844 Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi chỉ khi ngươi đi con đường của Phi-e-rơ

Verse 1

Điều Jêsus nói với Phi-e-rơ

là điều Ngài nói với con người hôm nay.

Hiểu biết và lối vào sự sống của họ

phải được như Phi-e-rơ.

Dựa trên con đường này và yêu cầu này,

Ngài sẽ hoàn thiện mọi người.

Các ngươi cũng phải trải qua

điều Phi-e-rơ đã trải qua.

Thành quả của Phi-e-rơ

phải được thể hiện nơi các ngươi;

các ngươi cũng phải chịu khổ đau như Phi-e-rơ.


Chorus

Các ngươi cũng đi con đường của Phi-e-rơ.

Các ngươi cũng chịu nỗi đau như Phi-e-rơ.

Khi nhận được vinh quang

và sống trọn cuộc đời đích thực,

thì các ngươi sống trọn hình ảnh của Phi-e-rơ.

Cũng là một con đường,

và đi theo nó, người ta sẽ

được làm cho hoàn thiện.


Verse 2

Các ngươi phải biết rõ về con đường mình đi,

và biết rõ con đường mình đi trong tương lai,

Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thiện những gì,

và các ngươi đã được giao phó những gì.


Chorus

Các ngươi cũng đi con đường của Phi-e-rơ.

Các ngươi cũng chịu nỗi đau như Phi-e-rơ.

Khi nhận được vinh quang

và sống trọn cuộc đời đích thực,

thì các ngươi sống trọn hình ảnh của Phi-e-rơ.

Cũng là một con đường,

và đi theo nó, người ta sẽ

được làm cho hoàn thiện.


Bridge

Ngày nào đó, nếu bị thử luyện

mà thấy được trải nghiệm của Phi-e-rơ

truyền cảm hứng, thì các ngươi

đang đi trên con đường của ông ta.

Phi-e-rơ đã được Ngài khen

vì đức tin chân thành, tình yêu

và lòng trung thành của ông đối với Ngài.

Vì trung thực và khao khát Đức Chúa Trời,

nên Phi-e-rơ được làm cho hoàn thiện.

Nếu có đức tin, tình yêu đó,

chắc chắn Jêsus sẽ làm ngươi hoàn thiện.


Chorus

Các ngươi cũng đi con đường của Phi-e-rơ.

Các ngươi cũng chịu nỗi đau như Phi-e-rơ.

Khi nhận được vinh quang

và sống trọn cuộc đời đích thực,

thì các ngươi sống trọn hình ảnh của Phi-e-rơ.

Cũng là một con đường,

và đi theo nó, người ta sẽ

được làm cho hoàn thiện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trước: 843 Ngươi có phải là người tìm kiếm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện không?

Tiếp theo: 845 Chỉ những người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời mới có thể thật sự yêu Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger