602 Con đường của đức tin thành công nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Đích đến của Phi-e-rơ và Phao-lô

được đo bằng việc liệu họ có thể

làm bổn phận như loài thọ tạo

của Đức Chúa Trời hay không,

chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ.

Đích đến của họ đã được xác định

bởi những gì họ đã tìm kiếm ngay từ lúc đầu,

không phải theo lượng công việc họ đã làm

hay sự đánh giá của người khác về họ.


Chorus

Tích cực thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Ngài

sẽ dẫn đến thành công.

Với loài thọ tạo, tìm kiếm tình yêu đích thực

dành cho Đức Chúa Trời

là con đường đúng đắn nhất.

Kiếm tìm những thay đổi

trong tâm tính của ngươi,

thuần khiết yêu Ngài

thì sẽ dẫn đến thành công.


Bridge

Một con đường để dẫn đến thành công như thế

là con đường khôi phục bổn phận ban đầu

cũng như khôi phục diện mạo ban đầu

của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.

Đó là con đường khôi phục, cũng là mục tiêu

của toàn bộ công tác của Ngài từ đầu đến cuối.


Chorus

Tích cực thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Ngài

sẽ dẫn đến thành công.

Với loài thọ tạo, tìm kiếm tình yêu đích thực

dành cho Đức Chúa Trời

là con đường đúng đắn nhất.

Kiếm tìm những thay đổi

trong tâm tính của ngươi,

thuần khiết yêu Ngài

thì sẽ dẫn đến thành công.


Verse 2

Nếu việc mưu cầu của con người bị uế tạp

với những đòi hỏi

cũng như khao khát ngông cuồng,

thì tâm tính của họ sẽ không thay đổi;

điều này là mâu thuẫn với công tác khôi phục.

Đức Thánh Linh không thực hiện công tác này,

chứng tỏ loại theo đuổi này

không được Ngài chấp thuận.

Và khi không được Đức Chúa Trời chấp thuận,

thì theo đuổi như vậy có ý nghĩa gì?


Chorus

Tích cực thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Ngài

sẽ dẫn đến thành công.

Với loài thọ tạo, tìm kiếm tình yêu đích thực

dành cho Đức Chúa Trời

là con đường đúng đắn nhất.

Kiếm tìm những thay đổi

trong tâm tính của ngươi,

thuần khiết yêu Ngài

thì sẽ dẫn đến thành công.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 601 Những con đường của Phi-e-rơ và Phao-lô

Tiếp theo: 603 Ngươi đi con đường của Phao-lô khi không theo đuổi lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger