254 Ngươi sẽ nghênh đón sự tái lâm của Jêsus ra sao?

Verse 1

Công tác của Đức Chúa Trời

trong lần nhập thể hiện tại

là bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời,

chủ yếu thông qua sự phán xét

cũng như thông qua hình phạt.

Trên nền tảng này,

Đức Chúa Trời mang đến nhiều lẽ thật hơn,

mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người,

cũng như cho con người

thấy nhiều cách thực hành hơn,

qua đó đạt mục tiêu của Ngài là chinh phục

và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại.

Đây chính là những gì đằng sau

công tác của Đức Chúa Trời

trong Thời đại Vương quốc,

trong Thời đại Vương quốc.


Chorus 1

Nếu con người vẫn còn mắc kẹt

trong Thời đại Ân điển,

thì họ sẽ không bao giờ biết được

tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời,

hay sẽ không bao giờ

thoát khỏi tâm tính bại hoại.

Và nếu như con người luôn sống

giữa ân điển dồi dào,

nhưng lại không biết làm thế nào

để biết và làm hài lòng Đức Chúa Trời,

thì họ sẽ thật đáng thương

khi tin vào Đức Chúa Trời

nhưng lại không bao giờ có được Ngài.


Verse 2

Sau khi đã cảm nghiệm

toàn bộ công tác của Ngài

trong Thời đại Vương quốc,

những ước muốn của ngươi trong bao năm,

tất cả sẽ trở thành hiện thực.

Ngươi sẽ cảm nhận được rằng

cuối cùng mình đã nhìn thấy

Đức Chúa Trời trực diện;

chỉ có bây giờ ngươi mới được

nhìn ngắm diện mạo Ngài, và nghe thấy

những lời phán của đích thân Ngài,

nếm trải được sự khôn ngoan

trong công tác của Ngài,

cảm nhận Ngài thực tế, toàn năng.

Ngươi sẽ biết mình đã thấy

và đạt được nhiều hơn so với

những người thời đại trước.

Ngươi sẽ biết rõ thế nào là thực sự

tin vào Đức Chúa Trời cũng như

tuân theo ý muốn của Ngài.


Chorus 2

Nếu cứ bám vào quá khứ và chối bỏ

hay phủ nhận sự nhập thể lần thứ hai

của Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ vẫn trắng tay, chẳng được chi,

và cuối cùng mang tội chống đối Đức Chúa Trời.

Những ai vâng theo lẽ thật

và quy phục công tác của Ngài

sẽ được xác nhận, sẽ được xác nhận

dưới danh của Đức Chúa Trời

nhập thể lần hai, Đấng Toàn Năng,

có thể chấp nhận sự dẫn dắt của chính Ngài.

Họ sẽ đạt được những lẽ thật cao hơn

cũng như đạt được nhiều lẽ thật hơn,

và có được cuộc đời đích thực của một con người.


Chorus 3

Ngươi có muốn loại bỏ được tâm tính,

tâm tính bại hoại của chính mình không?

Ngươi có mong muốn

đạt được lẽ thật cao hơn không,

và muốn có một cuộc đời giá trị không?

Ngươi có muốn được

Đức Chúa Trời hoàn thiện không?

Vậy thì ngươi sẽ nghênh đón

sự tái lâm của Jêsus như thế nào?

Vậy thì ngươi sẽ nghênh đón

sự tái lâm của Jêsus như thế nào?

Vậy thì ngươi sẽ nghênh đón

sự tái lâm của Jêsus như thế nào?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 253 Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo

Tiếp theo: 255 Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger