599 Sống để thực hiện bổn phận thật ý nghĩa

Verse 1

Người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong

thời kỳ sau rốt là những người thông minh nhất.

Sau vài năm trải qua sự phán xét,

hành phạt bằng nhiều cách,

họ bắt đầu hiểu ra mục đích sự quản lý của Ngài.

Họ cũng bắt đầu hiểu lẽ nhiệm mầu về sự quản lý

và lẽ mầu nhiệm về sự cứu rỗi nhân loại

của Đức Chúa Trời.

Họ hiểu ý muốn

và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 1

Họ cảm thấy mình đang có

một cuộc sống phong phú,

một cuộc sống vô lo,

một cuộc sống rất nhiều ý nghĩa.


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Verse 2

Nếu ngươi sống cuộc sống

của một xác chết chỉ biết đi,

vô hồn, không chấp nhận cũng không hiểu lẽ thật,

chỉ sống vì xác thịt,

thì cuộc sống của ngươi không có ý nghĩa gì.

Cuộc đời ngươi chẳng có chút giá trị

và chẳng có gì đáng sống.

Các ngươi được Ngài tiền định,

lựa chọn giữa toàn nhân loại,

được sinh ra trong cõi của con rồng lớn sắc đỏ.

Đức Chúa Trời cho phép các ngươi

thực hiện bổn phận.


Pre-chorus 2

Đức Chúa Trời ưu ái ngươi

và cho phép ngươi dâng mình cho Ngài,

cũng như thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo.

Giờ đây các ngươi sống để truyền bá

Phúc Âm của thiên quốc Ngài,

làm chứng cho Ngài,

điều này được Ngài chấp thuận.


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Bridge

Ngài cho các ngươi cơ hội sống theo cách này,

cơ hội được dâng mình cho Ngài.

Nên hãy quý cơ hội này,

cảm thấy tự hào và vinh hạnh.

Đây là cơ hội rất hiếm

trong thời điểm, thời đại này.

Đức Chúa Trời lựa chọn kỹ càng

và đã chọn các ngươi.

Đây là cơ hội, phước lành của các ngươi.

Qua các thời đại và thế hệ,

phước lành này thậm chí

còn to lớn hơn phước lành của các thánh đồ!


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 598 Ngươi nên chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc

Tiếp theo: 600 Thành công hay thất bại tùy thuộc vào con đường con người đi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger