490 Hãy nỗ lực khi ngươi thực hành lời Đức Chúa Trời

Spoken

Sai lầm lớn nhất của những người

tin vào Đức Chúa Trời là

họ chỉ tin bằng chót lưỡi đầu môi,

và Ngài hoàn toàn vắng bóng

trong đời sống thực của họ.


Verse 1

Mọi người đều tin Đức Chúa Trời hiện hữu,

nhưng Ngài không phải

một phần trong đời sống của họ.

Họ thường cầu nguyện đến Ngài,

nhưng trong lòng họ,

lại ít chỗ cho Ngài, nên Ngài thử luyện họ.

Vì họ không thanh sạch,

Ngài buộc phải thử luyện họ,

để họ phải xấu hổ, biết mình giữa thử luyện,

nếu không họ sẽ trở thành

con cháu của thiên sứ trưởng,

và ngày càng trở nên bại hoại hơn.


Chorus

Biết Đức Chúa Trời bằng cách tin vào Ngài

là mục đích cuối cùng con người nên mưu cầu.

Hãy cố sống trọn lời Đức Chúa Trời, để lời Ngài

được thực hiện trong sự thực hành của ngươi.

Nếu ngươi chỉ có sự hiểu biết trên lý thuyết,

thì đức tin của ngươi chẳng ý nghĩa gì.

Chỉ khi sống trọn, thực hành lời của Ngài,

đức tin của ngươi mới trọn vẹn, hợp ý Ngài.


Verse 2

Trong khi tin Đức Chúa Trời,

con người đã bỏ nhiều động cơ

nhờ được Ngài làm tinh sạch,

nếu không Ngài sẽ không dùng được ai,

không thể làm công việc

Ngài phải làm trong con người.

Trước tiên Ngài phải làm tinh sạch nhân loại.

Như vậy, họ mới biết mình

và Ngài có thể thay đổi họ,

rồi đưa sự sống của Ngài vào họ,

có thế lòng họ mới hoàn toàn hướng về Ngài.


Bridge

Nếu ngươi chỉ có hiểu biết,

mà không xem lời Ngài là sự sống,

không thể thực hành lẽ thật, sống trọn lời Ngài,

thì chứng tỏ ngươi vẫn

không có lòng yêu kính Ngài,

và cho thấy lòng ngươi không thuộc về Ngài.


Chorus

Biết Đức Chúa Trời bằng cách tin vào Ngài

là mục đích cuối cùng con người nên mưu cầu.

Hãy cố sống trọn lời Đức Chúa Trời, để lời Ngài

được thực hiện trong sự thực hành của ngươi.

Nếu ngươi chỉ có sự hiểu biết trên lý thuyết,

thì đức tin của ngươi chẳng ý nghĩa gì.

Chỉ khi sống trọn, thực hành lời của Ngài,

đức tin của ngươi mới trọn vẹn, hợp ý Ngài.

Biết Đức Chúa Trời bằng cách tin vào Ngài

là mục đích cuối cùng con người nên mưu cầu.

Hãy cố sống trọn lời Đức Chúa Trời, để lời Ngài

được thực hiện trong sự thực hành của ngươi.

Nếu ngươi chỉ có sự hiểu biết trên lý thuyết,

thì đức tin của ngươi chẳng ý nghĩa gì.

Chỉ khi sống trọn, thực hành lời của Ngài,

đức tin của ngươi mới trọn vẹn, hợp ý Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời

Trước: 489 Hãy đọc lời Đức Chúa Trời về tình trạng của ngươi

Tiếp theo: 491 Kiến thức không thể thay thế cho thực tiễn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger