722 Vâng phục Đức Chúa Trời trong xác thịt để được trở nên hoàn thiện

Verse 1

Đức Chúa Trời nhập thể muốn thu phục những người hợp lòng Ngài.

Đừng sống trong mơ hồ, mà hãy tuân theo công tác của Ngài.

Đừng bận tâm đến những ý nghĩ về Đức Chúa Trời trên trời

hay khiến Đức Chúa Trời trong xác thịt gặp khó khăn.

Ai vâng theo Ngài thì quy phục mọi sắp đặt của Ngài.

Ai vâng theo Ngài thì luôn lắng nghe lời Ngài.

Họ chẳng quan tâm Đức Chúa Trời trên trời ra sao, đang làm gì,

họ dâng trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời trên đất.

Pre-chorus

Họ đặt toàn bộ con người của mình trước Ngài.

Họ chẳng bao giờ tính đến sự an toàn của mình.

Họ không làm ầm ĩ về Đức Chúa Trời trong xác thịt,

về sự bình thường và sự thiết thực của Ngài.

Chorus

Ai quy phục Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể được hoàn thiện,

ai tin vị Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì.

Bởi chính Đức Chúa Trời dưới đất, không phải Đức Chúa Trời trên trời,

mới là người ban lời hứa và ân phước cho con người.

Verse 2

Không công bằng khi phóng đại Đức Chúa Trời trên trời,

và coi Đức Chúa Trời dưới đất chỉ là người bình thường.

Đức Chúa Trời trên trời vĩ đại, tuyệt vời và thông thái.

Nhưng Đức Chúa Trời trên trời chẳng hề tồn tại.

Đức Chúa Trời dưới đất bình thường, không có nổi trội,

Ngài hành xử thông thường, không làm việc chấn động địa cầu,

và Ngài cũng không có trí tuệ siêu việt.

Cách Ngài làm, phán dạy đều bình thường và thực tế.

Cho dù Đức Chúa Trời dưới đất không phán dạy bằng

những lời sấm truyền và cũng không hô phong hoán vũ,

Ngài chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời trên trời,

và Ngài thực sự là Đức Chúa Trời sống giữa nhân loại.

Chorus

Ai quy phục Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể được hoàn thiện,

ai tin vị Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì.

Bởi chính Đức Chúa Trời dưới đất, không phải Đức Chúa Trời trên trời,

mới là người ban lời hứa và ân phước cho con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 721 Những ai không vâng phục Đức Chúa Trời thì chống đối Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 723 Tiêu chí cho sự vâng phục Đức Chúa Trời của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger