677 Nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào trong quá trình tinh luyện

Intro

Trong quá trình tinh luyện

nên yêu Đức Chúa Trời thế nào?


Verse 1

Hãy chấp nhận điều đó bằng quyết tâm yêu Ngài.

Trong thời gian ấy, ngươi bị giày vò trong lòng,

như thể đang bị một lưỡi dao

đâm xoáy vào trong tim.

Nhưng ngươi sẵn sàng làm Ngài hài lòng

bằng tình yêu của mình,

và ngươi không hề muốn quan tâm đến xác thịt.

Đây là ý nghĩa của việc thực hành

yêu kính Đức Chúa Trời.


Chorus

Đây là thực hành trong suốt quá trình tinh luyện.

Lấy tình yêu dành cho Đức Chúa Trời làm nền tảng,

thông qua tinh luyện, ngươi sẽ đến gần Ngài hơn,

và ngươi sẽ thân thiết với Đức Chúa Trời hơn.


Verse 2

Ngươi đau bên trong, đau đớn đến mức nào đó,

nhưng ngươi vẫn sẵn lòng

đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện:

“Lạy Ngài, con không thể xa Ngài.

Có bóng tối trong con,

nhưng con muốn làm cho Ngài hài lòng, ấy là thật.

Lạy Ngài, con tin rằng Ngài biết lòng con.

Mong Ngài dành cho con nhiều tình yêu hơn nữa”.


Chorus

Đây là thực hành trong suốt quá trình tinh luyện.

Lấy tình yêu dành cho Đức Chúa Trời làm nền tảng,

thông qua tinh luyện, ngươi sẽ đến gần Ngài hơn,

và ngươi sẽ thân thiết với Đức Chúa Trời hơn.


Verse 3

Trong tinh luyện cay đắng,

con người dễ rơi vào ảnh hưởng của Sa-tan.

Vậy ngươi nên yêu kính Ngài

như thế nào trong thời gian này?

Hãy tập trung ý chí và trải lòng ngươi trước Ngài,

dâng toàn bộ cuộc đời ngươi cho Ngài.

Dù Đức Chúa Trời có tinh luyện ngươi như thế nào,

hãy thực hành lẽ thật,

tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự thông công.


Bridge

Khi làm phận sự của mình,

ngươi có thể làm chưa tốt,

nhưng ngươi đã cố hết sức

bằng tình yêu dành cho Ngài.

Dù mọi người có nghĩ thế nào,

thì ý định của ngươi đúng đắn,

ngươi không tự nên công chính bởi đang

hành động nhân danh Đức Chúa Trời.


Chorus

Đây là thực hành trong suốt quá trình tinh luyện.

Lấy tình yêu dành cho Đức Chúa Trời làm nền tảng,

thông qua tinh luyện, ngươi sẽ đến gần Ngài hơn,

và ngươi sẽ thân thiết với Đức Chúa Trời hơn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự

Trước: 676 Đức tin chỉ đến nhờ sự tinh luyện

Tiếp theo: 678 Chỉ thông qua những sự gian khổ và tinh luyện mà ngươi mới có thể được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger