325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Verse 1

Nhiều người theo Đức Chúa Trời

chỉ để tránh tai ương hay để có được phước lành.

Ngay khi nghe thấy công tác

hay sự quản lý của Ngài,

họ lại mất hứng thú.

Họ nghĩ rằng điều nhạt nhẽo như thế

chẳng có lợi ích gì.

Nên dù đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời,

họ cũng chẳng lưu tâm nhiều cho lắm.


Pre-chorus

Họ không xem đó là điều quý giá,

càng không đón nhận

như một phần trong cuộc sống.

Loại người này chỉ có một mục đích duy nhất

khi đi theo Đức Chúa Trời,

đó là để nhận được phước lành.

Nên họ chẳng màng đến điều gì

không liên quan đến mục đích này.


Chorus

Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho

và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công

được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.


Verse 2

Giờ chuyện đã đến nước này,

ai có thể thay đổi được nó đây?

Và có mấy ai có thể hiểu được

mối quan hệ này tồi tệ như thế nào?

Khi con người ta chìm đắm

trong niềm vui sướng được ban phước,

chẳng ai có thể biết

mối quan hệ đó lại đáng hổ thẹn

và khó coi đến thế.


Chorus

Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho

và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công

được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.


Mối quan hệ của con người với Ngài

là một thứ tư lợi trần trụi,

là một mối quan hệ giữa người cho

và kẻ nhận những phước lành,

giống người nhân công

được ông chủ thuê và trả thù lao,

hoàn toàn chỉ là đổi chác,

không có yêu thương hay được yêu thương,

chỉ có thương xót hay là sự bố thí,

không có sự thấu hiểu, chỉ có thầm giận dữ,

không có sự thân tình, chỉ có sự dối lừa

và một khoảng cách không thể vượt qua.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 324 Những ý định đê tiện đằng sau niềm tin của con người nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 326 Điều đáng buồn nhất trong đức tin của nhân loại nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger