61 Ý nghĩa công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Trong thời kỳ sau cùng,

Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật để dạy dỗ con người,

Ngài dùng lẽ thật để phơi bày bản chất của con người,

mổ xẻ những lời nói và hành động của con người.

Verse 2

Lời Ngài chứa đựng nhiều khía cạnh của lẽ thật,

về bổn phận của con người, cách trung thành với Đức Chúa Trời,

vâng theo Đức Chúa Trời, cách sống trọn nhân tính bình thường,

sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa.

Verse 3

Tất cả những lời này đều nhắm đến

bản chất và sự bại hoại của con người.

Những lời vạch trần việc con người chối bỏ Ngài,

được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là kẻ thù của Ngài.

Chorus

Công tác phán xét mang đến cho con người sự hiểu biết về diện mạo thật của Ngài

và thực tế về sự phản nghịch của chính mình,

giúp con người hiểu về ý muốn của Ngài, mục đích công tác của Ngài

và những lẽ mầu nhiệm mà họ không thấu hiểu,

nhận ra nguồn gốc và thực chất sự bại hoại,

và phát hiện sự xấu xa của con người.

Verse 4

Ngài làm rõ bản tính con người

không bằng một vài lời, mà qua thời gian dài

Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa

trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình.

Verse 5

Lời thông thường không thể thay thế những phương cách này,

chỉ lẽ thật mà con người không sở hữu mới có thể.

Những phương cách này là sự phán xét,

giúp con người có hiểu biết thực sự về Ngài,

và có thể thuyết phục con người quy phục Đức Chúa Trời.

Chorus

Công tác phán xét mang đến cho con người sự hiểu biết về diện mạo thật của Ngài

và thực tế về sự phản nghịch của chính mình,

giúp con người hiểu về ý muốn của Ngài, mục đích công tác của Ngài

và những lẽ mầu nhiệm mà họ không thấu hiểu,

nhận ra nguồn gốc và thực chất sự bại hoại,

và phát hiện sự xấu xa của con người.

Outro

Công tác phán xét mang lại những tác dụng này

bởi nó mở ra lẽ thật, đường đi, sự sống của Ngài

cho những ai có đức tin nơi Ngài.

Đây là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 60 Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt phân chia nhân loại

Tiếp theo: 62 Đức Chúa Trời sẽ phán xét và làm tinh sạch tất cả những ai đến trước ngôi Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger