975 Các điều răn của thời đại mới có ý nghĩa sâu sắc

Verse 1

Các điều răn của thời đại mới rất sâu sắc,

cho thấy trên đất,

Đức Chúa Trời sẽ thực sự xuất hiện,

và Đức Chúa Trời sẽ chinh phục toàn thể vũ trụ,

mặc khải mọi hiển vinh của Ngài trong xác thịt.

Ngài sẽ hoàn thiện những người được chọn

qua công tác thực tế.

Và Ngài sẽ đạt được mọi thứ trên đất bằng lời Ngài,

biểu lộ Đức Chúa Trời

trong xác thịt trỗi dậy trên cao,

toàn thể nhân loại trên đất,

mọi quốc gia trên thế giới này,

đều quỳ trước Ngài, Đấng vĩ đại.


Chorus

Các điều răn của thời đại mới

biểu trưng Đức Chúa Trời

với con người đã bước vào cõi trời và đất mới.

Cũng như Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên,

và Jêsus với dân Do Thái,

Đức Chúa Trời sẽ làm công việc vĩ đại,

thực tế hơn trên đất.


Verse 2

Dù các điều răn của thời đại mới

là để nhân loại phải giữ,

dù việc này là bổn phận và nghĩa vụ của họ,

nhưng ý nghĩa mà chúng đại diện lại quá sâu sắc

để có thể diễn đạt trọn vẹn trong một, hai từ.

Các điều răn của thời đại mới này thay thế cho

các luật lệ của Cựu ước, Tân ước,

các quy tắc đã được Giê-hô-va và Jêsus ban.

Đây là một bài học sâu sắc hơn rất nhiều

so với điều con người tưởng tượng.


Chorus

Các điều răn của thời đại mới

biểu trưng Đức Chúa Trời

với con người đã bước vào cõi trời và đất mới.

Cũng như Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên,

và Jêsus với dân Do Thái,

Đức Chúa Trời sẽ làm công việc vĩ đại,

thực tế hơn trên đất.


Verse 3

Ngày nay, các điều răn

của thời đại mới có phương diện

ý nghĩa rất thiết thực, ý nghĩa vô cùng thiết thực.

Chúng phân chia giữa

Thời đại Vương quốc và Thời đại Ân điển,

trong khi khép lại các quy tắc, nghi lễ xưa.

Và chúng đưa nhân loại đến trước

Đức Chúa Trời thực tế hơn

để họ được đích thân

Đức Chúa Trời làm hoàn thiện.

Và các điều răn là sự khởi đầu

của con đường dẫn đến hoàn thiện.

Nên các ngươi phải biết tiếp cận đúng đắn,

không được coi thường,

làm theo và tuân theo chúng thật tốt.


Bridge

Các điều răn của thời đại mới nhấn mạnh rằng

con người phải thờ phượng

Đức Chúa Trời thực tế của hôm nay,

tức là quy phục thực chất

của Thần một cách thực tế.

Các điều răn cũng nhấn mạnh nguyên tắc mà Ngài

sẽ dùng để phán xét

nhân loại công chính hay có tội

sau khi Ngài thể hiện như Mặt trời,

Mặt trời công chính.


Chorus

Các điều răn của thời đại mới

biểu trưng Đức Chúa Trời

với con người đã bước vào cõi trời và đất mới.

Cũng như Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên,

và Jêsus với dân Do Thái,

Đức Chúa Trời sẽ làm công việc vĩ đại,

thực tế hơn trên đất.

Đức Chúa Trời sẽ làm công việc vĩ đại,

thực tế hơn trên đất.

Đức Chúa Trời sẽ làm công việc vĩ đại,

thực tế hơn trên đất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật

Trước: 974 Những điều răn của thời đại mới

Tiếp theo: 976 Tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo mười sắc lệnh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger