250 Không ai có thể hiểu thấu công tác của Đức Chúa Trời

Verse 1

Không thể đánh đồng Đức Chúa Trời với con người.

Thực chất và công tác của Ngài không thể dò lường và không thể hiểu được.

Nếu Ngài không đích thân làm công tác của Ngài,

phán lời Ngài trong nhân gian,

thì không ai có thể hiểu ý muốn của Ngài.

Thậm chí những người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời

cũng không thể nhận được sự chấp thuận, sự chấp thuận của Ngài.

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Verse 2

Không có công tác của Ngài, con người làm gì cũng vô dụng,

vì suy nghĩ của Ngài luôn cao hơn của loài người.

Không ai hiểu được sự khôn ngoan của Ngài nên Ngài phán

những kẻ nghĩ mình thấu hiểu Ngài và công tác của Ngài là

kẻ vô dụng, họ đều ngạo mạn và cực ngu dốt.

Sa-tan đã làm bại hoại con người. Bản tính họ là chống đối Đức Chúa Trời.

Họ không ngang hàng với Ngài, không thể khuyên bảo công tác của Ngài.

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Verse 3

Cách Ngài dẫn dắt con người là việc của Ngài.

Con người nên quy phục và không được ý kiến gì,

vì họ chỉ là bụi cát.

Vì cố tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên

đặt những quan niệm của mình lên công tác của Đức Chúa Trời

để Đức Chúa Trời xem xét;

hay dùng bản tính bại hoại để cố chống đối công tác của Ngài.

Như vậy ta sẽ thành kẻ địch lại Đấng Christ.

Đó mà gọi là tin Ngài sao?

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Bridge

Vì chúng ta tin có một Đức Chúa Trời,

vì muốn làm hài lòng cũng như muốn thấy Ngài,

chúng ta nên tìm con đường lẽ thật,

và tìm cách để tương hợp với Đức Chúa Trời,

và chúng ta không nên ngoan cố chống đối Ngài,

làm vậy được lợi chi đâu?

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 249 Câu chuyện về Thô-ma là một lời cảnh báo với con người

Tiếp theo: 251 Đừng dựa vào trí tưởng tượng để giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger