879 Chỉ Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất

Verse 1

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt

để cứu rỗi con người bởi Ngài yêu thương con người.

Được thúc đẩy bởi tình yêu và với nền tảng tình yêu,

Ngài thực hiện công tác của ngày hôm nay.


Verse 2

Đức Chúa Trời nhập thể và chịu đựng sự ô nhục

để cứu rỗi nhân loại bại hoại.

Ngài chịu đựng đau đớn đến thế.

Hết lần này đến lần khác, Ngài thể hiện tình yêu không thể đong đếm.


Chorus

Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ linh hồn nào lạc mất.

Loài người chẳng quan tâm đến số phận của mình,

và chẳng biết được cách trân trọng cuộc sống mình.

Nhưng Đức Chúa Trời thì có. Chỉ Ngài mới yêu thương con người.


Verse 3

Lời Đức Chúa Trời chữa lành và khuyến khích con người

tiết lộ, nguyền rủa, phán xét và hứa hẹn.

Dù lời Ngài có phán gì, chúng đều đến từ tình yêu.

Đây chính là bản chất công tác của Ngài.


Verse 4

Cớ sao nhiều người lại đi theo sát sao đến vậy?

Cớ sao họ quá tràn đầy năng lượng?

Bởi họ đã thấy được sự cứu rỗi và tình yêu của Ngài.

Thời gian Ngài định thật hoàn hảo. Ngài chẳng bao giờ trì hoãn vì lợi ích của nhân loại.


Chorus

Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ linh hồn nào lạc mất.

Loài người chẳng quan tâm đến số phận của mình,

và chẳng biết được cách trân trọng cuộc sống mình.

Nhưng Đức Chúa Trời thì có. Quả thật chỉ có Ngài, chỉ Ngài mới yêu thương con người.


Bridge

Trên thế gian này ai yêu thương ngươi nhất?

Ngươi chẳng hề yêu bản thân mình.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là thật nhất, ngươi sẽ cảm nhận được.

Nếu Ngài đã không trở nên xác thịt,

dẫn dắt và sống mọi lúc với con người,

thì thật khó để họ biết được tình yêu của Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời chẳng muốn bất cứ linh hồn nào lạc mất.

Loài người chẳng quan tâm đến số phận của mình,

và chẳng biết được cách trân trọng cuộc sống mình.

Nhưng Đức Chúa Trời thì có. Quả thật chỉ có Ngài, chỉ Ngài mới yêu thương con người.

Chỉ Ngài mới yêu thương con người.

Chỉ Ngài mới yêu thương con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?

Trước: 878 Mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời là vì sự sống của con người

Tiếp theo: 880 Đức Chúa Trời yêu thương con người trong thương tích

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger