250 Không ai có thể hiểu thấu công tác của Đức Chúa Trời

Verse 1

Không thể đánh đồng

Đức Chúa Trời với con người.

Thực chất và công tác của Ngài

không thể dò lường và không thể hiểu được.

Nếu Ngài không đích thân làm công tác của Ngài,

phán lời Ngài trong nhân gian,

thì không ai có thể hiểu ý muốn của Ngài.

Thậm chí những người đã dâng hiến

cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời

cũng không thể nhận được sự chấp thuận,

sự chấp thuận của Ngài.


Chorus

Con người không nên

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?


Verse 2

Không có công tác của Ngài,

con người làm gì cũng vô dụng,

vì suy nghĩ của Ngài luôn cao hơn của loài người.

Không ai hiểu được

sự khôn ngoan của Ngài nên Ngài phán

những kẻ nghĩ mình thấu hiểu Ngài

và công tác của Ngài là

kẻ vô dụng, họ đều ngạo mạn và cực ngu dốt.

Sa-tan đã làm bại hoại con người.

Bản tính họ là chống đối Đức Chúa Trời.

Họ không ngang hàng với Ngài,

không thể khuyên bảo công tác của Ngài.


Chorus

Con người không nên

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?


Verse 3

Cách Ngài dẫn dắt con người là việc của Ngài.

Con người nên quy phục

và không được ý kiến gì,

vì họ chỉ là bụi cát.

Vì cố tìm kiếm Đức Chúa Trời,

chúng ta không nên

đặt những quan niệm của mình

lên công tác của Đức Chúa Trời

để Đức Chúa Trời xem xét;

hay dùng bản tính bại hoại

để cố chống đối công tác của Ngài.

Như vậy ta sẽ thành kẻ địch lại Đấng Christ.

Đó mà gọi là tin Ngài sao?


Chorus

Con người không nên

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?


Bridge

Vì chúng ta tin có một Đức Chúa Trời,

vì muốn làm hài lòng cũng như muốn thấy Ngài,

chúng ta nên tìm con đường lẽ thật,

và tìm cách để tương hợp với Đức Chúa Trời,

và chúng ta không nên ngoan cố chống đối Ngài,

làm vậy được lợi chi đâu?


Chorus

Con người không nên

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?

Con người không thể

định nghĩa công tác của Ngài.

Trong mắt Đức Chúa Trời,

họ còn nhỏ hơn loài kiến,

làm sao họ có thể hiểu công tác của Ngài?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 249 Câu chuyện về Thô-ma là một lời cảnh báo với con người

Tiếp theo: 251 Đừng dựa vào trí tưởng tượng để giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger