596 Con người phải giữ bổn phận của mình

Verse 1

Rất khó để đi tiếp con đường này

nếu con người không có đức tin nào.

Giờ thì ai cũng thấy

công tác của Đức Chúa Trời không hợp

với quan niệm của con người.

Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời

và Ngài đã làm nhiều công tác

hoàn toàn không hề theo quan niệm của con người.

Pre-chorus 1

Và điều này đòi hỏi con người

phải có đức tin, và quyết tâm,

để họ có thể giữ vững

thứ mình thấy và đạt

được từ trải nghiệm của mình.

Chorus

Bất kể Ngài làm gì ở trong con người,

họ phải giữ vững những gì mình có,

và phải chân thành trước Đức Chúa Trời,

cũng như luôn trung thành với Ngài cho đến tận cuối cùng.

Đó là bổn phận của họ.

Con người phải giữ vững điều mình nên làm.

Verse 2

Tin Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng phục

và cần phải trải nghiệm công tác của Ngài.

Ngài đã thực hiện rất nhiều công tác;

có thể nói rằng đối với con người,

tất cả là sự hoàn thiện và tinh luyện,

thậm chí hơn nữa, tất cả là hình phạt.

Không bước nào trong công tác của Ngài

là phù hợp với quan niệm của con người.

Pre-chorus 2

Điều con người hưởng là lời nghiêm khắc của Ngài.

Khi Ngài đến, họ nên hưởng sự

oai nghi, thịnh nộ của Ngài.

Nhưng dù lời Ngài có nghiêm khắc như thế nào,

Ngài đến để cứu rỗi, hoàn thiện nhân loại.

Chorus

Bất kể Ngài làm gì ở trong con người,

họ phải giữ vững những gì mình có,

và phải chân thành trước Đức Chúa Trời,

cũng như luôn trung thành với Ngài cho đến tận cuối cùng.

Đó là bổn phận của họ.

Con người phải giữ vững điều mình nên làm.

Outro

Là loài thọ tạo, con người nên làm tròn bổn phận

mà mình phải làm, và đứng ra làm chứng

cho Đức Chúa Trời giữa sự tinh luyện,

giữ vững lời chứng mà bản thân nên mang bên mình,

và đó nên là một lời chứng thật vang dội

trong tất cả các cuộc thử luyện.

Được vậy, ngươi sẽ là một người đắc thắng, một người đắc thắng.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 595 Chỉ thực hiện bổn phận của mình, ngươi mới có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng

Tiếp theo: 597 Thực hiện bổn phận của mình và ngươi sẽ đứng ra làm chứng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger