766 Phương châm của những ai yêu kính Đức Chúa Trời

Intro

Đến hôm nay, nhiều người vẫn chưa biết

điều Đức Chúa Trời làm vào thời kỳ sau rốt,

tại sao Đức Chúa Trời

lại chịu sự sỉ nhục tột cùng

để đến trong trong xác thịt

mà đồng cam cộng khổ với con người.


Verse 1

Con người không biết mục tiêu,

hay mục đích kế hoạch của Ngài.

Nên con người luôn thờ ơ

với sự bước vào Ngài yêu cầu.

Việc này mang đến thách thức to lớn

cho công tác trong xác thịt của Ngài.

Con người trở thành những chướng ngại

và họ không hiểu thấu đáo.


Chorus

Mong tất cả các anh chị em

đều có thể dốc hết sức mình

và dâng trọn bản thân

cho thiên ý của Đức Chúa Trời.

Mong các ngươi sẽ thành tôi tớ thánh khiết,

vui hưởng lời hứa Đức Chúa Trời ban,

để lòng Ngài có thể

sớm được nghỉ ngơi yên bình.


Verse 2

Vì vậy, Ngài sẽ nói về

công tác Ngài làm trên con người,

ý định khẩn cấp của Ngài,

để các ngươi sẽ là tôi tớ trung thành.

Như Gióp, ngươi sẽ thà chết,

chịu sỉ nhục hơn là chối bỏ Ngài.

Như Phi-e-rơ, ngươi sẽ dâng mình

để là thân tín của Ngài.


Chorus

Mong tất cả các anh chị em

đều có thể dốc hết sức mình

và dâng trọn bản thân

cho thiên ý của Đức Chúa Trời.

Mong các ngươi sẽ thành tôi tớ thánh khiết,

vui hưởng lời hứa Đức Chúa Trời ban,

để lòng Ngài có thể

sớm được nghỉ ngơi yên bình.


Bridge

“Hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Cha”

lúc nào cũng nên là phương châm

của những ai yêu Đức Chúa Trời.

Hãy để lời này dẫn đường chỉ lối,

và dẫn dắt lối vào cho con người.

Đó là quyết tâm con người nên có.


Verse 3

Hợp tác với công tác

Đức Chúa Trời làm trong xác thịt

để hoàn thành công tác của Ngài trên đất

là bổn phận của con người.

Khi công tác của Ngài hoàn tất,

con người sẽ vui vẻ từ biệt Ngài;

Ngài sẽ trở về trời.

Chẳng phải đây là bổn phận

con người nên làm sao?


Chorus

Mong tất cả các anh chị em

đều có thể dốc hết sức mình

và dâng trọn bản thân

cho thiên ý của Đức Chúa Trời.

Mong các ngươi sẽ thành tôi tớ thánh khiết,

vui hưởng lời hứa Đức Chúa Trời ban,

để lòng Ngài có thể

sớm được nghỉ ngơi yên bình.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (6)

Trước: 765 Trải qua công tác của Đức Chúa Trời để khám phá sự đáng mến của Ngài

Tiếp theo: 767 Tin nhưng không yêu Đức Chúa Trời là một đời sống vô ích

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger