Sự hợp tác hài hòa

Cách người ta thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với cách thực hiện công việc giữa những người ngoại đạo. Sự khác biệt là gì? Các anh chị em cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời và kết nối với nhau về mặt tinh thần. Họ có thể sống hòa thuận với nhau và nói với nhau những điều họ thực sự nghĩ. Họ có thể thông công lẽ thật với nhau một cách đơn giản và cởi mở, vui hưởng lời Đức Chúa Trời, và giúp đỡ lẫn nhau. Bất cứ ai gặp khó khăn, họ đều cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, họ có thể đạt được sự thống nhất trong tinh thần, và họ có thể quy phục trước lẽ thật và trước Đức Chúa Trời. Những người ngoại đạo thì khác. Hết thảy họ đều có những bí mật của riêng mình, họ không trao đổi cởi mở, họ đề phòng lẫn nhau, họ thậm chí còn lập mưu kế và ganh đua lẫn nhau. Cuối cùng, họ chia tay trong sự bất hòa và đường ai nấy đi. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc ở trong hội thánh và ở trong thế giới của những người ngoại đạo là những người chân thành tin Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận lẽ thật. Bất kể ai gặp vấn đề hay khó khăn, mọi người đều có thể thông công cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau, và nếu ai đó tỏ lộ sự bại hoại thì họ có thể bị phê bình, xử lý, và tỉa sửa, để người này có thể hối cải. Yêu thương nhau nghĩa là như vậy. Tất cả mọi người đều có mối quan hệ bình đẳng với nhau, và các nguyên tắc mà theo đó người ta hòa hợp với nhau được xây dựng trên nền tảng lời Đức Chúa Trời. Nếu ai đó phơi bày sự bại hoại, nói năng không đúng, hoặc mắc lỗi, thì họ có thể thông công một cách cởi mở. Khi mọi người tìm kiếm lẽ thật, giúp đỡ lẫn nhau và đạt được sự hiểu biết về lẽ thật, thì sẽ đạt được sự giải thoát và tự do hoàn toàn. Bằng cách này, người ta không còn cảm thấy ghẻ lạnh nhau, ganh đua lẫn nhau, hay đề phòng lẫn nhau. Họ cũng có thể khuyến khích lẫn nhau và yêu thương nhau như một. Những điều này là hiệu quả của lời Đức Chúa Trời. Thông qua đời sống hội thánh, tất cả những ai thực sự tin Đức Chúa Trời đều hiểu được lẽ thật, loại bỏ sự bại hoại của mình, hợp tác hài hòa với các anh chị em, làm tròn bổn phận, sống hòa thuận với nhau, và sống trước Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi muốn làm tròn bổn phận của mình và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải học cách làm việc hòa hợp với người khác trước tiên. Khi hợp tác với các anh chị em, ngươi nên cân nhắc điều này: “Thế nào là hòa hợp? Lời ăn tiếng nói của mình có hòa hợp với họ không? Suy nghĩ của mình có hòa hợp với họ không? Cách mình làm mọi việc có hòa hợp với họ không?”. Hãy nghĩ về cách phối hợp hài hòa. Đôi khi, hòa hợp có nghĩa là nhẫn nhịn và bao dung, nhưng nó cũng có nghĩa là giữ vững lập trường và tuân thủ các nguyên tắc. Hòa hợp không có nghĩa là thỏa hiệp các nguyên tắc để làm dịu mọi thứ, hay cố trở thành “người dễ dãi”, hay bám vào đường lối ôn hòa – và chắc chắn không có nghĩa là lấy lòng ai đó. Đây là nguyên tắc. Một khi đã nắm được các nguyên tắc này, tự lúc nào không hay, ngươi sẽ nói và hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật, và theo cách này, ngươi dễ đạt được sự thống nhất. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu mọi người sống theo các triết lý trần tục, và nếu họ dựa vào các quan niệm, khuynh hướng, ham muốn, động cơ ích kỷ, ân tứ và sự khôn khéo của bản thân để hòa hợp với nhau, thì đây không phải là cách để sống trước Đức Chúa Trời, và họ sẽ không có khả năng đạt được sự đoàn kết. Tại sao lại như vậy? Đấy là vì khi con người sống theo một tâm tính Sa-tan, họ không thể đạt được sự đoàn kết. Thế thì hậu quả cuối cùng của việc này là gì? Đức Chúa Trời không làm công tác trên họ. Khi không có công tác của Đức Chúa Trời, nếu con người dựa vào khả năng và sự khôn khéo ít ỏi của bản thân họ, vào chút chuyên môn cùng chút kiến thức và kỹ năng họ đã đạt được, thì họ sẽ khó được sử dụng trong nhà Đức Chúa Trời và họ sẽ cảm thấy rất khó hành động phù hợp với ý muốn của Ngài. Khi không có công tác của Đức Chúa Trời, ngươi không bao giờ có thể nắm được ý muốn của Đức Chúa Trời, những yêu cầu của Đức Chúa Trời hay các nguyên tắc thực hành. Ngươi sẽ không biết con đường hay các nguyên tắc để thực hiện bổn phận của mình theo đó, và sẽ không bao giờ biết cách hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay những hành động nào vi phạm các nguyên tắc của lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không rõ bất cứ điều nào trong số này, ngươi sẽ chỉ đơn thuần tuân thủ và làm theo các quy tắc một cách mù quáng. Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình trong sự mơ hồ như vậy, chắc chắn ngươi sẽ thất bại. Ngươi sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời tán thành, ngươi chắc chắn sẽ khiến Đức Chúa Trời khinh ghét, loại bỏ ngươi, và ngươi sẽ bị đào thải.

Khi hai người cộng tác với nhau để thực hiện một bổn phận, đôi khi họ sẽ bàn cãi về một vấn đề nguyên tắc. Họ sẽ có những quan điểm khác nhau và họ sẽ đưa ra những ý kiến khác nhau. Có thể làm gì trong trường hợp đó? Đây có phải là một vấn đề xuất hiện thường xuyên không? Đó là một hiện tượng bình thường. Tâm trí, tố chất, sự thấu hiểu, tuổi tác và kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác, và không thể nào mà hai người có những suy nghĩ và quan điểm hoàn toàn giống nhau được, và do đó, việc hai người có thể có ý kiến và quan điểm khác nhau là một hiện tượng rất phổ biến. Đây là chuyện xảy ra rất đỗi thường xuyên. Chẳng có gì phải làm om sòm về điều đó cả. Câu hỏi quan trọng là, khi một vấn đề như vậy nảy sinh thì hợp tác và tìm kiếm như thế nào để đạt được sự thống nhất trước Đức Chúa Trời và sự nhất trí về quan điểm và ý kiến. Con đường đi đến sự thống nhất quan điểm và ý kiến là gì? Đó là tìm kiếm khía cạnh liên quan của các nguyên tắc của lẽ thật, không hành động theo ý định của riêng ngươi hay của ai khác, mà tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Đây là con đường dẫn đến sự hợp tác hài hòa. Chỉ khi các ngươi tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc mà Ngài yêu cầu thì các ngươi mới có thể đạt được sự thống nhất. Nếu không, nếu sự việc đi theo cách của ngươi thì người kia sẽ không vừa ý, và nếu sự việc đi theo ý họ thì ngươi sẽ cảm thấy không hài lòng và khó chịu. Ngươi sẽ không thể nhìn rõ các sự việc, không thể buông bỏ, và ngươi sẽ luôn nghĩ: “Đó có phải là cách làm việc đúng đắn không?” Ngươi sẽ không thể nhìn ra ai thực sự có cách suy nghĩ đúng, nhưng đồng thời, ngươi sẽ không sẵn lòng từ bỏ ý tưởng của riêng mình. Trong tình huống như vậy, ngươi nên tìm kiếm lẽ thật, và ngươi nên tìm kiếm xem các nguyên tắc là gì và Đức Chúa Trời yêu cầu những tiêu chuẩn gì. Một khi ngươi đã tìm kiếm những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu, hãy thông công với người kia. Nếu sau đó họ thông công một chút về quan điểm và kiến thức của họ thì lòng ngươi sẽ trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Ngươi sẽ thầm nghĩ: “Cách suy nghĩ của mình hơi sai lệch, hơi nông cạn – cách suy nghĩ của họ tốt hơn, gần với các tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu hơn, vì vậy mình sẽ gạt cách suy nghĩ của mình sang một bên, tiếp nhận cách suy nghĩ của họ và quy phục. Hãy làm theo cách của họ đi”. Và, khi đã học được điều gì đó từ họ, chẳng phải ngươi đã được ban ơn sao? Họ đã cho đi một chút, và ngươi tận hưởng thứ gì đó được làm sẵn. Đó được gọi là ân điển của Đức Chúa Trời, và ngươi đã được ban ơn. Ngươi có nghĩ rằng thực sự chỉ khi Đức Thánh Linh khai sáng ngươi thì ngươi mới được ban ơn không? Khi ai đó có một ý kiến hoặc sự khai sáng nào đó và chia sẻ với ngươi trong mối thông công, hoặc một điều gì đó được đưa vào thực hành phù hợp với các nguyên tắc của họ, và ngươi thấy kết quả không tệ, thì đó chẳng phải là đạt được điều gì đó sao? Đây là được ban ơn. Sự hợp tác giữa các anh chị em là một quá trình bù đắp điểm yếu của người này bằng điểm mạnh của người khác. Ngươi dùng những điểm mạnh của mình để bù đắp cho những khuyết điểm của người khác, và người khác dùng điểm mạnh của họ để bù đắp cho những thiếu sót của ngươi. Bù đắp cho điểm yếu của người này bằng điểm mạnh của người khác và hợp tác hài hòa nghĩa là như vậy. Chỉ khi hợp tác hài hòa, người ta mới có thể được ban phước trước Đức Chúa Trời, và người ta càng trải nghiệm điều này, họ càng sở hữu nhiều sự thực tế hơn, con đường của họ càng trở nên sáng sủa hơn khi họ bước đi, và họ càng trở nên thoải mái hơn. Nếu ngươi không hợp tác hài hòa; nếu ngươi luôn bất hòa với người khác và không bao giờ tiếp nhận những gì người khác nói, và họ không muốn lắng nghe ngươi; nếu ngươi cố giữ gìn phẩm giá của người khác, nhưng họ lại không làm điều tương tự với ngươi, và ngươi cảm thấy không thoải mái; nếu ngươi bắt chẹt họ vì điều gì đó họ đã nói, và họ ghi nhớ điều đó, và lần tới khi có vấn đề nảy sinh, họ cũng làm như vậy với ngươi – vậy thì đây là vấn đề gì? Chẳng phải đây là sống theo sự nóng nảy của ngươi và ganh đua lẫn nhau sao? Chẳng phải đây là sống theo một tâm tính bại hoại sao? Thực hiện bổn phận của ngươi theo cách này sẽ tuyệt đối không nhận được sự chấp thuận hay phước lành của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ chỉ khiến Đức Chúa Trời khinh ghét ngươi.

Ngươi phải hợp tác hài hòa trong việc thực hiện bổn phận của mình. Chỉ khi đó ngươi mới đạt được kết quả tốt và đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Hợp tác hài hòa là gì? Những hành vi nào không được coi là hợp tác hài hòa? Giả sử ngươi thực hiện bổn phận của ngươi và Ta thực hiện bổn phận của Ta. Mỗi người chúng ta đều thực hiện bổn phận của mình, nhưng không có sự hiểu ngầm giữa chúng ta, không có sự trao đổi hay thông công nào. Chúng ta đã không đạt đến bất kỳ dạng hiểu biết lẫn nhau nào. Trong thâm tâm, chúng ta chỉ đơn thuần biết rằng: “Tôi đang thực hiện bổn phận của tôi và anh đang thực hiện bổn phận của anh. Chúng ta đừng can thiệp vào nhau”. Đây có phải là sự hợp tác hài hòa không? Nhìn bề ngoài, có vẻ như không có tranh cãi hay sự khác biệt về quan điểm giữa hai người như vậy và họ không có vẻ can thiệp vào việc của nhau hoặc hạn chế lẫn nhau. Tuy nhiên, về mặt thuộc linh, không có sự hợp tác hài hòa giữa họ. Họ không có sự hiểu ngầm hoặc quan tâm đến nhau. Tất cả những gì đang diễn ra là mỗi người bọn họ đang làm việc của riêng mình, và đang dốc những nỗ lực cá nhân, mà không có bất kỳ dạng hợp tác nào. Đây có phải là một cách hay để làm việc không? Có thể có vẻ như không ai giám sát, ràng buộc, chỉ huy, hoặc mù quáng vâng lời bất kỳ ai khác, và điều này thậm chí có vẻ hợp lý, nhưng có một loại tâm tính bại hoại đang ở bên trong họ. Mỗi người trong số họ đều cạnh tranh để trở thành người hùng, để vượt trội hoặc để thể hiện tốt hơn những người khác, vì vậy họ không yêu thương, quan tâm hay giúp đỡ bất kỳ ai khác. Có bất kỳ sự hợp tác hài hòa nào ở đây không? (Không). Nếu không có sự hợp tác, thì ngươi đang chiến đấu trong một trận chiến đơn độc, và ngươi sẽ làm nhiều việc kém hoàn hảo hoặc thấu đáo. Đây không phải là loại trạng thái mà Đức Chúa Trời muốn thấy ở con người. Điều này không làm hài lòng Ngài.

Một số người thích làm mọi việc một mình, không bàn bạc với ai hay nói với ai. Họ cứ làm theo ý muốn của họ, bất kể người khác có thể nhìn nhận họ như thế nào. Họ nghĩ: “Tôi là lãnh đạo còn mấy người là những người được Đức Chúa Trời chọn, nên mấy người cần làm theo điều tôi làm. Cứ làm đúng như tôi nói – nên là như vậy”. Họ không báo cho người khác khi hành động và hành động của họ không có sự minh bạch. Họ luôn âm thầm gắng sức và ngấm ngầm hành động. Cũng giống như con rồng lớn sắc đỏ, duy trì chế độ đơn đảng độc quyền cầm quyền, họ luôn muốn bịt mắt và kiểm soát người khác, những người họ xem là tầm thường và vô giá trị. Họ luôn muốn có tiếng nói quyết định trong mọi sự mà không cần bàn bạc hay trao đổi với người khác, và không bao giờ nài xin ý kiến của người khác. Các ngươi nghĩ gì về cách tiếp cận này? Nó có nhân tính bình thường không? (Không có.) Đó chẳng phải là bản tính của con rồng lớn sắc đỏ sao? Con rồng lớn sắc đỏ độc tài và thích hành động theo cách độc đoán. Chẳng phải những người có kiểu tâm tính bại hoại này là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ sao? Đây là cách người ta nên biết mình. Các ngươi có khả năng hành động như thế này không? (Có). Khi cư xử theo cách này, các ngươi có nhận thức được không? Nếu có thì các ngươi vẫn còn hy vọng, nhưng nếu không thì các ngươi chắc chắn sẽ gặp rắc rối, và trong trường hợp này, chẳng phải các ngươi toi đời sao? Phải làm gì khi ngươi không nhận thức được việc mình hành động như thế này? (Chúng con cần các anh chị em chỉ ra, tỉa sửa chúng con, và xử lý chúng con). Nếu trước tiên ngươi nói với những người khác: “Tôi là người vốn thích lãnh đạo người khác, và tôi nói trước cho các anh chị em biết, vì vậy nếu và khi điều đó xảy ra thì đừng làm to chuyện. Anh chị em phải chịu đựng cùng tôi. Tôi biết điều đó chẳng hay ho, và tôi đang cố gắng thay đổi dần dần, vì vậy tôi hy vọng anh chị em sẽ khoan dung với tôi. Khi những chuyện này xảy ra, hãy chịu đựng cùng tôi, hợp tác với tôi, và chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu để hợp tác hài hòa”. Làm việc theo cách này có thể chấp nhận được không? (Không. Không hợp lý). Tại sao nói rằng điều này là không hợp lý? Người nói điều này không có ý định tìm kiếm lẽ thật. Họ biết khá rõ rằng làm việc theo cách này là sai, nhưng họ vẫn khăng khăng làm, đồng thời bắt ép người khác, đòi hỏi sự hợp tác và hỗ trợ từ họ. Không có mong muốn thực hành lẽ thật trong ý định của họ. Họ đang cố tình đi ngược lại lẽ thật. Một sự vi phạm có ý thức – đó là điều Đức Chúa Trời ghê tởm nhất. Không ai ngoài những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ có khả năng làm điều như vậy, và làm như vậy chính là cách những kẻ địch lại Đấng Christ hành động. Một người sẽ gặp nguy hiểm khi họ cố ý đi ngược lại lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Đây là bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Bản thân những cá nhân này không thực hành lẽ thật, mà họ còn cưỡng ép và trói buộc người khác, cố gắng khiến người khác đi theo họ trong việc chống lại lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ đang cố tình chống lại Đức Chúa Trời sao? Đặc biệt khi họ hành động theo cách này, họ thông báo trước cho cả nhóm và bảo mọi người chấp nhận họ, sau đó bắt mọi người ủng hộ họ. Khi làm điều này, họ thậm chí còn quỷ quyệt hơn. Nói điều này hoàn toàn là một hành động thể hiện sức ép, một tối hậu thư. Ý của họ là: “Nghe đây, đừng có mà gây rối với tôi. Những người tầm thường chẳng là gì với tôi cả. Điều tôi muốn là được phụ trách. Tốt hơn là đừng ai cố thảo luận mọi thứ với tôi – không có cửa thảo luận đâu! Đây là vấn đề của tôi: nếu nhờ tôi làm điều gì đó, thì tôi cần phải có tiếng nói quyết định sau cùng, và tốt hơn là đừng ai cố hợp tác với tôi – anh sẽ không làm được đâu, ngay cả khi anh muốn!” Đây có phải là trải lòng mình không? Không phải. Đây là một cách làm việc thay mặt Sa-tan, không phải là vấn đề đơn thuần phơi bày một tâm tính bại hoại. Họ muốn cai trị hoàn toàn, họ nói gì thì phải làm nấy, để mọi người đều làm theo lời họ, rồi đi theo và vâng phục họ. Chẳng phải đó là quỷ Sa-tan hiện hình sao? Đây không phải chỉ là sự bộc phát tâm tính bại hoại một lần rồi thôi. Những hành động của một kẻ địch lại Đấng Christ được quyết định bởi bản tính Sa-tan của họ. Họ tin Đức Chúa Trời và đến hội thánh với ý định nắm giữ quyền lực. Họ muốn đặt mình vào thế chống đối Đức Chúa Trời, dẫn dắt dân sự được Đức Chúa Trời chọn vào con đường chống đối Ngài. Họ y như những người đứng đầu của tất cả các giáo phái tôn giáo ngoài kia. Tất cả họ đều có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, và giống như Sa-tan, họ đều mong muốn đặt mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Nếu một trong những dân sự được Đức Chúa Trời chọn nhìn thấy một kẻ địch lại Đấng Christ hiện hình, họ nên tiếp cận như thế nào? Có nên giúp đỡ kẻ đó theo cách yêu thương không? Họ nên vạch trần và phân định kẻ đó, và để những người khác nhìn thấy bộ mặt Sa-tan của kẻ đó, sau đó họ nên từ bỏ kẻ đó. Đây là một nguyên tắc mà dân sự được Đức Chúa Trời chọn nên hiểu và nắm bắt. Đối với một người coi sự hiện hình của kẻ địch lại Đấng Christ là sự bộc phát của tâm tính bại hoại, một sự vi phạm nhất thời, và vẫn bị lừa bởi cái gọi là “sự tự biết mình” của kẻ địch lại Đấng Christ và những hành động được cho là cởi mở và trải lòng, và vẫn thông công về lẽ thật với kẻ đó, thì họ hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc và rõ ràng là không hề có sự phân định. Nói Ta nghe, khi một kẻ như kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ tâm tính bại hoại, liệu họ có thể cởi mở và trải lòng mình với những người khác không? Họ không bao giờ phản tỉnh hay biết mình khi làm sai điều gì đó, và việc họ bóc trần bản thân là một hành động lừa dối, chẳng qua là một sự tự biện hộ. Người ta cần phân định được cởi mở và trải lòng thật sự nghĩa là gì. Nếu họ nói: “Tôi nóng tính lắm, vì vậy đừng khiêu khích tôi!” thì đây có phải là sự trải lòng không? (Không). Họ đang cảnh báo ngươi không được khiêu khích họ, rằng khiêu khích họ thì sẽ chuốc lấy rắc rối. Sẽ thế nào nếu họ nói: “Ở nhà tôi, tôi nói gì thì được nấy. Ngay cả bố mẹ tôi cũng phải làm theo những gì tôi nói. Đây là kiểu tính khí của tôi, và các anh chị sẽ phải thứ lỗi cho tôi thôi – tôi chẳng thể làm gì được. Cha mẹ tôi nói rằng những người đại tài thì có tính khí nóng nảy, và đó là lý do tại sao họ thứ lỗi cho tôi”? Liệu đây có phải là sự trải lòng? (Không). Họ đang nói với ngươi rằng những người đại tài thì có tính khí nóng nảy, vì vậy ngươi nên thứ lỗi cho họ. Nếu họ nói: “Tôi đã có tính khí này từ khi còn nhỏ. Tôi nói gì phải được nấy. Tôi theo đuổi sự hoàn hảo và những gì tôi muốn. Bây giờ tin Đức Chúa Trời thì tôi đỡ hơn nhiều rồi, và đa phần, tôi có thể chịu đựng và kiềm chế bản thân, nhưng tôi vẫn theo đuổi sự hoàn hảo. Nếu thứ gì đó không hoàn hảo thì nó sẽ chẳng là gì cả và tôi không thể chấp nhận nó”, thì đây có phải là trải lòng không? (Không). Vậy thì đây là gì? Đây là tự khen bản thân và khoe khoang để khiến người khác nể phục họ, nói cho người khác biết họ ghê gớm như thế nào, cách mà những tay côn đồ và giang hồ khoe khoang hùng hổ và gồng cơ bắp khi gặp nhau, như thể đang nói: “Mày tưởng có thể gây chuyện với tao hả? Nếu vậy thì hãy xem nắm đấm của tụi tao lên tiếng!” Chẳng phải đây chính là bộ mặt của Sa-tan sao? Đây chính là bộ mặt của Sa-tan. Không phải tất cả mọi cách bóc trần bản thân đều giống nhau. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ bóc trần bản thân, họ có ý đe dọa, hăm dọa, và khiến người khác sợ hãi. Họ luôn muốn làm người khác khuất phục. Đây là bộ mặt của Sa-tan. Đây không phải là cách cởi mở đơn giản, thông thường. Để sống thể hiện ra nhân tính bình thường, con người phải cởi mở và phơi bày bản thân như thế nào? Bằng cách cởi mở về những sự bộc phát của tâm tính bại hoại của họ, cho phép người khác nhìn thấu thực tế trong lòng họ, và sau đó, dựa trên lời Đức Chúa Trời, mổ xẻ và biết được thực chất của vấn đề, căm ghét và khinh ghét bản thân từ tận đáy lòng. Khi phơi bày bản thân, họ không nên cố gắng biện minh hay cố gắng giải thích cho mình, mà thay vào đó, họ chỉ nên đơn thuần thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Một số người rõ ràng là có tâm tính xấu, nhưng họ luôn nói mình có tính khí nóng nảy. Chẳng phải đây chỉ là một loại biện minh sao? Một tâm tính xấu chỉ là: một tâm tính xấu. Khi ai đó đã làm điều gì đó vô lý hoặc điều gì đó gây hại cho mọi người, vấn đề là ở tâm tính và nhân tính của họ, nhưng họ luôn nói rằng họ nhất thời mất kiểm soát cơn nóng nảy hoặc hơi tức giận. Họ không bao giờ hiểu vấn đề theo thực chất của nó. Đây có phải là thực sự mổ xẻ bản thân và phơi bày bản thân không? Thứ nhất, để một người đánh giá đúng vấn đề, mổ xẻ và phơi bày bản thân ở mức cơ bản, họ phải có lòng trung thực và thái độ chân thành, và họ phải nói những gì họ có thể hiểu được về những vấn đề trong tâm tính họ. Thứ hai, nếu một người cảm thấy rằng tâm tính của họ là quá xấu, thì họ phải nói với mọi người rằng: “Nếu tôi lại phơi bày tâm tính bại hoại như vậy thì cứ cảnh báo tôi, xử lý và tỉa sửa tôi. Nếu tôi không thể tiếp nhận thì đừng bỏ cuộc với tôi. Mặt này của tâm tính bại hoại của tôi rất nghiêm trọng, và tôi cần lẽ thật được thông công nhiều lần để vạch trần tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận bị mọi người tỉa sửa và xử lý, và tôi mong mọi người để mắt đến tôi, giúp đỡ tôi, không để tôi lạc lối”. Thái độ như vậy là gì? Đây là thái độ tiếp nhận lẽ thật. Một số người cảm thấy hơi khó chịu khi họ nói ra những điều này. Họ thầm nghĩ: “Nếu mọi người quả thật đứng lên vạch trần mình, thì khi đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ có thể chịu được không?” Các ngươi có sợ người khác vạch trần mình không? (Không). Ngươi nên dũng cảm khi đối mặt với điều này. Thật xấu hổ khi sợ bị vạch trần. Nếu ngươi thực sự yêu lẽ thật, ngươi có sợ bị sỉ nhục theo cách này không? Ngươi có sợ mọi người xử lý ngươi không? Nỗi sợ này là một thứ yếu đuối, tiêu cực, và bại hoại. Mọi người đều tỏ lộ sự bại hoại, nhưng thực chất của cách họ tỏ lộ nó lại khác nhau. Chỉ cần ai đó không cố ý vi phạm hoặc gây phá vỡ và nhiễu loạn, thì dạng tỏ lộ sự bại hoại của họ là bình thường, và mọi người sẽ có thể xử lý đúng đắn. Nếu mục tiêu dự định của ai đó là gây phá vỡ hoặc nhiễu loạn, hoặc cố ý phá hoại công tác của hội thánh, thì họ là những người sợ bị người khác vạch trần nhất, bởi vì thực chất của vấn đề này quá nghiêm trọng, và vào thời điểm họ bị vạch trần, họ sẽ bị phơi bày và đào thải. Nỗi sợ hãi này của họ đè nặng lên tâm trí họ. Cho dù ngày nay Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả đều nhằm mục đích làm tinh sạch con người khỏi sự bại hoại và cứu rỗi họ. Nếu ngươi là dạng người phù hợp, và ngươi phấn đấu làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì hầu hết mọi người sẽ thấy rõ điều này. Họ có thể phân định điều này ở ngươi. Ngoài ra, việc vạch trần, tỉa sửa và xử lý ai đó không phải là gây rắc rối cho họ. Đúng hơn, điều này được thực hiện để giúp họ giải quyết các vấn đề của họ, để họ có thể làm tròn bổn phận của mình và bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là một điều chính đáng. Một người tiếp nhận việc bị tỉa sửa và xử lý để tâm tính bại hoại của họ có thể được làm tinh sạch. Đó cũng là một thái độ mà một người nên có để đạt được sự thay đổi về tâm tính. Một khi ai đó đã có thái độ này thì họ cũng cần phải tìm cho mình một con đường thực hành phù hợp, và khi đến lúc thực hiện thì cần phải chịu khổ. Khi có một trận chiến, họ phải phản bội xác thịt và loại bỏ những ràng buộc của lòng tự cao tự đại, kiêu hãnh và cảm xúc của họ. Một khi họ đã vượt qua được những khó khăn của xác thịt, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người ta có thể gọi đây là sự tự do và giải thoát. Đây là quá trình thực hành lẽ thật. Luôn luôn có chút đau khổ. Không thể không đau khổ chút nào, bởi vì xác thịt bại hoại, và người ta có lòng tự cao tự đại và kiêu hãnh, và họ luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Những điều này là những trở ngại lớn nhất của con người trong việc thực hành lẽ thật. Vì vậy, không thể thực hành lẽ thật mà không chịu khổ một chút. Khi người ta nếm trải vị ngọt của việc thực hành lẽ thật, trải nghiệm sự bình an và niềm vui thực sự, họ sẵn lòng thực hành lẽ thật, và họ sẽ dễ dàng từ chối bản thân, phản bội xác thịt và chiến thắng Sa-tan hơn. Bằng cách này, họ được hoàn toàn giải phóng và tự do.

Kiểu bầu không khí nào phải được phát triển trong đời sống hội thánh? Một bầu không khí mà trong đó, khi một điều gì đó xảy ra thì nhắm đến điều đó, chứ không phải nhắm đến con người. Đôi khi những bất đồng sẽ dẫn đến cãi vã và sự nóng nảy sẽ tăng cao, nhưng không có sự ghẻ lạnh trong lòng. Mọi thứ đều vì mục đích thay đổi tâm tính của con người và làm tròn bổn phận của mình. Tất cả là để thực hành lẽ thật nhằm đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Không có hận thù giữa mọi người với nhau. Điều này là do mọi người đều đang trong quá trình cố gắng để đạt được sự cứu rỗi. Mọi người đều có những tâm tính bại hoại như nhau, và đôi khi, có lẽ, một lời nói hơi gay gắt hoặc đi hơi quá xa, hoặc ai đó có thái độ xấu. Mọi người không nên có ác cảm về những điều này. Nếu ngươi vẫn không thể hiểu hoặc nhìn thấu vấn đề, thì chỉ còn một cách cuối cùng: cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và tự suy ngẫm: “Chúng ta tin và đi theo cùng một Đức Chúa Trời, nên bất kể chúng ta có tranh cãi hay có sự khác biệt nào về quan điểm, bất kể điều gì chia rẽ chúng ta, chúng ta cũng hiệp nhất trước Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện với cùng một Đức Chúa Trời, vậy thì có gì mà chúng ta không thể vượt qua chứ?” Nếu ngươi suy nghĩ kỹ về sự việc theo cách này, chẳng phải ngươi sẽ vượt qua những hạn chế này sao? Suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của việc này là gì? Đó là hợp tác hài hòa, tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự, và đạt được sự thống nhất – thống nhất về nguyên tắc, thống nhất về mục đích, và thống nhất về ý định và động cơ hành động. Điều này nói thì dễ hơn làm. Tại sao lại như vậy? (Người ta có tâm tính bại hoại). Đúng vậy. Đó không phải là do những sự khác biệt về tính khí, tính cách, hay tuổi tác của người ta, hay bởi vì người ta đến từ các gia đình khác nhau, mà bởi vì người ta có những tâm tính bại hoại. Đó là nguyên nhân gốc rễ. Nếu tất cả các ngươi đều có thể thấy rõ nguyên nhân gốc rễ nằm ở những tâm tính bại hoại của con người, thì các ngươi có thể xử lý sự việc một cách đúng đắn, và vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Vậy, chúng ta vẫn cần thảo luận chi tiết ở đây về cách giải quyết các tâm tính bại hoại chứ? Không. Các ngươi đã nghe rất nhiều bài giảng nên tất cả các ngươi đều biết đôi điều về con đường phải đi, và tất cả các ngươi đều có chút kinh nghiệm về vấn đề này. Chừng nào người ta còn có thể kiên trì tìm kiếm lẽ thật trong mọi việc để giải quyết vấn đề, phản tỉnh về những vấn đề tồn tại trong họ, và tiếp tục đối xử công bằng với người khác, thì về cơ bản, họ sẽ có thể hợp tác hài hòa với người khác. Miễn là mọi người có khả năng tiếp nhận lẽ thật, không kiêu ngạo hay tự nên công chính, và có thể tiếp cận những đề xuất của người khác một cách đúng đắn, thì họ có thể hợp tác, và nếu có vấn đề xảy ra, thì việc hợp tác bằng cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Miễn là ai đó có thể tiếp nhận lẽ thật, và cởi mở thông công, thì cộng sự của họ sẽ dễ cảm động và có khả năng tiếp nhận lẽ thật. Khi đó, việc đạt được sự hợp tác hài hòa không phải là vấn đề lớn, và người ta dễ đạt được mục tiêu thống nhất trong tâm trí.

Ngày 5 tháng 9 năm 2017

Trước: Thực hành lẽ thật là gì?

Tiếp theo: Chỉ ai hết lòng, hết trí và hết linh hồn mà thực hiện bổn phận mới là người yêu kính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger