366 Những người không thể theo kịp công tác của Đức Chúa Trời sẽ bị loại trừ

1 Ngươi hiện đang chứng kiến rất nhiều hành động của Đức Chúa Trời, ấy thế mà ngươi vẫn chống đối, phản nghịch, và không quy phục; ngươi nuôi giữ nhiều điều trong ngươi, và làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi theo những tham muốn và ý thích của riêng mình; toàn bộ việc này là sự phản nghịch và chống đối. Bất kỳ niềm tin nào nơi Đức Chúa Trời vì lợi ích xác thịt và tham muốn của một người, cũng như vì lợi ích ý thích riêng của một người, thế giới, và Sa-tan, thì đều là nhơ bẩn; đó là sự chống đối và phản nghịch từ bản chất. Ngày nay, có đủ loại đức tin khác nhau: Một số người tìm nơi nương náu khỏi thảm họa, và số khác thì tìm kiếm để đạt được những phúc lành; một số ao ước hiểu được các mầu nhiệm, trong khi số khác thì vẫn còn tìm kiếm tiền bạc. Đây là mọi hình thức chống đối và hết thảy đều phạm thượng! Khi nói một người chống đối hay phản nghịch – chẳng phải điều đó ám chỉ những hành vi như thế sao?

2 Nhiều người ngày nay càu nhàu, oán trách, hay đưa ra những sự phán xét. Đó là tất cả những thứ được thực hiện bởi kẻ đồi bại; họ là những điển hình về sự chống đối và phản nghịch của con người. Những người mà Đức Chúa Trời thu nhận là những người quy phục Ngài hoàn toàn; họ là những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại nhưng đã được cứu rỗi và chinh phục bởi công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, những người đã chịu đựng những sự khổ cực, và những người mà, cuối cùng, đã được Đức Chúa Trời thu nhận hoàn toàn, những người không còn sống dưới quyền của Sa-tan, những người đã tự do thoát khỏi sự bất chính, và những người sẵn lòng sống trọn vẹn sự thánh khiết – đó là những người thánh khiết nhất trong số con người; họ quả thực là những thánh nhân. Nếu những hành động hiện tại của ngươi không phù hợp với dù chỉ một phần các yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ bị loại bỏ. Điều này là không thể bàn cãi. Mọi thứ lệ thuộc vào những gì đang diễn ra lúc này; ngay cả khi ngươi đã được định sẵn và được chọn, những hành động của ngươi hôm nay sẽ vẫn quyết định kết cục của ngươi. Nếu bây giờ ngươi không thể theo kịp, ngươi sẽ bị loại bỏ.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào

Trước: 365 Bản tính của ngươi quá bại hoại

Tiếp theo: 367 Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người khỏi cuộc sống trong địa ngục

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger