Về các bước trong công tác của Đức Chúa Trời

Nhìn từ bên ngoài, dường như các bước trong công tác hiện tại của Đức Chúa Trời đã kết thúc, và con người đã kinh qua sự phán xét, hình phạt, đánh đập, và sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, và trải qua các bước như sự thử luyện của những kẻ phục vụ, sự tinh luyện trong thời kỳ hình phạt, sự thử luyện của cái chết, sự thử luyện của những vật làm nền, và thời kỳ yêu Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ trong từng bước, nhưng con người vẫn không biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, hãy xem xét sự thử luyện của những kẻ phục vụ: Họ vẫn không rõ về điều họ đã đạt được, điều họ đã biết đến, và hiệu quả mà Đức Chúa Trời mong muốn đạt được. Nhìn vào tốc độ công tác của Đức Chúa Trời, con người dường như hoàn toàn không có khả năng theo kịp với tốc độc của ngày hôm nay. Có thể thấy rằng trước tiên Đức Chúa Trời mặc khải những bước này trong công tác của Ngài cho con người, và rằng thay vì cần phải đạt được một mức độ trong bất kỳ bước nào mà con người có thể tưởng tượng ra, thì Ngài lại đang làm sáng tỏ một vấn đề. Để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người hầu cho họ có thể thực sự được Ngài thu phục, thì Ngài phải thực hiện tất cả những bước trên. Mục tiêu của việc thực hiện công tác này là để cho thấy các bước nào Đức Chúa Trời phải thực hiện để hoàn thiện một nhóm người. Vì thế, nhìn từ bên ngoài, thì các bước trong công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn tất – nhưng thực chất, Ngài mới chỉ chính thức bắt đầu việc hoàn thiện loài người. Mọi người nên thấy rõ về điều này: Chính các bước trong công tác của Ngài đã được hoàn tất, nhưng bản thân công tác đó thì chưa kết thúc. Tuy nhiên, trong những quan niệm của mình, con người tin rằng tất cả các bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều đã được mặc khải cho con người, và vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, công tác của Đức Chúa Trời đã kết thúc. Nhìn sự việc theo cách này là hoàn toàn sai. Công tác của Đức Chúa Trời đi ngược lại các quan niệm của con người và đánh bật lại những quan niệm như thế trong mọi mặt; đặc biệt là, các bước công tác của Đức Chúa Trời thì đối lập với các quan niệm của con người. Tất cả những điều này thể hiện sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng các quan niệm của con người liên tục tạo ra sự phá vỡ, và Đức Chúa Trời phản công lại mọi thứ con người tưởng tượng ra, điều trở nên rõ ràng trong các trải nghiệm thực tế. Mọi người đều nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm việc quá nhanh, và rằng công tác của Đức Chúa Trời kết thúc trước khi họ hay biết, trước khi họ có được bất kỳ sự hiểu biết nào và trong khi họ vẫn còn ở trong trạng thái hoang mang. Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều như thế. Hầu hết mọi người tin rằng Đức Chúa Trời đang đùa giỡn với con người – nhưng đó không phải là ý định trong công tác của Đức Chúa Trời. Phương pháp làm việc của Ngài là ngẫm nghĩ: trước tiên giống như cỡi ngựa xem hoa, rồi đi vào chi tiết, rồi sau đó tinh chỉnh hoàn toàn các chi tiết này – điều làm con người ngạc nhiên. Con người cố gắng đánh lừa Đức Chúa Trời, nghĩ rằng nếu họ chỉ có thể đối phó cho đến khi họ đạt được một mức nào đó, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Trên thực tế, làm sao Đức Chúa Trời có thể hài lòng với sự cố gắng đối phó của con người? Để đạt được hiệu quả tối ưu, Đức Chúa Trời làm việc bằng cách làm cho con người ngạc nhiên, bằng cách đánh họ trong khi họ không hề hay biết; điều này làm cho họ hiểu nhiều hơn về sự khôn ngoan của Ngài, và hiểu nhiều hơn về sự công chính, oai nghi và tâm tính không thể xúc phạm của Ngài.

Hôm nay, Đức Chúa Trời đã chính thức bắt đầu việc hoàn thiện con người. Để được trở nên hoàn thiện, con người phải trải qua sự mặc khải, phán xét, và hình phạt của lời Ngài, họ phải trải qua những thử luyện và sự tinh luyện của lời Ngài (như là cuộc thử luyện của những kẻ phục vụ), và họ phải có thể chịu được sự thử luyện của cái chết. Điều này có nghĩa là giữa sự phán xét, hình phạt, và những thử luyện của Đức Chúa Trời, những ai thực sự tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ có thể ngợi khen Đức Chúa Trời từ đáy lòng họ, hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời và phản bội chính mình, theo đó yêu mến Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật, trọn vẹn và thanh sạch; đó là một người hoàn thiện, và đó chính là công tác mà Đức Chúa Trời dự định làm, và công tác mà Ngài sẽ hoàn thành. Con người không nên vội đi tới những kết luận về phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời. Họ chỉ nên theo đuổi sự bước vào sự sống. Điều này là căn bản. Đừng liên tục dò xét phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời; điều này sẽ chỉ cản trở những triển vọng tương lai của ngươi. Ngươi đã thấy được bao nhiêu về phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời? Ngươi đã vâng lời như thế nào? Ngươi đã đạt được bao nhiêu từ mỗi phương pháp làm việc của Ngài? Ngươi có sẵn sàng để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện không? Ngươi có mong muốn trở nên hoàn thiện không? Đây là tất cả những điều các ngươi nên hiểu rõ và bước vào.

Trước: Quan điểm các tín đồ cần có

Tiếp theo: Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger