283 Cuộc đời của con người nằm trọn dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu ai đó chỉ tin vào vận mệnh không thôi

nhưng họ không thể nào biết được,

nếu ai đó chỉ tin vào vận mệnh không thôi

nhưng họ không thể nào nhận ra được,

nếu ai đó chỉ tin vào vận mệnh không thôi,

nhưng họ không thể nào vâng lời,

không thể nào chấp nhận

quyền tối cao trên số phận con người

của Đấng Tạo Hóa,

cuộc đời họ sẽ hoàn toàn bi thương,

cuộc đời họ sẽ sống trong vô vọng,

cuộc đời họ sẽ là một khoảng trống,

không thể phục tùng cho sự thống trị của Ngài,

họ không thể trở thành một tạo vật

đúng nghĩa chân thật nhất của cụm từ,

và không thể hưởng

sự chấp thuận của Đấng Sáng Tạo,

không thể hưởng điều ấy ngày ngày.

Chorus

Một người biết

quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,

họ phải ở trong trạng thái chủ động.

Một người biết

quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,

không nên ở trong trạng thái bị động.

Khi chấp nhận mọi thứ tất có số phận,

họ có một định nghĩa đúng về số phận:

Cuộc đời của con người nằm trọn vẹn

dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Khi một người miên man,

nhớ lại chặng đường mình đã qua,

Khi một người suy tư,

nhìn lại những dấu chân đã đi,

sẽ thấy được ở mỗi chặng đường,

Đức Chúa Trời đã dẫn đi,

con đường ấy có dễ đi,

hay con đường ấy có nhọc nhằn.

Tất cả đã được sắp xếp tỉ mỉ

bởi kế hoạch của Ngài.

Con người mãi được dẫn dắt

nhưng vẫn chưa hay.

May mắn quá, không ân phước nào

bằng được cứu rỗi bởi chính Ngài,

bằng chấp nhận quyền tối cao

của Đức Chúa Trời.

Chorus

Một người biết quyền tối thượng

của Đức Chúa Trời,

họ phải ở trong trạng thái chủ động.

Một người biết quyền tối thượng

của Đức Chúa Trời,

không nên ở trong trạng thái bị động.

Khi chấp nhận mọi thứ tất có số phận,

họ có một định nghĩa đúng về số phận:

Cuộc đời của con người nằm trọn vẹn

dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

Verse 3

Nếu ai đó thấy được quyền lực của Đức Chúa,

họ rồi sẽ tha thiết ước mong được phục tùng

mọi điều Đức Chúa Trời hoạch định,

tuân theo tất cả sự sắp đặt của Ngài.

Nếu ai đó thấy được quyền lực của Đức Chúa,

họ sẽ có được lòng quyết tâm và sự tin tưởng

để ngừng phản nghịch lại Đức Chúa Trời,

để chấp nhận sự sắp đặt của Ngài.

Chorus

Một người biết

quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,

họ phải ở trong trạng thái chủ động.

Một người biết

quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,

không nên ở trong trạng thái bị động.

Khi chấp nhận mọi thứ tất có số phận,

họ có một định nghĩa đúng về số phận:

Cuộc đời của con người nằm trọn vẹn

dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 281 Nhân Loại Không Thể Kiểm Soát Được Số Phận Của Chính Họ

Tiếp theo: 284 Sự đau đớn của nhân loại khởi sinh thế nào?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger