975 Các điều răn của thời đại mới có ý nghĩa sâu sắc

1 Ý nghĩa của các điều răn thời đại mới là vô cùng sâu sắc. Chúng gợi ý rằng Đức Chúa Trời sẽ thật sự xuất hiện trên đất, tại đó Ngài sẽ chinh phục toàn thể vũ trụ, mặc khải mọi sự vinh hiển của Ngài trong xác thịt. Chúng cũng gợi ý rằng Đức Chúa Trời thực tế sẽ thực hiện nhiều công tác thực tế hơn trên đất nhằm hoàn thiện hết thảy những người được Ngài chọn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi sự trên đất bằng lời và tuyên bố sắc lệnh rằng “Đức Chúa Trời nhập thể sẽ trỗi lên đỉnh cao nhất và được tôn vinh, và mọi dân mọi nước đều sẽ quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng vĩ đại”. Mặc dù các điều răn của thời đại mới là để con người tuân giữ, và mặc dù làm như vậy là bổn phận và nghĩa vụ của con người, nhưng ý nghĩa mà chúng thể hiện lại quá sâu sắc để có thể được diễn đạt trọn vẹn trong một hoặc hai từ. Các điều răn của thời đại mới thay thế cho các luật lệ Cựu Ước và các lễ nghi Tân Ước như đã được ban truyền bởi Đức Giê-hô-va và Jêsus. Đây là một bài học sâu sắc hơn chứ không phải là chuyện đơn giản như con người có thể tưởng tượng.

2 Có một phương diện về ý nghĩa thực tế của các điều răn của thời đại mới: Chúng đóng vai trò như sự phân giới giữa Thời đại Ân điển và Thời đại Vương Quốc. Các điều răn của thời đại mới khép lại tất cả những sự thực hành và lễ nghi của thời xưa, cũng như khép lại mọi sự thực hành từ thời đại Jêsus và những thực hành trước đó nữa. Chúng mang con người đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời thực tế hơn, cho phép họ bắt đầu được Đức Chúa Trời đích thân hoàn thiện; chúng là là sự bắt đầu của con đường hoàn thiện. Do đó, các ngươi phải có thái độ đúng đắn đối với các điều răn của thời đại mới, và không được tuân theo chúng một cách ngẫu hứng hay xem thường chúng. Các điều răn của thời đại mới nhấn mạnh một điểm nhất định: Đó là con người nên thờ phượng chính Đức Chúa Trời thực tế của hôm nay, bao gồm cả việc quy phục bản chất của Thần một cách thực tế hơn. Các điều răn cũng nhấn mạnh nguyên tắc mà qua đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người là có tội hay công chính sau khi Ngài thể hiện như Mặt Trời công chính.

Các điều răn của thời đại mới biểu trưng rằng Đức Chúa Trời và con người đã bước vào cõi của trời mới đất mới, và rằng Đức Chúa Trời, cũng như Đức Giê-hô-va đã hoạt động giữa dân Y-sơ-ra-ên và Jêsus đã hoạt động giữa dân Do Thái, sẽ thực hiện nhiều công việc thực tế hơn, và thực hiện công việc thậm chí còn nhiều hơn, vĩ đại hơn nữa trên thế gian.

Chuyển thể từ “Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 974 Những điều răn của thời đại mới

Tiếp theo: 976 Tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo mười sắc lệnh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger