68 Mục tiêu chính trong công tác chinh phục của Đức Chúa Trời

Verse 1

Các ngươi đều đã chìm vào tối tăm,

và đều đã bị tổn hại sâu sắc.

Mục tiêu công tác này là để các ngươi

sống trọn lẽ thật và biết bản tính con người.

Nếu ngươi có thể thoát khỏi bóng tối,

tự tách mình khỏi những thứ ô uế,

nếu ngươi có thể trở nên thánh khiết,

thì ngươi sẽ sở hữu được lẽ thật.


Chorus

Mục tiêu chính của việc chinh phục

là để làm cho nhân loại tinh sạch,

để họ có thể có được lẽ thật,

vì con người hiểu quá ít lẽ thật.

Việc thực hiện

công tác chinh phục trên những

người như thế mang ý nghĩa sâu sắc nhất.


Verse 2

Không phải bản tính của ngươi thay đổi,

mà là ngươi có thể thực hành lẽ thật.

Và ngươi có thể phản bội xác thịt.

Đây là điều những người tinh sạch làm.

Chỉ ai có và sống trọn lẽ thật

mới có thể được Ngài thu phục hoàn toàn.

Những người sống trọn hình tượng của Phi-e-rơ

là được hoàn thiện, còn lại là được chinh phục.


Chorus

Mục tiêu chính của việc chinh phục

là để làm cho nhân loại tinh sạch,

để họ có thể có được lẽ thật,

vì con người hiểu quá ít lẽ thật.

Việc thực hiện

công tác chinh phục trên những

người như thế mang ý nghĩa sâu sắc nhất.


Verse 3

Công tác trên những ai được chinh phục

bao gồm việc buông những lời rủa sả,

hành phạt và thể hiện cơn thịnh nộ.

Họ nhận được sự công chính và rủa sả.

Làm việc trên những người như vậy là để

phơi bày sự bại hoại bên trong họ,

để họ có thể nhận ra nó,

và để họ bị thuyết phục hoàn toàn.


Bridge

Một khi con người trở nên vâng lời,

thì công tác chinh phục sẽ kết thúc.

Dù cho hầu hết không tìm kiếm lẽ thật,

công tác chinh phục vẫn sẽ kết thúc.


Chorus

Mục tiêu chính của việc chinh phục

là để làm cho nhân loại tinh sạch,

để họ có thể có được lẽ thật,

vì con người hiểu quá ít lẽ thật.

Việc thực hiện

công tác chinh phục trên những

người như thế mang ý nghĩa sâu sắc nhất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa

Trước: 67 Giai đoạn cuối cùng của cuộc chinh phục nhằm cứu rỗi con người

Tiếp theo: 69 Thực chất của công tác chinh phục

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger