912 Không ai có thể thay thế thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Verse 1

Trước khi loài người xuất hiện trên thế giới,

Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng

để tạo dựng vạn vật.

Ngài tạo môi trường sống

phù hợp với tất cả loài người,

rồi sớm ban cho họ hơi thở của Ngài.

Thẩm quyền của Ngài

được thể hiện trong mọi vật thọ tạo,

như đất và trời, biển rộng bao la, và vì sáng,

vi sinh vật hay côn trùng,

ở chim chóc hay động vật.


Chorus

Khi Ngài, khi Ngài khởi nên,

khởi nên cuộc tạo dựng muôn vật,

quyền năng của Ngài bắt đầu được bày tỏ.

Đức Chúa Trời dùng lời Ngài

để tạo dựng và duy trì muôn vật.

Đây là thẩm quyền độc nhất của Đấng Tạo Hóa.


Verse 2

Muôn vật được sống và nảy nở sinh sôi

dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời

đều nhờ lời của Ngài.

Quyền năng của Ngài ban sự sống cho các tĩnh vật,

để chúng không bao giờ biến mất.

Ngài ban cho chúng sinh

bản năng nảy nở và sinh sôi,

để chúng sẽ truyền lại

những quy luật sinh tồn cho đời sau.


Chorus

Khi Ngài, khi Ngài khởi nên,

khởi nên cuộc tạo dựng muôn vật,

quyền năng của Ngài bắt đầu được bày tỏ.

Đức Chúa Trời dùng lời Ngài

để tạo dựng và duy trì muôn vật.

Đây là thẩm quyền độc nhất của Đấng Tạo Hóa.


Bridge

Ngài không cứng ngắc thực thi quyền năng

không theo quan điểm vĩ mô, vi mô.

Ngài điều khiển toàn thể vũ trụ,

cai quản sự sống và chết.

Ngài huy động vạn vật phục vụ Ngài,

cai quản nước cũng như cả núi đồi.

Ngài cai trị tất cả muôn loài,

chu cấp những thứ thiết yếu cho chúng.

Điều này biểu hiện thẩm quyền độc nhất của Ngài

giữa muôn vật ngoài loài người.

Đó không chỉ dành cho một đời, mà sẽ bất tận.

Không ai, không gì có thể thay đổi, hủy hoại,

thêm vào hoặc bớt điều đó đi.

Bởi không gì có thể thay thế

thân phận của Đấng Tạo Hóa.


Chorus

Khi Ngài, khi Ngài khởi nên,

khởi nên cuộc tạo dựng muôn vật,

quyền năng của Ngài bắt đầu được bày tỏ.

Đức Chúa Trời dùng lời Ngài

để tạo dựng và duy trì muôn vật.

Đây là thẩm quyền độc nhất của Đấng Tạo Hóa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 911 Thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa là không thể thay đổi

Tiếp theo: 913 Không ai có thể hiểu thấu thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger