306 Nhân loại bại hoại không đáng được thấy Đấng Christ

1 Các ngươi luôn mong ước được nhìn thấy Đấng Christ, nhưng Ta bảo các ngươi đừng quá tôn sùng bản thân mình như vậy; bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Đấng Christ, nhưng Ta nói rằng không ai thích hợp để thấy Đấng Christ cả. Bởi vì bản tính của con người đầy sự ác, kiêu ngạo, và phản nghịch, vào lúc ngươi nhìn thấy Đấng Christ, bản tính của ngươi sẽ hủy hoại ngươi và kết án tử cho ngươi. Vào bất cứ lúc nào, những quan niệm của ngươi cũng có thể bén rễ, tính kiêu ngạo của ngươi bắt đầu đâm chồi, và sự phản nghịch của ngươi kết trái. Ngươi làm sao có thể thích hợp để kết giao với Đấng Christ bằng nhân tính như vậy?

2 Liệu ngươi có thật sự có thể đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời mọi lúc mọi ngày không? Ngươi sẽ thật sự có được hiện thực của sự quy phục Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả trong lòng mình như Đức Giê-hô-va trong khi coi Đấng Christ hữu hình là một con người. Ý thức của các ngươi quá kém cỏi và nhân tính của các ngươi quá hèn hạ! Các ngươi không thể luôn coi Đấng Christ như Đức Chúa Trời; chỉ thỉnh thoảng, khi cảm thấy thích, các ngươi mới bấu víu lấy Ngài và thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ta nói các ngươi không phải là những tín đồ của Đức Chúa Trời, mà là bè lũ đồng lõa chiến đấu chống lại Đấng Christ.

3 Nếu ngươi đi gặp Đức Chúa Trời mà không trải qua sự tỉa sửa hay phán xét, khi đó ngươi chắc chắn sẽ trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời và hẳn sẽ bị hủy diệt. Bản tính của con người vốn thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả mọi người đều chịu sự bại hoại nặng nề nhất của Sa-tan. Nếu con người cố gắng giao kết với Đức Chúa Trời từ giữa sự bại hoại của mình, chắc chắn rằng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy đến; những việc làm và lời nói của con người chắc chắn sẽ vạch trần sự bại hoại của họ vào mọi lúc, và khi giao kết với Đức Chúa Trời, sự phản nghịch của con người sẽ bị phơi bày trong mọi mặt. Một cách vô tình, con người trở nên chống đối Đấng Christ, lừa dối Đấng Christ, và từ bỏ Đấng Christ; khi điều này xảy ra, con người sẽ ở trong một trạng thái bấp bênh hơn nữa, và nếu điều này tiếp tục, con người sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt.

Chuyển thể từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 305 Ngươi không xứng đáng tiếp xúc với Đức Chúa Trời với lý do như thế

Tiếp theo: 307 Đây là đức tin của ngươi sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Đối với mắt trần của con người, có vẻ như không có sự thay đổi gì trong những lời phán của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này, đó là vì con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger