Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Về các bước trong công tác của Đức Chúa Trời

Nhìn từ bên ngoài, dường như các bước trong công tác hiện tại của Đức Chúa Trời đã kết thúc, và con người đã kinh qua sự phán xét, trừng phạt, đánh đòn, và tinh luyện của lời Chúa, và trải qua các bước như sự thử thách cho những kẻ phục dịch, sự tinh luyện trong các thời điểm của sự trừng phạt, sự thử thách sống còn, sự thử thách về các chiến lợi phẩm, và về tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù phải chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ trong từng bước, nhưng con người vẫn không biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy xem xét sự thử thách cho những kẻ phục dịch, ví dụ như: Họ vẫn không rõ về điều họ đã có được, điều họ đã biết, và hiệu quả mà Đức Chúa Trời mong muốn đạt được. Nhìn vào tốc độ làm việc của Đức Chúa Trời, con người dường như hoàn toàn không có khả năng theo kịp với tốc độc của ngày hôm nay. Có thể thấy rằng trước tiên Đức Chúa Trời mặc khải những bước này trong công tác của Ngài cho con người, và rằng thay vì cần phải đạt được một mức độ mà con người có thể tưởng tượng ra trong bất kỳ bước nào, thì Ngài lại làm rõ mọi vấn đề. Bởi Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện con người để Ngài thực sự giành được họ, nên Ngài phải thực hiện tất cả những bước trên. Mục tiêu của việc thực hiện công việc này là để cho thấy rằng các bước Đức Chúa Trời phải thực hiện để hoàn thiện một nhóm người. Vì thế, nhìn từ bên ngoài, thì các bước trong công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn tất - nhưng thực chất, Ngài mới chỉ chính thức bắt đầu việc hoàn thiện loài người. Mọi người nên thấy rõ về điều này: Chính các bước trong công tác của Ngài đã được hoàn tất, nhưng bản thân công tác đó thì chưa kết thúc. Tuy nhiên trong những ý niệm của mình, con người tin rằng trong công tác của Đức Chúa Trời tất cả các bước đều đã được mặc khải cho con người, và vì thế không thể nghi ngờ rằng công tác của Đức Chúa Trời đã kết thúc. Nhìn sự việc theo cách này là hoàn toàn sai. Công tác của Đức Chúa Trời đối nghịch với các ý niệm của con người và đánh trả lại những ý niệm như thế trong mọi mặt; đặc biệt là, các bước công tác của Đức Chúa Trời thì đối lập với các ý niệm của con người. Tất cả những điều này thể hiện sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng các ý niệm của con người thường xuyên tạo sự gián đoạn, và Đức Chúa Trời đánh trả lại mọi thứ con người tưởng tượng ra, điều này trở nên rõ ràng trong các trải nghiệm thực tế. Mọi người đều nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm việc quá nhanh, và rằng công tác của Đức Chúa Trời kết thúc trước khi họ biết đến nó, trước khi họ có được bất kỳ sự hiểu biết nào và trong khi họ vẫn còn ở trong trạng thái hoang mang. Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều như thế. Hầu hết mọi người tin rằng Đức Chúa Trời đang đùa giỡn với con người - nhưng đó không phải là ý định trong công tác của Đức Chúa Trời. Phương pháp làm việc của Ngài là tư duy: trước tiên giống như cỡi ngựa xem hoa, rồi đi vào chi tiết, rồi sau đó luyện lọc các chi tiết này - điều làm con người ngạc nhiên. Con người cố gắng đánh lừa Đức Chúa Trời, nghĩ rằng nếu họ chỉ có thể đối phó cho đến khi họ đạt được một mức nào đó, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Trên thực tế, làm sao Đức Chúa Trời có thể hài lòng với sự cố gắng đối phó của con người? Để đạt được hiệu quả tối ưu, Đức Chúa Trời làm việc bằng cách làm cho con người ngạc nhiên, bằng cách đánh họ trong khi họ không hề hay biết; điều này làm cho họ hiểu nhiều hơn về sự khôn ngoan của Ngài, và hiểu nhiều hơn về sự công chính, oai nghi và tâm tính không thể xúc phạm của Ngài.

Hôm nay, Đức Chúa Trời đã chính thức bắt đầu việc hoàn thiện con người. Để được trở nên hoàn thiện, con người phải trải qua sự mặc khải, phán xét, và trừng phạt của lời Ngài, họ phải trải qua những thử thánh và sự tinh luyện của lời Ngài (như là cuộc thử thánh của những kẻ phục dịch), và họ phải có thể chịu được sự thử thách sống còn. Điều này có nghĩa là giữa sự phán xét, trừng phạt, và thử thách của Đức Chúa Trời, những ai thực sự tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ có thể ngợi khen Đức Chúa Trời từ đáy lòng họ, và hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời và từ bỏ chính mình, theo đó yêu mến Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật, trọn vẹn và thanh sạch; đó là một người hoàn thiện, và đó chính là công tác mà Đức Chúa Trời dự định làm, và công tác mà Ngài sẽ hoàn thành. Con người không nên vội đi tới những kết luận về phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời. Họ chỉ nên theo đuổi lối vào sự sống. Điều này là căn bản. Đừng liên tục xem xét phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời; điều này sẽ chỉ cản trở những triển vọng tương lai của ngươi. Ngươi đã thấy được bao nhiêu về phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời? Ngươi đã vâng lời như thế nào? Ngươi đã đạt được bao nhiêu từ mỗi phương pháp làm việc của Ngài? Ngươi có sẵn sàng để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện không? Ngươi có mong muốn trở nên hoàn thiện không? Đây là tất cả những điều các ngươi nên hiểu rõ và bước vào.

Trước:Quan điểm các tín đồ cần có

Tiếp theo:Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời

Nội dung liên quan