735 Con đường cần thiết để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Intro

Kính sợ Đức Chúa Trời không phải là

khiếp sợ Ngài khôn tả, lẩn tránh,

giữ khoảng cách, cũng chẳng phải

là sùng bái hay mê tín.

Mà kính sợ Đức Chúa Trời

nghĩa là phải kính trọng,

tin cậy cũng như ngưỡng mộ Ngài,

thể hiện sự quan tâm,

hiểu và vâng lời Đức Chúa Trời.

Đó chính là sự dâng hiến và yêu kính,

cũng như thờ phượng tuyệt đối,

sự báo đáp, vâng phục

mà không một lời phàn nàn.


Verse 1

Nếu như không có hiểu biết thực sự về Ngài,

con người không thể ngưỡng mộ,

hay không thể hiểu và tin tưởng Ngài,

không thể thực sự quan tâm, vâng lời Ngài,

mà chỉ khiếp sợ, bất an,

lúc nào cũng đầy những hiểu lầm,

hoài nghi, và muốn lẩn tránh,

muốn lẩn tránh, cũng như né tránh.

Không có hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời,

thì sẽ không thể nào có sự dâng hiến và đáp đền,

nhân loại sẽ không có sự thờ phượng

cũng như quy phục đích thực, quy phục thực sự,

chỉ biết sùng bái mù quáng,

chẳng phải là gì khác ngoài sự mê tín.


Verse 2

Không có hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời,

con người không thể đi con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh, xa lánh khỏi điều ác.

Trái lại, mọi điều họ làm

lại đầy sự phản nghịch, chống đối,

đầy rẫy những lời vu khống và buộc tội,

những lời phán xét về Đức Chúa Trời,

và đầy những việc ác, hành vi trái với

lẽ thật và trái với ý nghĩa,

ý nghĩa thực sự của lời Đức Chúa Trời.

Nhưng một khi loài người

thực sự tin cậy vào Đức Chúa Trời,

họ sẽ biết cách để đi theo

cũng như biết cách để nương tựa,

nương tựa vào Đức Chúa Trời.

Chỉ khi đó con người mới có thể

thấu hiểu và hiểu biết

về Ngài, bắt đầu quan tâm đến Ngài.


Verse 3

Khi thực sự quan tâm đến Đức Chúa Trời,

con người mới có thể thực sự vâng lời Ngài.

Từ chỗ vâng lời, con người sẽ thực sự

dâng hiến cho Đức Chúa Trời,

và chỉ từ chỗ dâng hiến thực sự này,

mà con người mới có sự đền đáp vô điều kiện.

Chỉ như vậy con người mới có thể biết thực chất,

tâm tính Đức Chúa Trời,

và thân phận của Ngài là gì.

Khi thật sự biết Đấng Tạo Hóa, thì con người

mới có thể đánh thức trong họ

sự vâng phục, thờ phượng thực sự.

Chỉ khi thực sự thờ phượng, quy phục Ngài,

họ mới có thể thực sự

gạt bỏ đường lối tà ác của mình.


Outro

Và tất cả những điều này

làm nên toàn bộ quá trình

kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi,

lánh khỏi những điều ác,

và đây cũng là toàn bộ nội dung

của việc “kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác”.

Đây cũng chính là con đường mà con người

cần phải đi để trở thành người kính sợ

Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác,

kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 734 Ngươi rất dễ chống lại Đức Chúa Trời khi đưa ra những đòi hỏi với Ngài

Tiếp theo: 736 Chỉ bằng cách kính sợ Đức Chúa Trời mới có thể lánh khỏi điều ác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger