250 Không ai có thể hiểu thấu công tác của Đức Chúa Trời

Verse 1

Không thể đánh đồng Đức Chúa Trời với con người.

Thực chất và công tác của Ngài không thể dò lường và không thể hiểu được.

Nếu Ngài không đích thân làm công tác của Ngài,

phán lời Ngài trong nhân gian,

thì không ai có thể hiểu ý muốn của Ngài.

Thậm chí những người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời

cũng không thể nhận được sự chấp thuận, sự chấp thuận của Ngài.

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Verse 2

Không có công tác của Ngài, con người làm gì cũng vô dụng,

vì suy nghĩ của Ngài luôn cao hơn của loài người.

Không ai hiểu được sự khôn ngoan của Ngài nên Ngài phán

những kẻ nghĩ mình thấu hiểu Ngài và công tác của Ngài là

kẻ vô dụng, họ đều ngạo mạn và cực ngu dốt.

Sa-tan đã làm bại hoại con người. Bản tính họ là chống đối Đức Chúa Trời.

Họ không ngang hàng với Ngài, không thể khuyên bảo công tác của Ngài.

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Verse 3

Cách Ngài dẫn dắt con người là việc của Ngài.

Con người nên quy phục và không được ý kiến gì,

vì họ chỉ là bụi cát.

Vì cố tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên

đặt những quan niệm của mình lên công tác của Đức Chúa Trời

để Đức Chúa Trời xem xét;

hay dùng bản tính bại hoại để cố chống đối công tác của Ngài.

Như vậy ta sẽ thành kẻ địch lại Đấng Christ.

Đó mà gọi là tin Ngài sao?

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Bridge

Vì chúng ta tin có một Đức Chúa Trời,

vì muốn làm hài lòng cũng như muốn thấy Ngài,

chúng ta nên tìm con đường lẽ thật,

và tìm cách để tương hợp với Đức Chúa Trời,

và chúng ta không nên ngoan cố chống đối Ngài,

làm vậy được lợi chi đâu?

Chorus

Con người không nên định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời, họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 249 Câu chuyện về Thô-ma là một lời cảnh báo với con người

Tiếp theo: 251 Đừng dựa vào trí tưởng tượng để giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Chương 47

Để làm cho đời sống của nhân loại trưởng thành, và để nhân loại và Ta, cùng chung một khát vọng, có thể đạt được kết quả, Ta đã luôn chiếu...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger