98 Không ai có thể tách rời khỏi lời Đức Chúa Trời

Intro

Sự thật là Đức Chúa Trời sẽ sử dụng con đường, nghĩa là lời của Ngài,

để chỉ huy toàn vũ trụ, để thống trị và chinh phục toàn thể nhân loại.

Verse 1

Đức Thánh Linh cho con người, Đức Thánh Linh cho con người một cảm giác.

Sau khi đọc những lời Đức Chúa Trời mà họ được ban, trong lòng của họ

cảm thấy rất vững vàng cũng như cảm thấy rất bình an,

trong khi những ai không có được lời của Ngài

sẽ cảm thấy trống rỗng.

Đó chính là quyền năng của lời Đức Chúa Trời, và con người phải đọc lời Ngài.

Và sau khi đọc những lời phán của Đức Chúa Trời,

họ có sức mạnh và được nuôi dưỡng.

Không có lời Ngài họ cảm thấy yếu ớt;

đọc lời của Ngài cho họ sức mạnh.

Đây chính là Đức Chúa Trời và lời của Ngài đang cai trị trên đất.

Chorus

Thế nên, phương hướng cho tương lai, phương hướng cho tương lai là:

những ai có được lời Đức Chúa Trời sẽ có

một con đường để bước đi trên đất.

Bất kể họ đang công tác hay làm việc trong lĩnh vực ngành nghề nào,

ai không có lời Ngài sẽ khó tiến lên phía trước,

ai không có lời của Ngài sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật.

Đây là ý nghĩa của câu nói ngươi được nghe:

Nếu có lẽ thật, ngươi sẽ đi khắp thế gian,

ngươi sẽ đi khắp gian thế.

Nếu như không có lẽ thật, ngươi sẽ chẳng đi được đến đâu cả.

Verse 2

Một số người muốn rời bỏ hay chán ngán công tác của Ngài.

Dù thế nào đi nữa, họ không thể tách khỏi những lời của Đức Chúa Trời.

Dù cho yếu đuối thế nào, họ vẫn phải dựa vào những lời của Đức Chúa Trời để sống.

Dù có dấy loạn ra sao, họ vẫn không dám rời bỏ lời của Đức Chúa Trời.

Cách Ngài làm việc là khi lời Ngài thể hiện sức mạnh

là lúc Ngài cai trị, sử dụng quyền năng; không ai rời bỏ được lời Ngài.

Lời Ngài sẽ lan truyền giữa vô số gia đình,

tất cả họ sẽ biết đến những lời của Ngài.

Chỉ khi đó, công tác của Ngài mới lan rộng khắp vũ trụ.

Vào ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời,

lời Ngài sẽ cho thấy quyền năng, thẩm quyền.

Lời của Đức Chúa Trời từ thuở xa xưa cho đến ngày nay

sẽ ứng nghiệm, thành sự thật.

Bằng cách này, vinh hiển sẽ đến với Đức Chúa Trời trên đất,

và điều này có nghĩa là lời của Ngài sẽ ngự trị trên đất – ngự trị trên đất.

Chorus

Thế nên, phương hướng cho tương lai, phương hướng cho tương lai là:

những ai có được lời Đức Chúa Trời sẽ có

một con đường để bước đi trên đất.

Bất kể họ đang công tác hay làm việc trong lĩnh vực ngành nghề nào,

ai không có lời Ngài sẽ khó tiến lên phía trước,

ai không có lời của Ngài sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật.

Đây là ý nghĩa của câu nói ngươi được nghe:

Nếu có lẽ thật, ngươi sẽ đi khắp thế gian,

ngươi sẽ đi khắp gian thế.

Nếu như không có lẽ thật, ngươi sẽ chẳng đi được đến đâu cả.

Nếu như không có lẽ thật, ngươi sẽ chẳng đi được đến đâu cả.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 97 Đức Chúa Trời dùng lời để chinh phục toàn thể vũ trụ trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 99 Tất cả đều đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể...

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger