259 Không ai hiểu được mong mỏi tha thiết của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người

Verse 1

Đức Chúa Trời tạo nên địa cầu

và mang tới đây con người,

một sinh linh được Đức Chúa Trời

ban cho sự sống.

Loài người có cha mẹ họ hàng,

chẳng còn phải đơn độc.

Từ khi loài người thấy thế giới vật chất này,

định mệnh của họ là sống

trong sự tiền định của Đức Chúa Trời.

Và hơi thở sự sống từ Ngài

đã nuôi sống hết thảy các sinh linh

trong suốt chặng đường mà họ trưởng thành,

lớn khôn qua từng ngày.

Suốt cả quá trình này, họ vẫn cứ tin rằng

họ lớn khôn được

vì có cha mẹ yêu thương chăm sóc.

Chorus

Chẳng con người nào trên đời,

mà Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc,

tự giác và chủ động thờ phượng Ngài.

Ngài vẫn cứ tiếp tục làm việc,

mọi sự theo hoạch định của Ngài

trên những con người mà Ngài không có hy vọng.

Và Ngài mong đến một ngày

loài người kia rồi sẽ tỉnh giấc,

nhìn thấy giá trị và mục đích cuộc đời,

thấu hiểu cái giá Ngài phải trả

để ban cho loài người tất cả,

Ngài chờ đợi loài người quay về với Ngài.

Ngài chờ đợi loài người trở về bên Ngài.

Verse 2

Chẳng ai tin rằng loài người

sinh sống và lớn lên chính nhờ Ngài.

Mà chỉ nghĩ họ đang trưởng thành

nhờ bản năng sống.

Bởi họ chẳng biết được

sự sống từ đâu đến hoặc ai đã ban tặng,

cách mà bản năng sống mang lại những phép mầu.

Họ nghĩ chính bởi

những thức ăn hằng ngày nuôi sự sống,

rằng con người sống được vì họ kiên trì,

rằng con người tồn tại nhờ niềm tin,

chẳng nhận thấy Đức Chúa Trời phù hộ

rồi bỏ phí sự sống mà Ngài thương ban cho.

Chorus

Chẳng con người nào trên đời,

mà Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc,

tự giác và chủ động thờ phượng Ngài.

Ngài vẫn cứ tiếp tục làm việc,

mọi sự theo hoạch định của Ngài

trên những con người mà Ngài không có hy vọng.

Và Ngài mong đến một ngày

loài người kia rồi sẽ tỉnh giấc,

nhìn thấy giá trị và mục đích cuộc đời,

thấu hiểu cái giá Ngài phải trả

để ban cho loài người tất cả,

Ngài chờ đợi loài người quay về với Ngài.

Ngài chờ đợi loài người trở về bên Ngài.

Chẳng con người nào trên đời,

mà Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc,

tự giác và chủ động thờ phượng Ngài.

Ngài vẫn cứ tiếp tục làm việc,

mọi sự theo hoạch định của Ngài

trên những con người mà Ngài không có hy vọng.

Và Ngài mong đến một ngày

loài người kia rồi sẽ tỉnh giấc,

nhìn thấy giá trị và mục đích cuộc đời,

thấu hiểu cái giá Ngài phải trả

để ban cho loài người tất cả,

Ngài chờ đợi loài người quay về với Ngài.

Ngài chờ đợi loài người trở về bên Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 258 Hiện thân cho sinh lực của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 260 Vì sự sống của con người, Đức Chúa Trời chịu mọi đau khổ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể...

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger