325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Verse 1

Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ để tránh tai ương hay để có được phước lành.

Ngay khi nghe thấy công tác hay sự quản lý của Ngài,

họ lại mất hứng thú.

Họ nghĩ rằng điều nhạt nhẽo như thế chẳng có lợi ích gì.

Nên dù đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời,

họ cũng chẳng lưu tâm nhiều cho lắm.

Pre-chorus

Họ không xem đó là điều quý giá, càng không đón nhận như một phần trong cuộc sống.

Loại người này chỉ có một mục đích duy nhất

khi đi theo Đức Chúa Trời,

đó là để nhận được phước lành.

Nên họ chẳng màng đến điều gì

không liên quan đến mục đích này.

Chorus

Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.

Verse 2

Giờ chuyện đã đến nước này,

ai có thể thay đổi được nó đây?

Và có mấy ai có thể hiểu được mối quan hệ này tồi tệ như thế nào?

Khi con người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được ban phước,

chẳng ai có thể biết mối quan hệ đó lại đáng hổ thẹn

và khó coi đến thế.

Chorus

Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.

Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 324 Những ý định đê tiện đằng sau niềm tin của con người nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 326 Điều đáng buồn nhất về niềm tin của nhân loại nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger