Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Thực chất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời của hầu hết mọi người chính là tín ngưỡng: Họ không thể yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ có thể đi theo Đức Chúa Trời như một người máy, không thể thực sự khao khát Đức Chúa Trời hay tôn thờ Ngài. Họ chỉ đơn thuần lặng lẽ đi theo Ngài. Nhiều người tin Đức Chúa Trời, nhưng có rất ít người yêu mến Đức Chúa Trời; họ chỉ “tôn kính” Đức Chúa Trời bởi vì họ sợ thảm họa, hoặc nếu không thì họ “cảm phục” Đức Chúa Trời bởi vì Ngài cao cả và đầy quyền năng – nhưng trong sự tôn kính và cảm phục của họ lại không có tình yêu hay sự khao khát thực sự. Trong những sự trải nghiệm của mình, họ tìm kiếm những điều vụn vặt của lẽ thật, hoặc nếu không thì một vài lẽ mầu nhiệm không quan trọng. Hầu hết mọi người chỉ đơn thuần đi theo, thừa nước đục thả câu để nhận được các phước lành; họ không tìm kiếm lẽ thật, họ cũng không thực sự vâng lời Đức Chúa Trời để nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời của tất cả mọi người là vô nghĩa, nó không có giá trị, và trong nó là những sự suy tính và theo đuổi mang tính cá nhân; họ không tin Đức Chúa Trời để yêu mến Đức Chúa Trời, mà là vì để được ban phước. Nhiều người hành động tùy ý, làm bất kỳ điều gì họ muốn, và không bao giờ xem xét đến những lợi ích của Đức Chúa Trời, hoặc là điều họ làm có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Những người như thế thậm chí không thể đạt được niềm tin thực sự, chứ đừng nói đến tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Thực chất của Đức Chúa Trời không chỉ để cho con người tin, hơn nữa, là để cho con người yêu mến. Nhưng nhiều người trong số những người tin Đức Chúa Trời không thể khám phá ra “bí mật” này. Con người không dám yêu mến Đức Chúa Trời, họ cũng không cố gắng yêu mến Ngài. Họ chưa bao giờ khám phá ra rằng có rất nhiều điều đáng yêu kính về Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, và Ngài là Đức Chúa Trời để con người yêu mến. Vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong công tác của Ngài: Chỉ khi con người trải nghiệm được công tác của Ngài, họ mới có thể phát hiện ra vẻ đáng mến của Ngài; chỉ trong những trải nghiệm thực tế, họ mới có thể nhận thức được vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời; và nếu không quan sát điều đó trong đời sống thực tế, không ai có thể khám phá ra vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều về Đức Chúa Trời để yêu, nhưng khi không thực sự gắn bó với Ngài thì con người không thể khám phá được điều đó. Điều đó có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, con người không thể gắn bó thực sự với Ngài, và nếu họ không thể gắn bó thực sự với Ngài, họ cũng sẽ không thể trải nghiệm được công tác của Ngài – và vì thế tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ bị vấy bẩn bởi nhiều sự giả dối và tưởng tượng. Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời ở trên trời thì không thật như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất, vì sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ở trên trời được xây dựng trên trí tưởng tượng của họ, thay vì dựa trên những điều họ tận mắt nhìn thấy, và điều họ đã tự trải nghiệm. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, con người có thể thấy những việc làm thực tế và những vẻ đáng mến của Ngài, và họ có thể nhìn thấy mọi điều trong tâm tính thực tế và bình thường của Ngài, tất cả những gì thực tế hơn hàng ngàn lần so với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời ở trên trời. Bất kể con người có yêu mến Đức Chúa Trời ở trên trời nhiều bao nhiêu, không có gì thật về tình yêu này cả, và nó đầy dẫy những ý tưởng của con người. Cho dù tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất có ít ỏi đến mức nào, nó vẫn là tình yêu thật; ngay cả khi chỉ có một chút thôi, nó vẫn là thật. Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài qua công tác thật của Ngài, và qua sự hiểu biết này Ngài có được tình yêu của họ. Giống như Phi-e-rơ: Nếu ông không từng sống với Jêsus, thì ông không thể cảm phục Jêsus. Vì thế, lòng trung thành của ông đối với Jêsus cũng được xây dựng trên sự gắn bó của ông với Jêsus. Để làm cho con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người và sống cùng với họ, và tất cả những gì Ngài làm con người nhìn thấy và trải nghiệm chính là tính hiện thực của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dùng hiện thực và sự diễn ra của sự thật để làm cho con người hoàn thiện; những lời của Đức Chúa Trời hoàn thành một phần công tác hoàn thiện con người của Ngài, và đây là công tác hướng dẫn và mở đường. Điều đó có nghĩa là, trong những lời của Đức Chúa Trời, ngươi phải tìm thấy phương cách thực hành và sự hiểu biết về những khải tượng. Bằng cách hiểu được những điều này, con người sẽ có được phương cách và những khải tượng trong việc thực hành thực sự, và họ sẽ có thể đạt được sự khai sáng nhờ lời Đức Chúa Trời; họ sẽ có thể hiểu được những điều này đã đến từ Đức Chúa Trời và có thể nhận biết nhiều điều. Sau khi hiểu được, con người phải bước vào hiện thực này ngay lập tức và phải dùng lời Đức Chúa Trời để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong đời sống thực của mình. Đức Chúa Trời sẽ huớng dẫn ngươi trong mọi điều và sẽ ban cho ngươi một phương cách thực hành, và làm ngươi cảm thấy rằng Ngài đặc biệt đáng yêu mến, và cho phép ngươi nhìn thấy rằng từng bước công tác của Đức Chúa Trời thực hiện trong ngươi là nhằm làm cho ngươi hoàn thiện. Nếu ngươi muốn thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu ngươi muốn thực sự trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải đi sâu vào thực tế, ngươi phải đi sâu vào đời sống thực và nhìn thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là tình yêu thương và sự cứu rỗi, và rằng tất cả những gì Ngài làm là để cho con người có thể bỏ lại phía sau những gì ô uế, và để tinh luyện những gì bên trong con người, những điều không thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng lời để chu cấp cho con người; Ngài sắp đặt những hoàn cảnh đời thực để con người trải nghiệm, và nếu con người ăn và uống nhiều lời Đức Chúa Trời, thì khi họ thật sự thực hành chúng, họ có thể giải quyết được mọi khó khăn trong đời sống mình bằng cách dùng nhiều lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, ngươi phải có những lời của Đức Chúa Trời để đi sâu vào thực tế, nếu ngươi không ăn và uống những lời của Đức Chúa Trời, và không có công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có hướng đi nào trong đời sống thực. Nếu ngươi không bao giờ ăn hay uống những lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ bị bối rối khi điều gì đó xảy ra với ngươi. Ngươi chỉ biết rằng ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không có bất kỳ khả năng phân biệt nào và không có phương cách thực hành; ngươi bị lẫn lộn và bối rối, và đôi khi ngươi thậm chí còn tin rằng bằng cách thỏa mãn xác thịt là ngươi đang làm thỏa lòng Đức Chúa Trời – tất cả những điều này là hậu quả của việc không ăn và uống lời Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi không có sự hỗ trợ từ lời Đức Chúa Trời, và chỉ dò dẫm trong thực tế, thì ngươi về cơ bản là không thể tìm thấy phương cách thực hành. Những người như thế đơn giản không hiểu được tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, họ càng không hiểu được yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Nếu dùng sự khai sáng và hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, ngươi thường xuyên cầu nguyện, tìm hiểu, và tìm kiếm, và qua đây, ngươi khám phá ra điều ngươi cần phải đưa vào thực hành, tìm thấy cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời, không bị lẫn lộn và bối rối, thì ngươi sẽ có hướng đi trong đời sống thực, và sẽ thực sự làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, sẽ có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bên trong ngươi, và ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ban phước một cách đặc biệt, điều đó cho ngươi một cảm giác của sự vui thỏa: Ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt vinh dự rằng ngươi đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy sáng suốt một cách đặc biệt ở bên trong, và trong lòng mình, ngươi cảm thấy tinh sạch và bình an. Lương tâm ngươi sẽ được an ủi và thoát khỏi những sự cáo buộc, và ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu bên trong khi gặp các anh chị em mình. Đây là ý nghĩa của việc vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và duy nhất điều này là thực sự vui hưởng Đức Chúa Trời. Sự vui hưởng tình yêu thương Đức Chúa Trời của con người có được qua trải nghiệm: Bằng cách trải qua khó khăn, và trải nghiệm việc thực hành lẽ thật, họ có được các phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ nói rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu ngươi, rằng Đức Chúa Trời đã thực sự trả giá đắt vì lợi ích của con người, rằng Ngài đã kiên nhẫn và nhân từ phán ra rất nhiều lời phán và luôn luôn cứu rỗi loài người, thì việc ngươi thốt ra những lời này chỉ là một mặt của sự vui hưởng Đức Chúa Trời. Tuy thế, sự vui hưởng to lớn hơn – sự vui hưởng thật sự – là khi con người đưa lẽ thật vào thực hành trong đời sống thực của họ, sau đó họ được bình an và tinh sạch trong lòng mình. Họ cảm thấy vô cùng xúc động bên trong, và rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu kính nhất. Ngươi sẽ cảm thấy rằng cái giá mà ngươi đã trả là quá hợp lý. Sau khi đã trả giá đắt trong những nỗ lực của mình, ngươi sẽ đặc biệt sáng suốt ở bên trong: Ngươi sẽ cảm thấy mình đang thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ngươi sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác cứu rỗi trong con người, rằng sự tinh luyện con người của Ngài là nhằm làm tinh sạch họ, và rằng Đức Chúa Trời thử luyện con người để kiểm tra xem họ có thật sự yêu mến Ngài hay không. Nếu ngươi luôn thực hành lẽ thật theo cách này, thì ngươi sẽ dần dần phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về phần lớn công tác của Đức Chúa Trời, và khi đó nguơi sẽ cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời trước mặt ngươi rõ ràng như pha lê. Nếu ngươi có thể hiểu rõ nhiều lẽ thật, ngươi sẽ cảm thấy rằng mọi vấn đề đều dễ dàng đưa vào thực hành, rằng ngươi có thể vượt qua bất kỳ vấn đề nào cũng như vượt qua bất kỳ sự thử thách nào, và ngươi sẽ thấy rằng không có gì là nan đề đối với ngươi, điều đó sẽ giải phóng và giải thoát cho ngươi rất nhiều. Lúc này, ngươi sẽ vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương thực sự của Đức Chúa Trời sẽ đến trên ngươi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai có khải tượng, những ai có lẽ thật, những ai có sự hiểu biết, và những ai thực sự yêu mến Ngài. Nếu con người mong muốn được nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ phải thực hành lẽ thật trong đời sống thực, họ sẽ phải sẵn lòng chịu đau đớn và phản bội những gì họ yêu thích để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và dù mắt có nhòa lệ, họ vẫn phải có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Theo cách này, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ngươi, và nếu ngươi chịu được khó khăn như thế, tiếp theo sau sẽ là công tác của Đức Thánh Linh. Qua đời sống thực tế, và qua việc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, con người có thể thấy được vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời, và chỉ khi họ nếm trải được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì họ mới có thể thực sự yêu mến Ngài.

Những người yêu kính Đức Chúa Trời là những người yêu lẽ thật, và những người yêu lẽ thật càng đưa lẽ thật vào thực hành, thì họ càng có nhiều lẽ thật; họ càng đưa nó vào thực hành, thì họ càng có nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời; và họ càng đưa nó vào thực hành, thì họ càng được Đức Chúa Trời ban phước. Nếu ngươi luôn luôn thực hành theo cách này, tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho ngươi sẽ dần dần giúp ngươi có thể thấy, cũng như khi Phi-e-rơ đã bắt đầu biết Đức Chúa Trời: Phi-e-rơ đã nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ có sự khôn ngoan để tạo dựng nên trời đất và muôn vật, mà, hơn nữa, Ngài cũng có sự khôn ngoan để làm những công tác thực sự trong loài người. Phi-e-rơ đã nói rằng Ngài không chỉ xứng đáng với tình yêu của loài người bởi vì sự tạo dựng ra trời đất và muôn vật của Ngài, mà hơn nữa, còn bởi khả năng tạo ra con người, cứu rỗi con người, làm cho con người hoàn thiện, và để lại tình yêu thương của Ngài cho con người. Vì thế, Phi-e-rơ cũng đã nói rằng có nhiều điều trong Ngài xứng đáng với tình yêu của con người. Phi-e-rơ đã nói với Jêsus: “Lẽ nào việc tạo dựng ra trời đất và muôn vật là lí do duy nhất Ngài xứng đáng nhận được tình yêu của con người? Có nhiều điều đáng yêu kính trong Ngài, Ngài hành động và hoạt động trong đời thực, Thần của Ngài lay động tôi ở bên trong, Ngài sửa dạy tôi, Người quở trách tôi – những điều này thậm chí còn xứng đáng tình yêu của con người hơn”. Nếu ngươi mong muốn nhìn thấy và trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tìm hiểu và tìm kiếm trong đời thật, và phải sẵn lòng dẹp sang một bên xác thịt của chính ngươi. Ngươi phải đặt ra quyết tâm này. Ngươi phải là người có sự kiên quyết, người có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự, không biếng nhác hay thèm muốn sự hưởng thụ xác thịt, không sống vì xác thịt mà sống vì Đức Chúa Trời. Có thể có những lúc ngươi không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì ngươi không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời; lần sau, mặc dù sẽ mất nhiều công sức hơn, ngươi phải làm thỏa lòng Ngài và không được thỏa mãn xác thịt. Khi ngươi trải nghiệm theo cách này, ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có thể tạo dựng nên trời đất và muôn vật, rằng Ngài đã trở nên xác thịt để con người có thể thực sự nhìn thấy Ngài và thực sự tiếp xúc với Ngài; ngươi sẽ thấy rằng Ngài có thể đi giữa con người, và rằng Thần của Ngài có thể làm cho con người hoàn thiện trong đời sống thực, cho phép họ nhìn thấy sự đáng mến của Ngài và trải nghiệm sự sửa dạy của Ngài, sự sửa phạt của Ngài, và những phước lành của Ngài. Nếu ngươi luôn luôn trải nghiệm theo cách này, thì trong đời thực ngươi sẽ không thể tách rời khỏi Đức Chúa Trời, và nếu một ngày mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không còn bình thường, ngươi sẽ có thể chịu sự quở trách và cảm thấy hối hận. Khi ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời xa Đức Chúa Trời, và nếu một ngày Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ rời xa ngươi, ngươi sẽ sợ, và ngươi sẽ nói rằng ngươi thà chết hơn là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ngay sau khi ngươi có những cảm xúc này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời, và bằng cách này, ngươi sẽ có một nền tảng, và sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Con người thường nói về việc để Đức Chúa Trời là cuộc sống của họ, nhưng trải nghiệm của họ chưa đến mức đó. Ngươi chỉ đơn thuần nói rằng Đức Chúa Trời là cuộc sống của ngươi, rằng Ngài hướng dẫn ngươi mỗi ngày, rằng ngươi ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, và rằng ngươi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, vì thế Ngài đã trở thành cuộc sống của ngươi. Sự hiểu biết của những ai nói những lời này khá nông cạn. Trong nhiều người không có nền tảng; những lời Đức Chúa Trời đã được gieo trong họ, nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm, huống chi là chúng sinh hoa kết trái nào. Ngày nay, ngươi đã trải nghiệm đến mức độ nào? Chỉ bây giờ, sau khi Đức Chúa Trời đã buộc ngươi tiến xa đến mức này, ngươi mới cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời. Vào một ngày, khi sự trải nghiệm của ngươi đã đạt đến một mức nào đó, nếu Đức Chúa Trời khiến ngươi phải rời xa, ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời bên trong ngươi; ngươi có thể không có chồng, vợ hay con cái, không có gia đình, không có mẹ hoặc cha, không có những thú vui xác thịt, nhưng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời sẽ giống như đánh mất sự sống của ngươi; ngươi sẽ không thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm đến mức này, ngươi sẽ thành công trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, và bằng cách này Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, Ngài sẽ trở thành nền tảng cho sự hiện hữu của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ có thể lại rời xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã trải nghiệm đến mức độ này, ngươi sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và khi ngươi có mối quan hệ đủ mật thiết với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ là sự sống của ngươi, tình yêu của ngươi, và khi đó ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Ngài, Ngài là sự sống của con. Con có thể bước đi mà không có những thứ khác – nhưng không có Ngài, con không thể tiếp tục sống”. Đây là vóc giạc thực sự của con người; nó là đời sống thật. Một vài người bị bắt buộc đạt đến mức như hiện nay: Họ phải tiếp tục dù muốn hay không, và họ luôn cảm thấy như thể họ đang tiến thoái lưỡng nan. Ngươi phải trải nghiệm đến mức Đức Chúa Trời là sự sống của ngươi, đến mức nếu Đức Chúa Trời bị lấy đi khỏi lòng ngươi, thì điều đó giống như đánh mất sự sống của ngươi; Đức Chúa Trời phải là sự sống của ngươi, và ngươi ắt hẳn không thể rời xa Ngài. Bằng cách này, ngươi sẽ thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời, và tại thời điểm này, khi ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và nó sẽ là một tình yêu duy nhất và thuần khiết. Một ngày khi những kinh nghiệm của ngươi làm cho cuộc đời ngươi đạt đến một mức nhất định, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể rời xa Đức Chúa Trời ở bên trong, ngươi cũng sẽ không thể quên được Ngài ngay cả nếu ngươi muốn. Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi; ngươi có thể quên đi thế giới, ngươi có thể quên đi vợ, chồng hay con cái mình, nhưng ngươi sẽ khó mà quên được Đức Chúa Trời – làm như vậy sẽ là bất khả thi, đây là sự sống thực sự của ngươi và tình yêu thực sự của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Khi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, họ không yêu gì bằng yêu Đức Chúa Trời; tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời là hàng đầu. Bằng cách này, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ khác, và sẵn lòng chấp nhận mọi sự xử lý và tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đạt được một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vượt trên mọi thứ khác, ngươi sẽ sống trong hiện thực và trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Ngay sau khi Đức Chúa Trời trở nên sự sống trong con người, con người trở nên không thể rời xa Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ đây không phải là việc làm của Đức Chúa Trời sao? Không có một chứng ngôn nào tuyệt vời hơn! Đức Chúa Trời đã làm việc đến một mức nhất định; Ngài đã phán để con người phục vụ, bị hành phạt hoặc là chết, và con người đã không lùi bước, điều này cho thấy rằng họ đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Những người có lẽ thật là những người mà, trong những kinh nghiệm thực tế của họ, có thể đứng vững trong chứng ngôn của họ, kiên định với lập trường của họ, đứng về phía Đức Chúa Trời, không bao giờ rút lui, và những người có thể có mối liên hệ bình thường với những ai yêu mến Đức Chúa Trời, những người có thể vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối khi mọi việc xảy ra với họ, và có thể vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết. Sự thực hành và tỏ lộ của ngươi trong đời thực là chứng ngôn về Đức Chúa Trời, chúng là việc sống bày tỏ ra của con người và lời chứng về Đức Chúa Trời, và điều này là thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời; khi ngươi đã trải nghiệm đến mức này thì sẽ đạt được hiệu quả xứng đáng. Ngươi được sở hữu sự sống bày tỏ ra thật sự và mỗi hành động của ngươi được những người khác nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Trang phục và diện mạo bên ngoài của ngươi không nổi bật, nhưng ngươi sống bày tỏ ra một cuộc sống vô cùng tin kính, và khi ngươi truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, ngươi được Ngài hướng dẫn và khai sáng. Ngươi có thể nói ý muốn của Đức Chúa Trời bằng lời của ngươi, truyền đạt hiện thực, và ngươi hiểu nhiều về việc phụng sự trong linh hồn. Ngươi thẳng thắn trong cách nói, ngươi đàng hoàng và chính trực, không đối đầu và đúng mực, có thể vâng theo sự xếp đặt của Đức Chúa Trời và đứng vững trong chứng ngôn của mình khi mọi việc xảy ra với ngươi, và ngươi bình tĩnh, điềm tĩnh bất kể đang đối phó chuyện gì đi nữa. Loại người này đã thực sự thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Một số người vẫn còn trẻ, nhưng họ hành động như một người ở tuổi trung niên; họ chín chắn; sở hữu lẽ thật, và được những người khác ngưỡng mộ – và đây là những người có chứng ngôn và là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, khi họ đã trải nghiệm đến một mức nhất định, bên trong họ sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời, và tâm tính bên ngoài của họ cũng sẽ ổn định. Nhiều người không thực hành lẽ thật và không đứng vững trong lời chứng của họ. Trong những người như thế không có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, hay là lời chứng về Đức Chúa Trời, và đây là những người bị Đức Chúa Trời ghê tởm nhất. Họ đọc lời Đức Chúa Trời trong những buổi tụ họp, nhưng những gì họ sống bày tỏ ra là Sa-tan, và điều này làm ô danh Đức Chúa Trời, phỉ báng Đức Chúa Trời và báng bổ Đức Chúa Trời. Trong những con người như thế không có dấu hiệu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và họ không có công tác của Đức Thánh Linh chút nào. Vì vậy, những lời nói và hành động của mọi người đại diện cho Sa-tan. Nếu lòng ngươi luôn bình an trước Đức Chúa Trời, và ngươi luôn chú ý đến những người và những thứ xung quanh ngươi, cùng những gì đang diễn ra xung quanh ngươi, và nếu ngươi quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, và luôn có một lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ thường xuyên khai sáng ngươi ở bên trong. Trong hội thánh, có những người là “các giám sát viên”: Họ đề ra việc theo dõi những khiếm khuyết của người khác, rồi sao chép và bắt chước theo họ. Họ không thể phân biệt, họ không ghét tội lỗi và họ không ghét hay cảm thấy ghê tởm bởi những thứ của Sa-tan. Những người như thế chứa đầy dẫy những thứ của Sa-tan, và cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ hoàn toàn. Lòng ngươi nên hằng tỏ ra tôn kính trước Đức Chúa Trời, ngươi nên chừng mực trong lời nói, hành động và đừng bao giờ muốn chống đối hay làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Ngươi đừng bao giờ để công việc của Đức Chúa Trời trong ngươi trở nên vô nghĩa, hoặc là để tất cả những khó khăn ngươi đã chịu đựng và tất cả những gì ngươi đã thực hành trở thành con số không. Ngươi phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn và yêu mến Đức Chúa Trời nhiều hơn trên con đường phía trước. Đây là những người có một khải tượng làm nền tảng của họ. Đây là những người tìm kiếm sự tiến bộ.

Nếu con người tin Đức Chúa Trời và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời với lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thì trong những con người như thế có thể thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Những người này có thể chứng thực về Đức Chúa Trời; họ sống bày tỏ ra lẽ thật, và điều họ chứng thực cũng là lẽ thật, là Đức Chúa Trời là gì, và tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ sống giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời, họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời; chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín. Đức Chúa Trời không khiến con người yêu mến Ngài qua lời nói và sự bày tỏ hoặc qua sự tưởng tượng của họ, và Ngài không ép con người phải yêu mến Ngài. Thay vào đó, Ngài để họ tự nguyện yêu mến Ngài; và Ngài để họ nhìn thấy sự đáng mến của Ngài trong công tác và những lời phán của Ngài, để sau đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời được nảy nở trong họ. Chỉ bằng cách này con người mới có thể thực sự mang lời chứng về Đức Chúa Trời. Con người không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị những người khác thúc giục làm như thế, cũng không phải là sự bốc đồng cảm xúc tức thời. Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ đã nhìn thấy sự đáng mến của Ngài, họ đã nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài xứng đáng với tình yêu của con người, bởi vì họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời – và kết quả là, họ thực sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và thực sự khao khát Ngài, và trong họ dấy lên một niềm đam mê đến nỗi họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời. Lý do tại sao những người thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời có thể đưa ra một chứng ngôn vang dội về Ngài là vì chứng ngôn của họ dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thật và sự khao khát thật về Đức Chúa Trời. Chứng ngôn như vậy không phải được đưa ra theo một sự bốc đồng về cảm xúc, mà dựa theo sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và tâm tính của Ngài. Bởi vì họ đã biết đến Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ chắc chắn phải chứng thực về Ngài, và làm cho tất cả những ai khao khát Đức Chúa Trời biết đến Đức Chúa Trời, và nhận thức được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và tính thực tế của Ngài. Giống như tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời, chứng ngôn của họ là tự phát; nó là thật và có ý nghĩa cùng giá trị thực sự. Nó không thụ động hay trống rỗng và vô nghĩa. Lý do chỉ những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời mới có được giá trị và ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời của họ, lí do chỉ họ mới thực sự tin Đức Chúa Trời, là vì những người này có thể sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời, và có thể sống cho công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì họ không sống trong bóng tối, mà sống trong sự sáng; họ không sống những cuộc đời vô nghĩa, mà là những cuộc đời được ban phước bởi Đức Chúa Trời. Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể chứng thực về Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới là chứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới được Đức Chúa Trời ban phước, và chỉ có họ mới có thể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời là người tâm phúc của Đức Chúa Trời; họ là những người được Đức Chúa Trời yêu thương, và họ có thể vui hưởng các phước lành cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế sẽ sống đời đời, và chỉ có họ sẽ sống mãi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng để con người yêu mến, và Ngài xứng đáng với tình yêu của tất cả con người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và không phải tất cả mọi người đều có thể chứng thực về Đức Chúa Trời và nắm giữ quyền lực cùng với Đức Chúa Trời. Bởi họ có thể chứng thực về Đức Chúa Trời và tận hiến tất cả nỗ lực của mình cho công tác của Đức Chúa Trời, nên những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi bất cứ nơi nào dưới các tầng trời mà không có ai dám chống đối họ, và họ có thể nắm giữ quyền lực trên đất và cai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Những người này đã họp lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau và có các màu da khác nhau, nhưng sự tồn tại của họ thì có cùng ý nghĩa; tất cả họ đều có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, tất cả họ cùng mang một chứng ngôn, và có cùng quyết tâm, cùng ước muốn. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi lại tự do trên khắp thế giới, và những ai chứng thực về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ. Những người này được Đức Chúa Trời yêu thương, họ được Đức Chúa Trời ban phước, và họ sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài.

Trước: Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Tiếp theo: Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger