218 Chỉ khi vâng phục công tác của Đức Thánh Linh, con người mới có thể theo đến cùng

Verse 1

Công tác của Đức Thánh Linh thay đổi từ ngày này sang ngày khác,

từng bước một ngày càng cao hơn với sự mặc khải lớn hơn.

Đây là cách mà Đức Chúa Trời công tác để hoàn thiện nhân loại.

Nếu không theo kịp, thì họ có thể bị bỏ rơi.

Nếu không có lòng sẵn sàng vâng phục,

họ sẽ không thể theo đến tận cùng.

Chorus

Tất cả những ai có bản tính bất tuân và cố ý chống đối,

sẽ bị bỏ lại khi công tác của Ngài được xúc tiến nhanh chóng.

Chỉ những ai sẵn lòng vâng phục, sẵn lòng vâng phục

cũng như vui vẻ hạ mình

mới có thể đi đến cuối con đường, mới có thể đi đến cuối cùng.

Verse 2

Thời đại cũ đã qua, và đây là thời đại mới.

Trong thời đại mới, công tác mới phải được thực hiện.

Và khi Đức Chúa Trời hoàn thiện con người trong thời đại cuối cùng,

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công tác mới nhanh hơn.

Nên nếu trong lòng không có sự vâng phục,

thì khó mà theo được những bước chân của Đức Chúa Trời!

Chorus

Tất cả những ai có bản tính bất tuân và cố ý chống đối,

sẽ bị bỏ lại khi công tác của Ngài được xúc tiến nhanh chóng.

Chỉ những ai sẵn lòng vâng phục, sẵn lòng vâng phục

cũng như vui vẻ hạ mình

mới có thể đi đến cuối con đường, mới có thể đi đến cuối cùng.

Verse 3

Công tác của Ngài không phải là bất biến,

cũng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào hết,

mà luôn luôn mới hơn cũng như luôn luôn cao hơn.

Với mỗi giai đoạn, công tác của Ngài càng lúc càng thực tế hơn,

và ngày càng phù hợp hơn với những nhu cầu thực tế của con người.

Chỉ khi con người đã trải qua kiểu công tác thế này,

thì cuối cùng tâm tính họ mới có thể thay đổi.

Chorus

Tất cả những ai có bản tính bất tuân và cố ý chống đối,

sẽ bị bỏ lại khi công tác của Ngài được xúc tiến nhanh chóng.

Chỉ những ai sẵn lòng vâng phục, sẵn lòng vâng phục

cũng như vui vẻ hạ mình

mới có thể đi đến cuối con đường, mới có thể đi đến cuối cùng.

Verse 4

Con người ngày càng hiểu biết nhiều về sự sống,

nên công tác của Ngài cũng ngày càng cao hơn.

Đó là cách Ngài hoàn thiện con người

và khiến họ phù hợp để Ngài sử dụng.

Công tác của Đức Chúa Trời

phản bác, đảo ngược các quan niệm của con người,

dẫn họ vào trạng thái cao hơn, thực tế hơn,

vào cảnh giới đức tin cao nhất, để ý Ngài được thực hiện.

Chorus

Tất cả những ai có bản tính bất tuân và cố ý chống đối,

sẽ bị bỏ lại khi công tác của Ngài được xúc tiến nhanh chóng.

Chỉ những ai sẵn lòng vâng phục, sẵn lòng vâng phục

cũng như vui vẻ hạ mình

mới có thể đi đến cuối con đường, mới có thể đi đến cuối cùng.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 217 Làm theo công tác mới của Đức Thánh Linh để được Đức Chúa Trời ngợi khen

Tiếp theo: 219 Hãy mau tỉnh ngộ, hỡi những người thông minh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (8)

Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các...

Xét về Kinh Thánh (1)

Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang...

Con đường… (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger