399 Con đường tin vào Đức Chúa Trời là con đường yêu kính Ngài

Intro

Con đường tin vào Đức Chúa Trời

chính là con đường yêu kính Ngài.

Nếu tin vào Đức Chúa Trời,

thì ngươi phải yêu kính Ngài.


Verse 1

Yêu kính Ngài không có nghĩa chỉ là

đền đáp lại tình yêu của Ngài,

hay yêu kính Ngài bằng lương tâm,

mà phải có tình yêu thuần khiết.


Pre-chorus 1

Lương tâm sẽ không khơi dậy lòng yêu kính Ngài.

Cảm nhận sự đáng mến của Ngài,

tinh thần ngươi sẽ được Ngài cảm thúc,

lương tâm ngươi sẽ làm đúng chức năng.


Chorus

Tình yêu Đức Chúa Trời đích thực

đến từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Đó là tình yêu trên cơ sở

hiểu biết thực sự của con người về Ngài.


Verse 2

Khi Ngài cảm thúc tinh thần con người,

khi con người có hiểu biết trong lòng,

thì họ có thể yêu Ngài bằng lương tâm

sau khi họ đã có được trải nghiệm.


Pre-chorus 2

Yêu Đức Chúa Trời bằng lương tâm

không sai nhưng đó là mức tối thiểu,

nó chỉ vừa xứng với ân điển của Ngài,

mà không thể thúc đẩy con người bước vào.


Chorus

Tình yêu Đức Chúa Trời đích thực

đến từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Đó là tình yêu trên cơ sở

hiểu biết thực sự của con người về Ngài.


Verse 3

Khi con người có công tác của Thần,

thấy và nếm trải tình yêu của Ngài,

khi có chút hiểu biết về Ngài,

họ mới thực sự yêu kính Ngài.


Pre-chorus 3

Khi thấy Đức Chúa Trời xứng đáng

với lòng yêu kính của nhân loại,

thấy Đức Chúa Trời thật đáng mến,

thì họ mới thực sự yêu kính Ngài.


Chorus

Tình yêu Đức Chúa Trời đích thực

đến từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Đó là tình yêu trên cơ sở

hiểu biết thực sự của con người về Ngài.


Verse 4

Những ai không hiểu Đức Chúa Trời

chỉ có thể yêu Ngài dựa trên

quan niệm của họ, theo ý thích;

tình yêu đó không thật, không tự nhiên.


Pre-chorus 4

Khi ai đó có hiểu biết về Ngài,

chứng tỏ lòng họ đã hướng về Ngài.

Tình yêu đó trong lòng họ là

tình yêu đích thực và tự nhiên.


Bridge

Chỉ dạng người như thế này mới

có Đức Chúa Trời trong lòng họ.


Chorus

Tình yêu Đức Chúa Trời đích thực

đến từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Đó là tình yêu trên cơ sở

hiểu biết thực sự của con người về Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện

Trước: 398 Ngươi nên theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong đức tin

Tiếp theo: 400 Sự theo đuổi mà các tín đồ nên theo

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger