119 Ý nghĩa của công tác chinh phục của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc

Intro

Khởi đầu là sự sáng thế của Đức Giê-hô-va.

Bình minh của kỷ nguyên mới

là ở Y-sơ-ra-en thánh khiết,

nhưng giai đoạn công tác cuối cùng

được thực hiện

ở nơi ô uế nhất và để kết thúc thời đại.


Verse 1

Khi con người ở nơi đen tối nhất

được chinh phục,

công nhận rằng có một Đức Chúa Trời thực sự,

và tất cả đều bị thuyết phục,

thì Ngài sẽ dùng điều này để chinh phục vũ trụ.

Giai đoạn công tác này mang tính biểu tượng:

Một khi công tác của thời đại này

được hoàn thành,

công tác quản lý sáu nghìn năm

sẽ đến hồi kết thúc,

đến hồi kết thúc hoàn toàn.


Chorus

Khi con người nơi tối tăm nhất được chinh phục,

thì mọi nơi khác cũng sẽ như vậy.

Nên chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc

mang tính biểu tượng ý nghĩa.


Verse 2

Trung Quốc là hiện thân của mọi thế lực bóng tối.

Người dân ở đó thuộc về thịt và huyết,

thuộc về Sa-tan,

bị làm cho bại hoại nhất bởi con rồng lớn sắc đỏ,

những người ô uế chống đối Đức Chúa Trời nhất.

Họ là nguyên mẫu của loài người bại hoại.

Vì thế người dân Trung Quốc

được lấy làm gương.

Khi bị chinh phục, họ sẽ trở thành hình mẫu

để cho những người khác nhìn vào tham khảo.


Chorus

Khi con người nơi tối tăm nhất được chinh phục,

thì mọi nơi khác cũng sẽ như vậy.

Nên chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc

mang tính biểu tượng ý nghĩa.


Verse 3

Vì sao Ngài luôn phán rằng các ngươi là sự bổ trợ

cho kế hoạch quản lý của Ngài?

Chính ở người dân Trung Quốc mà sự bại hoại,

bất chính và dấy loạn được thể hiện đầy đủ nhất.

Tố chất của họ thì kém cỏi.

Đời sống và tư duy của họ lạc hậu.

Những thói quen, môi trường xã hội họ sống,

gia đình, vị trí họ thấp kém.


Bridge

Công tác nơi đây mang tính biểu tượng

và một khi được thực hiện đầy đủ,

công tác tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khi bước công tác này được hoàn thành,

công tác chinh phục toàn vũ trụ

của Đức Chúa Trời

sẽ đi đến kết thúc hoàn toàn.


Chorus

Khi con người nơi tối tăm nhất được chinh phục,

thì mọi nơi khác cũng sẽ như vậy.

Nên chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc

mang tính biểu tượng ý nghĩa.

Nên chỉ có công tác chinh phục ở Trung Quốc

mang tính biểu tượng ý nghĩa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2)

Trước: 120 Ý nghĩa của công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ

Tiếp theo: 121 Mục đích của công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về việc thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger