680 Tình yêu của con người chỉ trở nên tinh sạch khi chịu sự tinh luyện

Verse 1

Suốt cuộc đời, Phi-e-rơ đã chịu

hàng trăm sự thử luyện khổ đau.

Sự tinh luyện đó là nền tảng cho

tình yêu tột bậc dành cho Đức Chúa Trời.

Đó là trải nghiệm quan trọng nhất

của cả cuộc đời Phi-e-rơ.

Tình yêu ông dành cho Ngài là nhờ ý chí,

và quan trọng hơn là nhờ sự tinh luyện, khổ đau.


Bridge 1

Sự đau khổ này dẫn lối ông

trên con đường yêu kính Ngài,

và là điều đáng nhớ nhất đối với ông.


Chorus 1

Nếu con người không trải qua khổ đau

của sự tinh luyện khi yêu kính Ngài,

thì tình yêu của họ đầy ô uế,

và đầy rẫy những ý thích riêng.

Nếu con người không trải qua khổ đau

của sự tinh luyện khi yêu kính Ngài,

thì tình yêu của họ đầy tư tưởng của Sa-tan,

và không thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Có quyết tâm yêu kính Đức Chúa Trời

không giống như thực sự yêu kính Ngài.

Có thể trong lòng một người chỉ nghĩ đến

việc yêu kính, thỏa mãn Ngài,

như thể không có tư tưởng của con người,

mà dành toàn bộ cho Ngài.

Nhưng trước Đức Chúa Trời,

Ngài không thể ngợi khen

hay ban phước cho những điều này.


Bridge 2

Ngay cả khi một người

có thể hiểu hết mọi lẽ thật,

đó cũng không phải là dấu hiệu

của tình yêu đích thực dành cho Ngài.


Chorus 2

Dù con người có thể đã hiểu được

nhiều lẽ thật mà chưa qua tinh luyện,

nhưng con người lại không thể

đưa những lẽ thật này vào thực hành.

Chỉ khi trải qua sự tinh luyện,

họ mới có thể hiểu được ý nghĩa

thực sự của những lẽ thật này

và hiểu rõ được ý nghĩa bên trong chúng.


Verse 3

Vào thời điểm con người có thể thực hành lẽ thật

đúng đắn và hợp ý Ngài,

suy nghĩ con người của họ sẽ giảm đi,

sự bại hoại của họ cũng vậy.

Và vào lúc ấy,

mọi cảm xúc con người của họ

cũng sẽ giảm bớt đi.

Chỉ khi đó, sự thực hành của họ

mới thực sự thể hiện tình yêu dành cho Ngài.


Chorus 3

Lẽ thật về tình yêu dành cho Ngài

không đạt được qua hiểu biết trên môi miệng,

hay mong muốn hoặc hiểu về nó,

mà con người cần phải trả giá.

Việc này đòi hỏi con người

phải chịu nhiều cay đắng

trong quá trình tinh luyện.

Chỉ khi đó tình yêu của con người

mới thuần khiết và hợp lòng Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự

Trước: 679 Sự tinh luyện là phương tiện hay nhất của Đức Chúa Trời để hoàn thiện con người

Tiếp theo: 681 Đức Chúa Trời thử luyện và tinh luyện con người để hoàn thiện họ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger