531 Con người quá khó để cứu rỗi

Verse 1

Không ai có kế hoạch bước đi con đường này suốt đời,

theo đuổi lẽ thật để đạt được sự sống và hiểu Đức Chúa Trời,

để cuối cùng sẽ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa như Phi-e-rơ.

Và rồi trong cuộc hành trình, họ chệch khỏi con đường của mình,

và họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ,

và Đức Thánh Linh không còn hoạt động trong họ.


Verse 2

Họ đã đặt chân lên con đường suy đồi.

Tất cả những gì họ đã chịu đựng, tất cả những bài giảng họ đã nghe,

tất cả những năm họ đã là người theo đạo – tất cả đều đã phí hoài.

Ngươi phải hiểu đây thật là một điều nguy hiểm!

Đi xuống dốc thì dễ, nhưng khó mà

đi đúng con đường và chọn con đường mà Phi-e-rơ đã bước đi.


Verse 3

Quả thật là hầu hết mọi người đều ngu độn.

Họ không thể phân biệt giữa con đường đúng và con đường sai.

Sau rất nhiều bài giảng và những lời Đức Chúa Trời đã viết ra,

họ biết Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng vẫn không tin vào Ngài.

Họ biết đây là con đường thật, nhưng vẫn không thể bước đi trên đó.

Thật khó mà mang sự cứu rỗi đến cho con người!


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Khi tin Đức Chúa Trời, điều tối quan trọng là chọn con đường đúng

Trước: 530 Điều Đức Chúa Trời ghét nhất là sự ngoan cố và tái phạm của con người

Tiếp theo: 532 Những người không thực hành lời Đức Chúa Trời sẽ bị loại bỏ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger