710 Chỉ có vâng phục công tác của Đức Chúa Trời mới mang lại sự thay đổi tâm tính

Verse 1

Nếu các ngươi có thể nghe theo

những lời hiện tại của Đức Thánh Linh,

trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

thì tâm tính các ngươi có thể thay đổi.

Nếu các ngươi nghe theo và

mưu cầu điều Đức Thánh Linh phán,

thì các ngươi là người biết vâng lời Ngài,

và sẽ có sự thay đổi trong các ngươi.

Pre-chorus

Con người thay đổi theo lời phán mới.

Nếu cứ bám vào cái cũ, ngươi không thể thay đổi.

Ngươi phải làm theo sự dẫn dắt của Thần,

vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.

Chorus

Con người không thể tự thay đổi tâm tính của chính mình.

Họ phải bị hành phạt và phán xét,

tỉa sửa và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời.

Thế thì họ mới có thể đạt được

sự vâng lời và trung thành với Ngài,

chứ không hời hợt với Ngài hay dối gạt Ngài.

Verse 2

Nhờ sự tinh luyện của lời Ngài,

mà tâm tính con người mới thay đổi.

Bị lời của Ngài phán xét và phơi bày

họ thôi khinh suất và trở nên điềm đạm.

Điều quan trọng nhất là họ đầu phục công tác,

và những lời hiện tại của Ngài,

gạt quan niệm riêng sang một bên,

sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời.

Chorus

Con người không thể tự thay đổi tâm tính của chính mình.

Họ phải bị hành phạt và phán xét,

tỉa sửa và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời.

Thế thì họ mới có thể đạt được

sự vâng lời và trung thành với Ngài,

chứ không hời hợt với Ngài hay dối gạt Ngài.

Bridge

Trước kia, thay đổi nghĩa là phản bội chính mình,

chịu khổ đau và sự kỷ luật về thể xác,

bỏ lại sau lưng những sở thích phàm tục;

đây là một kiểu thay đổi trong tâm tính.

Ngày nay ai cũng biết việc vâng phục

những lời hiện tại của Đức Chúa Trời

và biết công tác mới của Ngài

là biểu hiện thay đổi thực sự.

Những quan niệm cũ về Ngài có thể được xóa bỏ

để thực sự biết và vâng lời Ngài.

Đây mới là sự biểu hiện đích thực

của sự thay đổi trong tâm tính.

Chorus

Con người không thể tự thay đổi tâm tính của chính mình.

Họ phải bị hành phạt và phán xét,

tỉa sửa và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời.

Thế thì họ mới có thể đạt được

sự vâng lời và trung thành với Ngài,

chứ không hời hợt với Ngài hay dối gạt Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 707 Sự thay đổi trong tâm tính không thể tách khỏi đời sống thật

Tiếp theo: 717 Các chứng nhân của Đức Chúa Trời phải có sự thay đổi trong tâm tính

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger