514 Con đường tìm kiếm lẽ thật

Verse 1

Nếu ngươi không biết về lẽ thật

mà theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời,

thì sẽ không đạt được kết quả

và chỉ là mù quáng, uh, uh, uh.

Nếu muốn tìm kiếm lẽ thật

và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời,

thì trước tiên ngươi cần xem xét

sự việc nào đang xảy ra với ngươi,

lẽ thật nào liên quan đến nó.


Chorus

Ngươi nên tìm kiếm lẽ thật như thế nào?

Trước tiên, hãy nghĩ đến lẽ thật

liên quan đến người, việc mình gặp phải.

Sau đó tìm kiếm những lẽ thật này,

ngươi sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời

trong mọi sự mình làm.


Verse 2

Khi gặp bất cứ điều chi,

hãy tìm kiếm những lẽ thật

trong lời Ngài tương ứng với chúng.

Sau đó hãy tìm kiếm, huh, huh, huh,

một con đường phù hợp với mình.

Việc này sẽ giúp ngươi biết ý muốn

của Đức Chúa Trời trong mọi sự, mọi sự.


Chorus

Ngươi nên tìm kiếm lẽ thật như thế nào?

Trước tiên, hãy nghĩ đến lẽ thật

liên quan đến người, việc mình gặp phải.

Sau đó tìm kiếm những lẽ thật này,

ngươi sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời

trong mọi sự mình làm.


Verse 3

Tìm kiếm và thực hành lẽ thật

không phải là áp dụng công thức

hay học thuyết máy móc.

Lẽ thật chẳng phải là phương trình,

cũng không phải là định luật.

Nó là sự sống, sinh thể sống!

Nó là quy tắc con người phải theo,

cần cho sự sống của con người.

Nên ngươi phải hiểu điều này

trong mọi trải nghiệm của mình.


Chorus

Ngươi nên tìm kiếm lẽ thật như thế nào?

Trước tiên, hãy nghĩ đến lẽ thật

liên quan đến người, việc mình gặp phải.

Sau đó tìm kiếm những lẽ thật này,

ngươi sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời

trong mọi sự mình làm.


Chorus

Ngươi nên tìm kiếm lẽ thật như thế nào?

Trước tiên, hãy nghĩ đến lẽ thật

liên quan đến người, việc mình gặp phải.

Sau đó tìm kiếm những lẽ thật này,

ngươi sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời

trong mọi sự mình làm.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 512 Chỉ có nền tảng lời Đức Chúa Trời mới mang lại con đường thực hành

Tiếp theo: 515 Tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger