251 Đừng dựa vào trí tưởng tượng để giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Verse 1

Đức Chúa Trời xuất hiện không bị ràng buộc

là để Ngài hoàn thành

công tác của mình theo kế hoạch,

cũng như khi Ngài trở nên xác thịt ở Giu-đê

và với việc chịu đóng đinh,

Ngài cứu chuộc toàn nhân loại.


Verse 2

Nhưng người Do Thái

cứ nghĩ điều này là không thể nào,

Ngài không thể trở nên xác thịt

và mang hình hài của Jêsus.

Điều “không thể” của họ đã trở thành cơ sở để họ

kết án Đức Chúa Trời,

dẫn đến sự hủy diệt Y-sơ-ra-ên.


Pre-chorus 1

Ngày nay nhiều người

mắc phải sai lầm tương tự như họ,

họ nói Ngài sẽ xuất

hiện nhưng lại lên án điều này.

“Điều không thể” của họ lần nữa

giới hạn sự xuất hiện của Ngài

trong trí tưởng tượng của họ.


Chorus

Bất cứ nơi nào có Ngài,

thì lẽ thật được bày tỏ,

và ở đó cũng có tiếng nói của Ngài.

Chỉ người chấp nhận lẽ thật

mới có thể nghe được tiếng của Ngài,

chỉ những ai như vậy mới thấy được Ngài.


Verse 3

Nhiều người cất tiếng cười chế nhạo

khi nghe lời của Ngài.

Vậy điều này có khác gì

khi người Do Thái lên án Ngài?

Các ngươi không tôn kính

trước sự hiện diện của lẽ thật,

càng không khao khát, mong cầu,

ngươi chỉ tìm hiểu, và đợi chờ.


Pre-chorus 2

Ngươi thu lượm được chi từ tìm hiểu,

chờ đợi như thế?

Ngươi có nghĩ rằng mình sẽ nhận được

sự dẫn dắt từ Ngài?

Nếu không thể nhận ra lời Ngài,

làm sao ngươi đủ điều kiện

chứng kiến Ngài xuất hiện?


Chorus

Bất cứ nơi nào có Ngài,

thì lẽ thật được bày tỏ,

và ở đó cũng có tiếng nói của Ngài.

Chỉ người chấp nhận lẽ thật

mới có thể nghe được tiếng của Ngài,

chỉ những ai như vậy mới thấy được Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới

Trước: 250 Không ai có thể hiểu thấu công tác của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 252 Phá bỏ quan niệm quốc tịch dân tộc để tìm kiếmsự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger