914 Mọi sự đều là biểu thị cho thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa

Verse 1

Trong thế giới mới chưa có loài người,

Đấng Tạo Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng

buổi chiều và buổi mai.

Đấng Tạo Hóa đã chuẩn bị sẵn

khoảng không, đất và biển,

cỏ và thảo mộc, Ngài chuẩn bị mọi loại cây.


Verse 2

Ngài đã chuẩn bị các vì sáng,

các mùa, năm và ngày

cho sự sống mới Ngài sẽ sớm dựng nên.

Thẩm quyền cũng như quyền năng

của Đấng Tạo Hóa được thể hiện

trong mỗi sự vật mới mẻ Ngài dựng nên.


Chorus

Mọi suy nghĩ của Ngài,

cũng như mọi lời phán của Ngài,

sự tỏ lộ về thẩm quyền của Ngài

đều là một kiệt tác

giữa muôn loài, đó là một công trình vĩ đại

xứng đáng nhất để loài người thọ tạo

tìm hiểu, thông tỏ sâu sắc.


Verse 3

Lời phán của Ngài ngay tức khắc

đi đôi với thực tế diễn ra,

không có một sự ngắt quãng

và khác biệt nhỏ nhất nào.

Sự xuất hiện và ra đời của mọi sự vật mới này

là bằng chứng cho thẩm quyền

của Đấng Tạo Hóa.


Verse 4

Ngài làm đúng như lời Ngài,

và lời Ngài sẽ được thành toàn.

Những gì Ngài đã hoàn thành sẽ tồn tại đời đời.

Sự thật này chưa từng thay đổi

trong quá khứ hay hiện tại.

Và vì thế nó sẽ vẫn như vậy đến đời đời.


Chorus

Mọi suy nghĩ của Ngài,

cũng như mọi lời phán của Ngài,

sự tỏ lộ về thẩm quyền của Ngài

đều là một kiệt tác

giữa muôn loài, đó là một công trình vĩ đại

xứng đáng nhất để loài người thọ tạo

tìm hiểu, thông tỏ sâu sắc.


Bridge

Quyền năng của Đấng Tạo Hóa

và thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa

tạo ra hết phép màu này đến phép màu khác,

liên tục không ngừng.

Ngài thu hút sự chú ý của con người,

và họ nhìn chăm chăm vào

những việc làm đáng kinh ngạc sinh ra

từ việc thực thi thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa.


Verse 5

Quyền năng phi thường của Ngài

liên tục mang đến những sự thích thú.

Con người lóa mắt, vui mừng khôn tả,

há hốc miệng ngưỡng mộ.

Họ cảm động trông thấy, kinh ngạc, hò reo.

Sự tôn trọng và tôn kính

nảy sinh trong con người.


Chorus

Mọi suy nghĩ của Ngài,

cũng như mọi lời phán của Ngài,

sự tỏ lộ về thẩm quyền của Ngài

đều là một kiệt tác

giữa muôn loài, đó là một công trình vĩ đại

xứng đáng nhất để loài người thọ tạo

tìm hiểu, thông tỏ sâu sắc.


Outro

Thẩm quyền và những việc làm của Đấng Tạo Hóa

làm chấn động tinh thần của con người.

Thẩm quyền và những việc làm của Đấng Tạo Hóa

làm tinh sạch tinh thần của con người.

Thẩm quyền và những việc làm của Đấng Tạo Hóa

làm thỏa mãn tinh thần của con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 913 Không ai có thể hiểu thấu thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 915 Tất cả những gì dưới thẩm quyền của Đấng Tạo Háo đều hoàn hảo vô cùng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger