767 Tin nhưng không yêu Đức Chúa Trời là một đời sống vô ích

Verse 1

Không có bài học nào sâu sắc hơn

bài học yêu kính Đức Chúa Trời.

Cả một đời tin Đức Chúa Trời,

bài học con người học được là cách yêu kính Ngài.

Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời,

thì ngươi phải yêu kính Ngài.

Nếu ngươi tin nhưng không yêu Ngài,

không đạt được hiểu biết về Ngài,

và chưa từng yêu kính Ngài

bằng một tình yêu đích thực từ trái tim,

thì niềm tin của ngươi là vô ích.


Chorus

Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời

nhưng không yêu kính Ngài,

thì ngươi sống vô ích,

toàn bộ cuộc sống của ngươi

là thấp kém nhất trong mọi cuộc đời.

Nếu trong suốt cuộc đời,

ngươi chưa từng yêu kính

hay làm Ngài hài lòng,

vậy thì ngươi sống,

vậy thì ngươi sống để làm chi?

Niềm tin của ngươi vào Ngài để làm gì?

Vậy chẳng phải lãng phí công sức sao?


Verse 2

Nếu mọi người tin và yêu kính Đức Chúa Trời,

thì có cái giá phải trả.

Họ không nên chỉ cố hành động

theo kiểu ra vẻ bề ngoài.

Và họ phải tìm kiếm sự thấu hiểu

thực sự trong sâu thẳm lòng mình.

Nếu như ngươi nhiệt tình

trong việc nhảy múa và hát thánh ca,

nhưng mà ngươi lại không thể,

không thể đưa lẽ thật vào thực hành,

vậy thì ngươi có thực sự yêu kính Ngài?


Chorus

Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời

nhưng không yêu kính Ngài,

thì ngươi sống vô ích,

toàn bộ cuộc sống của ngươi

là thấp kém nhất trong mọi cuộc đời.

Nếu trong suốt cuộc đời,

ngươi chưa từng yêu kính

hay làm Ngài hài lòng,

vậy thì ngươi sống,

vậy thì ngươi sống để làm chi?

Niềm tin của ngươi vào Ngài để làm gì?

Vậy chẳng phải lãng phí công sức sao?


Bridge

Yêu kính Ngài đòi hỏi

phải kiếm tìm ý Ngài trong mọi sự.

Ngươi phải dò sâu trong lòng

khi có chuyện gì xảy đến với ngươi.

Cố nắm bắt ý Ngài, và cố xem trong vấn đề này

điều Ngài muốn ngươi đạt được là gì,

ngươi nên lưu tâm đến ý Ngài ra sao.


Chorus

Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời

nhưng không yêu kính Ngài,

thì ngươi sống vô ích,

toàn bộ cuộc sống của ngươi

là thấp kém nhất trong mọi cuộc đời.

Nếu trong suốt cuộc đời,

ngươi chưa từng yêu kính

hay làm Ngài hài lòng,

vậy thì ngươi sống,

vậy thì ngươi sống để làm chi?

Niềm tin của ngươi vào Ngài để làm gì?

Vậy chẳng phải lãng phí công sức sao?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời

Trước: 766 Phương châm của những ai yêu kính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 768 Sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là ý nghĩa nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger