: 694 Sự hiểu biết của Phi-e-rơ về hình phạt và sự phán xét

Tiếp theo: 696 Ngươi phải biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger