438 Khi ngươi mở lòng mình với Đức Chúa Trời


Khi ngươi không thấu hiểu Đức Chúa Trời

và không biết tâm tính của Ngài,

lòng ngươi không bao giờ

có thể thực sự mở ra với Ngài.

Một khi đã hiểu Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ bắt đầu hiểu

những gì trong lòng Ngài,

vui hưởng những gì trong lòng Ngài

bằng sự quan tâm và đức tin.


Khi ngươi vui hưởng những gì

trong lòng Ngài, từng chút một,

ngày qua ngày,

khi ngươi vui hưởng những gì trong lòng Ngài,

lòng ngươi sẽ mở ra với Ngài.

Khi lòng của ngươi mở ra thực sự,

khi tấm lòng ngươi thực sự mở ra,

ngươi sẽ thấy những ngông cuồng,

ngươi sẽ thấy xấu hổ

về những ham muốn ích kỷ

và đáng khinh của mình.


Khi lòng của ngươi mở ra thực sự,

khi lòng của ngươi mở ra thực sự,

ngươi sẽ thấy lòng Ngài

là một thế giới vô tận,

và ngươi sẽ bước vào một cõi diệu kỳ,

không có bóng tối, xấu xa hay lừa gạt,

tất cả đều thành tín, chân thành, tốt lành.

Ngươi sẽ thấy chỉ có ánh sáng

và sự công chính,

khi ngươi mở lòng với Đức Chúa Trời.


Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc

và Ngài đầy lòng xót thương.

Khi ngươi sống, ngươi cảm nhận

niềm vui khi ngươi mở lòng với Ngài.

Sự khôn ngoan và quyền năng

được Ngài lấp đầy cõi ấy,

cùng thẩm quyền và mến yêu của Đức Chúa Trời.

Ngươi thấy được Ngài là gì và có gì,

Ngài lo lắng với điều gì,

Ngài vui vẻ với điều gì,

điều gì làm Ngài tức giận và buồn rầu,

đều hiện hữu cho ngươi thấy,

khi ngươi mở lòng với Đức Chúa Trời

và mời Ngài bước vào.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 437 Hãy hoàn toàn hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời để có thể yêu kính Ngài

Tiếp theo: 439 Hãy để Đức Chúa Trời ngự vào lòng ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger