464 Đức Chúa Trời hy vọng con người dành cho Ngài đức tin và tình yêu đích thực

Verse 1

Đức Chúa Trời hy vọng

khi ngươi hiểu phương diện thật,

khi ngươi hiểu được phương diện thật của Ngài,

ngươi sẽ càng trở nên gần gũi với Ngài;

và ngươi sẽ thực sự hiểu được

tình yêu và sự chăm sóc,


Verse 2

hiểu được tình yêu và sự chăm sóc

mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại;

ngươi sẽ dâng lòng mình cho Ngài,

không còn những ngờ vực,

và ngươi cũng sẽ không còn

sự hoài nghi về Đức Chúa Trời.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời đang âm thầm

làm mọi thứ cho con người bằng

sự chân thành và trung tín, cũng như tình yêu

mà Ngài dành cho con người,

Ngài lặng lẽ làm tất cả.


Chorus 1

Đức Chúa Trời chưa bao giờ

thấy hối tiếc về những gì Ngài làm,

chưa bao giờ yêu cầu con người phải

đáp lại hay hy vọng sẽ đạt được gì từ họ.

Mục đích duy nhất của mọi việc Ngài làm là để

nhận được đức tin, tình yêu đích thực

của con người dành cho Ngài.


Chorus 2

Khi lòng các ngươi thực sự biết được

tâm tính của Đức Chúa Trời,

khi ngươi có được sự hiểu biết sâu sắc

về thực chất của Ngài,

ngươi sẽ cảm nhận được

Đức Chúa Trời ở ngay cạnh mình.

Chỉ là ngươi chưa bao giờ thật sự

đón nhận Đức Chúa Trời vào lòng mình.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 463 Niềm hy vọng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại không thay đổi

Tiếp theo: 465 Đức Chúa Trời trân quý những ai nghe và vâng lời Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger