768 Sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là ý nghĩa nhất

Verse 1

Nếu yêu kính Đức Chúa Trời, việc bước vào vương quốc

để trở thành dân sự của Ngài

là cuộc sống quý giá, tương lai đích thực của các ngươi.

Không ai phước hơn các ngươi.

Hôm nay các ngươi sống vì Ngài,

thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngài phán: cuộc sống của các ngươi có giá trị.

Chorus

Chỉ những người đã được Ngài lựa chọn

mới có thể sống có ý nghĩa.

Các ngươi thật may khi được ban phước

để có giá trị trong cuộc sống của mình.

Verse 2

Được Ngài lựa chọn, và được Ngài nâng đỡ, yêu thương,

các ngươi đã hiểu giá trị cuộc sống.

Đây không phải là vì các ngươi theo đuổi tốt,

nhưng là bởi ân điển của Ngài;

Ngài đã mở mắt cho các ngươi,

cho các ngươi may mắn được đến trước Ngài.

Chorus

Chỉ những người đã được Ngài lựa chọn

mới có thể sống có ý nghĩa.

Các ngươi thật may khi được ban phước

để có giá trị trong cuộc sống của mình.

Bridge

Ngươi sẽ không thấy sự đáng mến của Ngài

hay yêu kính Ngài

nếu Ngài không khai sáng.

Đức Chúa Trời đã làm cảm động lòng các ngươi

để ngươi có thể dâng lòng mình cho Ngài.

Chorus

Chỉ những người đã được Ngài lựa chọn

mới có thể sống có ý nghĩa.

Các ngươi thật may khi được ban phước

để có giá trị trong cuộc sống của mình.

Chỉ những người đã được Ngài lựa chọn

mới có thể sống có ý nghĩa.

Các ngươi thật may khi được ban phước

để có giá trị trong cuộc sống của mình.

Chỉ những người đã được Ngài lựa chọn

mới có thể sống có ý nghĩa.

Các ngươi thật may khi được ban phước

để có giá trị trong cuộc sống của mình.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 767 Tin nhưng không yêu Đức Chúa Trời là một đời sống vô ích

Tiếp theo: 769 Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều có cơ hội được hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger