599 Sống để thực hiện bổn phận thật ý nghĩa

Verse 1

Người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong

thời kỳ sau rốt là những người thông minh nhất.

Sau vài năm trải qua sự phán xét,

hành phạt bằng nhiều cách,

họ bắt đầu hiểu ra mục đích sự quản lý của Ngài.

Họ cũng bắt đầu hiểu lẽ nhiệm mầu về sự quản lý

và lẽ mầu nhiệm về sự cứu rỗi nhân loại

của Đức Chúa Trời.

Họ hiểu ý muốn

và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 1

Họ cảm thấy mình đang có

một cuộc sống phong phú,

một cuộc sống vô lo,

một cuộc sống rất nhiều ý nghĩa.


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Verse 2

Nếu ngươi sống cuộc sống

của một xác chết chỉ biết đi,

vô hồn, không chấp nhận cũng không hiểu lẽ thật,

chỉ sống vì xác thịt,

thì cuộc sống của ngươi không có ý nghĩa gì.

Cuộc đời ngươi chẳng có chút giá trị

và chẳng có gì đáng sống.

Các ngươi được Ngài tiền định,

lựa chọn giữa toàn nhân loại,

được sinh ra trong cõi của con rồng lớn sắc đỏ.

Đức Chúa Trời cho phép các ngươi

thực hiện bổn phận.


Pre-chorus 2

Đức Chúa Trời ưu ái ngươi

và cho phép ngươi dâng mình cho Ngài,

cũng như thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo.

Giờ đây các ngươi sống để truyền bá

Phúc Âm của thiên quốc Ngài,

làm chứng cho Ngài,

điều này được Ngài chấp thuận.


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Bridge

Ngài cho các ngươi cơ hội sống theo cách này,

cơ hội được dâng mình cho Ngài.

Nên hãy quý cơ hội này,

cảm thấy tự hào và vinh hạnh.

Đây là cơ hội rất hiếm

trong thời điểm, thời đại này.

Đức Chúa Trời lựa chọn kỹ càng

và đã chọn các ngươi.

Đây là cơ hội, phước lành của các ngươi.

Qua các thời đại và thế hệ,

phước lành này thậm chí

còn to lớn hơn phước lành của các thánh đồ!


Chorus

Đức Chúa Trời cho ngươi sống;

nếu ngươi có thể sống vì Ngài

và có thể sống để thực hiện bổn phận

như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

thì ngươi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 598 Ngươi nên chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc

Tiếp theo: 600 Thành công hay thất bại tùy thuộc vào con đường con người đi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger