Câu hỏi 1: Trong Kinh Thánh có viết rõ rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Vậy nên danh Chúa không thể thay đổi! Các anh chị em, họ tuyên bố rằng danh Jêsus thay đổi vào thời kỳ sau rốt. Điều này rõ ràng là giả dối!

Câu trả lời: Các anh chị em, Kinh Thánh nói rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Điều này ám chỉ sự thật rằng tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và không thay đổi. Không có nghĩa là danh của Ngài sẽ không thay đổi. Hãy xem những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phán.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người nói rằng Đức Chúa Trời là bất biến. Điều đó là chính xác, nhưng nó nói đến sự bất biến của tâm tính Đức Chúa Trời và thực chất của Ngài. Những thay đổi trong danh xưng và công tác của Ngài không chứng minh rằng thực chất của Ngài đã thay đổi; nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ngươi cho rằng công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì liệu Ngài có thể hoàn thành kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của mình không? Ngươi chỉ biết rằng Đức Chúa Trời mãi mãi không thay đổi, nhưng ngươi có biết rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ? Nếu công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì Ngài có thể dẫn dắt loài người đến tận ngày nay không? Nếu Đức Chúa Trời là bất biến, vậy thì tại sao Ngài đã thực hiện xong công tác của hai thời đại? …và những lời ‘Đức Chúa Trời là bất biến’ nói về Đức Chúa Trời vốn có gì và là gì. Dù sao đi nữa, ngươi không thể khiến công tác của sáu nghìn năm xoay quanh một điểm duy nhất, hoặc giới hạn nó bằng những lời đã chết. Đó là sự ngu ngốc của con người. Đức Chúa Trời không đơn giản như con người tưởng tượng, và công tác của Ngài không thể nấn ná trong bất kỳ thời đại nào. Chẳng hạn, Đức Giê-hô-va không thể luôn luôn đại diện cho danh của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời còn có thể làm công tác của Ngài dưới danh Jêsus. Đây là một dấu hiệu cho thấy công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển về phía trước.

Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không bao giờ trở thành Sa-tan; Sa-tan luôn là Sa-tan, và nó sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự công chính của Đức Chúa Trời, và sự oai nghi của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Thực chất của Ngài cùng những gì Ngài có và những gì về Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, đối với công tác của Ngài, nó luôn tiến triển về phía trước, luôn đi sâu hơn, vì Ngài luôn mới và không bao giờ cũ. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời mang một danh mới, trong mỗi thời đại, Ngài làm công tác mới, và trong mỗi thời đại, Ngài cho phép các loài thọ tạo của Ngài thấy được ý muốn mới và tâm tính mới của Ngài(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta thấy rằng bản thân Đức Chúa Trời là không thay đổi. Điều này ám chỉ tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời, không phải danh Ngài. Dù Đức Chúa Trời thực hiện công tác khác nhau và lấy các danh khác nhau trong suốt những thời đại khác nhau qua quá trình cứu rỗi nhân loại của Ngài, thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn sẽ luôn là Đức Chúa Trời. Nên dù danh Ngài là Đức Giê-hô-va hay Jêsus, thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi. Luôn là một Đức Chúa Trời đang công tác. Tuy nhiên, vào lúc đó, những người Pha-ri-si Do Thái không hề biết rằng danh của Đức Chúa Trời thay đổi tùy theo sự chuyển tiếp thời đại, trong công tác của Ngài. Họ tin rằng chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế của họ vì qua các thời đại, họ vẫn giữ suy nghĩ rằng chỉ có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và không có Đấng Cứu Thế nào ngoài Đức Giê-hô-va. Kết quả là khi Đức Chúa Trời thay đổi danh Ngài và đến thực hiện công tác cứu chuộc với tên “Jêsus”, họ đã điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Ngài vào thập giá, phạm một tội ác ghê tởm, và phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Tương tự, hiện tại là thời kỳ sau rốt, nếu ta chối bỏ thực chất của Đức Chúa Trời và chối bỏ rằng đây là công tác của một Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài đã thay đổi công tác và danh Ngài, thì đó sẽ là sự dại dột và ngu dốt của con người. Mỗi danh mà Đức Chúa Trời lấy trong mỗi thời đại đều có ý nghĩa lớn lao, đều chứa đựng sự cứu rỗi vĩ đại cho nhân loại.

Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ. Ngài là Đức Chúa Trời đấng bao hàm vạn vật. Những danh riêng biệt của Đức Chúa Trời không thể biểu trưng cho sự toàn vẹn của Ngài. Nên khi các thời đại trôi qua, các danh của Ngài liên tục thay đổi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Danh Jêsus đã được dùng cho công tác cứu chuộc, vậy Ngài có còn được gọi bằng cùng một danh đó khi Ngài trở lại trong thời kỳ sau rốt không? Liệu Ngài có còn làm công tác cứu chuộc không? Tại sao Đức Giê-hô-va và Jêsus là một, nhưng Họ lại được gọi bằng những danh xưng khác nhau trong các thời đại khác nhau? Chẳng phải vì thời đại của công tác Họ làm khác nhau sao? Liệu chỉ một danh xưng có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời được không? Như vậy, Đức Chúa Trời phải được gọi bằng một danh xưng khác trong một thời đại khác, và Ngài phải dùng danh xưng để thay đổi thời đại và đại diện cho thời đại. Vì không một danh xưng nào có thể đại diện đầy đủ cho chính Đức Chúa Trời, và mỗi danh xưng chỉ có thể đại diện cho khía cạnh đương thời của tâm tính Đức Chúa Trời trong một thời đại nhất định; tất cả những gì nó cần làm là đại diện cho công tác của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời có thể chọn bất kỳ danh xưng nào phù hợp với tâm tính của Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Có thể nào danh Jêsus – ‘Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta’ – đại diện cho toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời không? Có thể nào nó nói rõ được đầy đủ về Đức Chúa Trời không? Nếu con người nói rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Jêsus và không thể có bất kỳ danh nào khác bởi vì Đức Chúa Trời không thể thay đổi tâm tính của Ngài, thì những lời này quả thật là báng bổ! Ngươi có tin rằng danh Jêsus, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, một mình có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời được không? Đức Chúa Trời có thể được gọi bằng nhiều danh xưng, nhưng trong số nhiều danh xưng này, không một danh nào có thể tóm lược mọi điều về Đức Chúa Trời, không một danh nào có thể đại diện đầy đủ cho Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Đức Chúa Trời có rất nhiều danh xưng, nhưng nhiều danh xưng này không thể nói rõ đầy đủ tâm tính của Đức Chúa Trời, vì tâm tính của Đức Chúa Trời quá phong phú đến nỗi nó đơn giản vượt quá khả năng hiểu biết của con người về Ngài. Sử dụng ngôn ngữ của loài người, con người không có cách nào để tóm lược đầy đủ về Đức Chúa Trời. … Một từ hay một danh xưng cụ thể không thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời, vậy ngươi có nghĩ danh Ngài có thể nào cố định được không? Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại và vô cùng thánh khiết, thế mà ngươi sẽ không cho phép Ngài thay đổi danh Ngài trong mỗi thời đại mới sao? Do đó, trong từng thời đại mà Đức Chúa Trời đích thân làm công tác riêng của mình, Ngài dùng một danh xưng phù hợp với thời đại để tóm lược công tác Ngài dự định làm. Ngài dùng danh xưng cụ thể này, một danh xưng có ý nghĩa đương thời, để đại diện cho tâm tính của Ngài trong thời đại đó. Đây là Đức Chúa Trời dùng ngôn ngữ của loài người để bày tỏ tâm tính của chính Ngài(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là Đấng Thống Trị toàn năng, khôn ngoan. Ngài vĩ đại, dư dật và bao hàm tất cả. Bất kỳ một danh riêng biệt nào cũng không có khả năng biểu trưng cho toàn bộ Đức Chúa Trời là gì. Hơn nữa, trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời chỉ hoàn thành một phần công tác của Ngài, và Ngài chỉ tỏ lộ một phần tâm tính của Ngài. Ngài không bày tỏ toàn bộ Ngài có gì và là gì. Nên ở mỗi giai đoạn công tác, Ngài dùng một danh riêng biệt chứa đựng ý nghĩa của thời đại đó để biểu trưng cho công tác của Ngài, và tâm tính mà Ngài đang bày tỏ. Đây là nguyên tắc trong công tác của Đức Chúa Trời, và là lý do chính mà Ngài thay đổi danh.

Trích từ kịch bản phim Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi

Trước: Câu hỏi 9: Nếu chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta có chắc chắn vào được vương quốc thiên đàng?

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Chị nói danh Đức Chúa Trời trong mỗi thời đại không thể biểu trưng cho sự toàn vẹn của Ngài, vậy thì ý nghĩa của danh Ngài trong mỗi thời đại là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger