3. Khi tin vào Đức Chúa Trời, Quý vị nên thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ý nghĩa niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không còn. Việc thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể đạt được với một tấm lòng tĩnh lặng trước nhan Đức Chúa Trời. Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ và phủ nhận bất kỳ công tác nào của Ngài và có thể quy phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và vâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể tĩnh tâm trước nhan Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu ý Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi ý muốn của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quá muộn. Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với mọi người. Mọi sự đều được xây dựng trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời. Hãy ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sau đó đưa những yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành, chỉnh đốn quan điểm, và tránh làm bất cứ điều gì chống lại Đức Chúa Trời hoặc làm nhiễu loạn hội thánh. Đừng làm điều gì bất lợi cho đời sống của anh chị em mình, đừng nói điều gì không ích lợi cho người khác, đừng làm việc gì đáng hổ thẹn. Hãy công bằng và chính trực trong mọi việc ngươi làm và đảm bảo rằng mọi hành động của ngươi đều có thể trình lên trước Đức Chúa Trời. Dù xác thịt có thể đôi lúc yếu đuối, nhưng ngươi phải biết đặt lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời lên hàng đầu, không tham tư lợi, và ngươi phải biết hành động một cách công chính. Nếu ngươi có thể thực hành theo cách này, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ bình thường.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều phải kiểm tra xem liệu những ý định của ngươi có đúng hay không. Nếu ngươi có thể hành động theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy nhìn vào những ý định của mình, và nếu ngươi thấy những ý định không đúng đã nảy sinh, hãy biết bỏ chúng đi, và hành động theo lời Đức Chúa Trời; như vậy ngươi sẽ trở thành người đúng đắn trước Đức Chúa Trời, điều cho thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường, và rằng mọi việc ngươi làm là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải vì bản thân ngươi. Trong mọi việc ngươi làm và mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình, đừng để bị cảm xúc chi phối, hoặc hành động theo ý của riêng mình. Đấy là những nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hành xử. Những điều nhỏ nhặt có thể tỏ lộ ý định và vóc giạc của một người, và vì vậy, để một người bước vào con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, trước hết họ phải điều chỉnh lại những ý định của mình và mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, ngươi mới có thể được Ngài làm cho hoàn thiện; chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy, và tinh luyện mới có thể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi. Nghĩa là, nếu con người có thể giữ Đức Chúa Trời trong lòng và không theo đuổi tư lợi hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác thịt), mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống, làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể làm như vậy, thì những mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời có thể gọi là bước đầu tiên để bước vào hành trình thuộc linh của họ. Mặc dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định, và không thể được thay đổi bởi con người, nhưng việc ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không còn tùy vào mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Có thể có những phần trong ngươi yếu đuối hoặc bất tuân – nhưng miễn là quan điểm và những ý định của ngươi đúng đắn, và miễn là mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường, thì ngươi đủ tư cách được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, và ngươi hành động vì xác thịt hay vì gia đình mình, thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng sẽ là công dã tràng. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Đức Chúa Trời chẳng xét điều gì khác, mà chỉ xét xem quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không: ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi tin. Nếu ngươi có thể thấy rõ những điều này, và thực hành với những quan điểm của ngươi đã được xử lý tốt, thì ngươi sẽ tiến bộ trong đời, và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính đạo. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không bình thường, và quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời bị lệch lạc, thì tất cả những thứ khác đều vô ích, và dù ngươi tin mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì. Chỉ sau khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, ngươi mới có được lời khen từ Ngài khi ngươi từ bỏ xác thịt, cầu nguyện, chịu đựng, bền gan, quy phục, giúp đỡ anh chị em mình, dâng mình cho Đức Chúa Trời, v.v.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cách mà người ta tin Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là thông qua việc tiếp xúc với Thần của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, và qua đó làm đẹp lòng Ngài, và thông qua việc dùng cả tấm lòng mình để tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời và như thế được Thần của Đức Chúa trời lay động. Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ngươi phải dâgn lòngmình cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài và dốc trọn lòng mình cho Ngài, thì ngươi mới dần phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta không trao cả tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ nơi Ngài, và nếu lòng họ chưa ở trong Ngài và họ không xem trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là một hành động lừa dối Đức Chúa Trời, một hành động điển hình của những người sùng đạo, và không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng được thu được gì từ loại người này, loại người này chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, như một thứ trang trí trong nhà Chúa, một thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không trọng dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳn những không có cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, mà việc làm cho họ hoàn thiện thậm chí cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi. Những người như vậy chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được, mà trái lại, hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc trọng dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những điểm mạnh của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những điểm thiếu sót của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh cải thiện những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, mặt sáng là ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được mức độ thông sáng cao hơn; mặt tối là ngươi sẽ hiểu rõ hơn những lỗi phạm và thiếu sót của mình, sẽ hăng hái tìm cách làm đẹp ý Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng đắn.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu ngươi muốn có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng về Đức Chúa Trời. Với điều này làm nền tảng, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có làm gì để duy trì các mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi làm bao nhiêu việc hay dốc bao nhiêu sức, tất cả vẫn chỉ liên quan đếntriết lý sống của con người. Ngươi đang duy trì vị thế của mình với người khác, qua lập trường và triết lý của con người, để cho mọi người tán dương ngươi, nhưng ngươi chẳng làm theo lời Đức Chúa Trời nhằm thiết lập mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với người khác, mà lo duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và học cách vâng lời Ngài, thì lẽ tự nhiên, mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình thường. Theo cách này, những mối quan hệ nàykhông thiết lập trong xác thịt, mà là trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng về tinh thần, có sự thông công, tình yêu thương lẫn nhau, sự an ủi lẫn nhau và sự cung cấp cho nhau. Tất cả điều này đều được thực hiện trên nền tảng một tấm lòng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan hệ này không được duy trì bằng cách dựa theo triết lý sống của con người, mà được định hình rất tự nhiên qua việc mang trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nó không cần đến nỗ lực của con người. Ngươi chỉ cần thực hành theo các nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có sẵn lòng tận tâm với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng làm một người “phi lý” trước Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng trao trọn trái tim mình cho Đức Chúa Trời, và không màng đến vị thế của mình giữa mọi người không? Trong số mọi người ngươi có liên hệ, ngươi có mối quan hệ tốt đẹp nhất với ai? Ngươi có mối quan hệ tồi tệ nhất với ai? Ngươi có các mối quan hệ bình thường với mọi người không? Ngươi có đối xử công bằng với mọi người không? Các mối quan hệ của ngươi với người khác được duy trì theo triết lý sống của ngươi, hay được xây dựng trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời? Khi một người không lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì tinh thần người đó trở nên cùn mòn, tê liệt và vô thức. Kiểu người này sẽ không bao giờ hiểu được lời Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời; kiểu người này sẽ không bao giờ thay đổi được tâm tính của mình. Thay đổi tâm tính là tiến trình trao trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời, và đón nhận sự khai sáng và soi sáng nhờ lời Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời có thể cho phép một người tích cực bước vào, cũng như khiến họ có thể gột rửa những khía cạnh tiêu cực sau khi đã có được sự hiểu biết về bản thân. Khi ngươi đạt đến mức độ dâng lòngmình cho Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nhận thức được mọi vận động tinh tế trong tinh thần của mình, và ngươi sẽ biết được mọi sự khai sáng và soi sáng nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Hãy bám chặt vào đó, và dần dần ngươi sẽ bước vào con đườngđược Đức Thánh Linh hoàn thiện. Trái tim ngươi càng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì tinh thần ngươi càng nhạy cảm và tinh tế, và càng có khả năng nhận thức được Đức Thánh Linh cảm thúc nó như thế nào, và rồi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽtrở nên bình thường hơn bao giờ hết. Một mối quan hệ bình thường giữa người với người được thiết lập trên nền tảng là trao tấm lòng họ cho Đức Chúa Trời, chứ không phải thông qua nỗ lực của con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, những mối quan hệ giữa con người chỉ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt. Chúng chẳng bình thường mà chỉ là sự buông thả theo dục vọng. Chúng là những mối quan hệ mà Đức Chúa Trời căm ghét, Ngài kinh tởm. Nếu ngươi nói rằng tinh thần ngươi đã được cảm thúc, nhưng ngươi luôn muốn có sự thông công với những người ngươi thích, với bất kỳ người nào ngươi đánh giá cao, và nếu người nào khác đang theo đuổi nhưng ngươi không thích họ, thậm chí có thành kiến với họ và không chịu kết giao với họ, thì đấy lại là một bằng chứng nữa cho thấy ngươi chịu ảnh hưởng của cảm tính và chẳng có một mối quan hệ bình thường nào với Đức Chúa Trời. Ngươi đang cố gắng lừa phỉnh Đức Chúa Trời và che đậy sự xấu xa của mình mà thôi. Ngay cả khi ngươi có thể chia sẻ chút hiểu biết nhưng lại có dụng ý sai trái, thì mọi việc ngươi làm chỉ tốt theo tiêu chuẩn của con người mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, ngươi chỉ đang hành động theo xác thịt, chứ không phải theo trọng trách của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và có tương tác bình thường với tất cả mọi người yêu mến Đức Chúa Trời, chỉ khi đó ngươi mới phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Theo các này, dù ngươi kết giao với người khác theo cách nào, thì nó cũngkhông theo triết lý sống, mà sẽ là trước Đức Chúa Trời, sống theo cách quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy đọc mọi lời phán của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành ngay khi ngươi hiểu chúng. Có lẽ đã có những lúc xác thịt ngươi yếu đuối, hoặc ngươi dấy loạn, hoặc ngươi chống đối; bất kể ngươi đã hành xử ra sao trong quá khứ, điều đó cũng không mấy quan trọng, và không thể nào cản trở cuộc đời ngươi trưởng thành ngày hôm nay. Miễn là hiện tại, ngươi có thể có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, là có hy vọng rồi. Nếu có sự thay đổi trong ngươi mỗi lần đọc lời Đức Chúa Trời, và người khác có thể nhận ra đời sống của ngươi đã thay đổi tốt hơn, thì điều đó cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời giờ đây là bình thường và đã được chỉnh đốn. Đức Chúa Trời không đối xử với mọi người chiếu theo những vi phạm của họ. Một khi ngươi đã hiểu và trở nên có nhận thức, chừng nào ngươi có thể ngừng phản nghịch hoặc chống đối, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ rủ lòng thương xót ngươi. Khi ngươi có được hiểu biết và quyết tâm mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì tình trạng của ngươi trước nhan Chúa sẽ trở nên bình thường. Dù cho ngươi đang làm gì, hãy cân nhắc những điều sau đây trong lúc đang làm: Nếu tôi làm thế này, Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì? Việc này có ích gì cho anh chị em tôi không? Việc này có ích gì cho công tác trong nhà Chúa không? Dù trong sự cầu nguyện, thông công, lời nói, việc làm, hay tiếp xúc với người khác, hãy thẩm xét những ý định của ngươi, và kiểm tra xem liệu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Nếu ngươi không thể nhận ra những ý định và suy nghĩ của bản thân ngươi, thì điều này có nghĩa là ngươi thiếu sự phân định, và như thế chứng tỏ ngươi hiểu quá ít về lẽ thật. Nếu ngươi có thể hiểu rõ mọi việc Đức Chúa Trời làm và có thể nhận thức mọi sự qua lăng kính của lời Ngài, đứng về phía Ngài, thì những quan điểm của ngươi sẽ trở nên đúng đắn. Do đó, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời là tối quan trọng với bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời, mọi người phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất và là sự kiện lớn nhất trong đời mình. Mọi việc ngươi làm đều được đánh giá bằng việc ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường và những ý định của ngươi đúng đắn, thì cứ việc làm. Để giữ mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ mất đi những lợi ích cá nhân; ngươi không thể để Sa-tan thắng thế, ngươi không thể để Sa-tan nắm giữ ngươi, và ngươi không thể để Sa-tan biến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Có những ý định như thế là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường – không phải vì xác thịt, mà vì sự bình an trong linh hồn, vì mục đích đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Để bước vào trạng thái đúng đắn, ngươi phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và chỉnh đốn quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời. Điều này là để cho Đức Chúa Trời có thể thu phục ngươi, và để cho Ngài có thể biểu lộ những hoa trái của lời Ngài nơi ngươi và khai sáng cũng như soi sáng cho ngươi hơn nữa. Như vậy, ngươi sẽ làm đúng cách. Hãy tiếp tục ăn và uống những lời của Đức Chúa Trời ngày nay, làm theo cách hoạt động hiện thời của Đức Thánh Linh, hành động theo những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, không theo những phương pháp thực hành lỗi thời, không bám vào những lề lối cũ, và đi theo cách làm việc hiện nay càng sớm càng tốt. Như thế, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường và ngươi sẽ dấn bước trên con đường đúng đắn của niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 2. Khi tìm kiếm con đường đúng, Quý vị phải có được lý trí

Tiếp theo: 4. Sự đứng đắn thánh thiện mà các tín đồ của Đức Chúa Trời nên sở hữu

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này