177 Cần phải có sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Verse 1

Xác thịt của con người đã bị Sa-tan làm bại hoại,

và trở nên cực kỳ mù quáng, cũng như đã bị tổn hại sâu sắc.

Nguyên nhân cơ bản nhất để Đức Chúa Trời đích thân công tác trong xác thịt

là vì đối tượng cứu rỗi của Ngài là con người của xác thịt,


Chorus 1

và vì Sa-tan cũng sử dụng xác thịt con người

để có thể làm nhiễu loạn công tác, công tác của Đức Chúa Trời.

Cuộc chiến với Sa-tan thực ra là công tác chinh phục con người,

và con người cũng là đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chính vì thế, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể là điều thiết yếu.


Verse 2

Sa-tan đã làm bại hoại xác thịt con người,

con người đã trở thành hiện thân của Sa-tan,

đối tượng bị Đức Chúa Trời đánh bại.

Nên công tác chiến đấu với Sa-tan

và cứu rỗi toàn thể loài người xảy ra ở trên đất,


Chorus 2

và Đức Chúa Trời phải trở thành con người để chiến đấu với Sa-tan, để chiến đấu với Sa-tan.

Đây là công tác thực tế, công tác vô cùng thực tế,

đây là một công tác vô cùng thực tế.


Verse 3

Khi Đức Chúa Trời đang làm công tác trong xác thịt,

thực ra là Ngài đang chiến đấu với Sa-tan trong xác thịt.

Khi làm việc trong xác thịt, Ngài đang làm công tác trong cõi thuộc linh,

và biến toàn bộ công tác của Ngài trong cõi thuộc linh thành hiện thực trên đất.


Verse 4

Kẻ được chinh phục là con người bất tuân Ngài,

kẻ bị đánh bại là hiện thân của Sa-tan, thù địch với Ngài,

và kẻ cuối cùng được cứu rỗi cũng là con người,

và kẻ cuối cùng được cứu rỗi cũng là con người.


Chorus 3

Thế nên, Đức Chúa Trời càng cần phải trở thành một con người, người có vẻ ngoài của một loài thọ tạo,

có vẻ ngoài của một loài thọ tạo,

để Ngài có thể chiến đấu thực sự với Sa-tan,

để chinh phục con người, những kẻ bất tuân Ngài và có vẻ ngoài giống Ngài,

cũng như để cứu rỗi con người, có vẻ ngoài giống Ngài

và đã bị làm hại bởi Sa-tan.


Chorus 4

Kẻ thù của Ngài là con người,

cũng là đối tượng Ngài chinh phục,

đối tượng để Ngài cứu rỗi, và cũng được Ngài dựng nên.

Thế nên Đức Chúa Trời cần phải trở thành con người,

theo cách này, công tác của Ngài trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Ngài có thể đánh bại Sa-tan và chinh phục nhân loại,

hơn nữa, có thể cứu rỗi nhân loại.

Ngài có thể đánh bại Sa-tan và chinh phục nhân loại,

hơn nữa, có thể cứu rỗi nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 176 Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để hoạt động bởi nhu cầu của con người

Tiếp theo: 178 Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cốt yếu nhất là cứu rỗi nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger