599 Sống để thực hiện bổn phận của mình là điều đầy ý nghĩa

1 Những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời của thời kỳ sau rốt là những người thông minh nhất. Sau khi trải qua vài năm của sự phán xét và hình phạt, một cách vô thức họ bắt đầu hiểu được mục đích của việc quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời, cũng như lẽ mầu nhiệm của sự quản lý và cứu rỗi nhân loại của Ngài. Họ bắt đầu hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được quyền tối thượng của Ngài. Họ cảm thấy thoải mái trong đời sống của mình, rằng đời sống của họ được dư dật và ý nghĩa. Đức Chúa Trời cho phép ngươi sống, và nếu ngươi có thể sống vì Đức Chúa Trời và để thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì ngươi đang sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi sống cuộc sống của một xác chết biết đi, không có linh hồn, không chấp nhận mà cũng không hiểu lẽ thật, chỉ sống vì xác thịt, thì ngươi không phải đang sống một cuộc sống có ý nghĩa, vì cuộc sống của ngươi không có giá trị gì.

2 Trong hết thảy nhân loại, các ngươi là những người Đức Chúa Trời đã tiền định và chọn lựa; các ngươi được sinh ra trong kỷ nguyên này, trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, và Ngài cho phép các ngươi có thể thực hiện những bổn phận hiện tại của mình. Các ngươi đã được Đức Chúa Trời ưu ái; các ngươi đã được Ngài chọn lựa. Đây là một phúc lành. Đức Chúa Trời ưu ái các ngươi và cho phép các ngươi dâng mình vì lợi ích của Ngài, thực hiện những bổn phận của các ngươi trong gia đình Đức Chúa Trời, thực hiện những nghĩa vụ của một loài thọ tạo, và dâng một phần năng lượng của mình. Đây chẳng phải là phúc lành sao? Giờ đây các ngươi có thể sống mỗi ngày của mình để chứng thực cho Đức Chúa Trời và loan truyền Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời; điều này được Đức Chúa Trời chấp thuận.

3 Đức Chúa Trời cho các ngươi cơ hội sống theo cách này và dâng mình cho Ngài – đây là điều đầy ý nghĩa. Các ngươi nên trân quý cơ hội này, và cảm thấy tự hào, vinh hạnh. Việc có thể thực hiện bổn phận này ở thời đại này, trong môi trường này, và dưới những điều kiện này là một cơ hội rất hiếm có! Đức Chúa Trời cẩn thận chọn lựa từ giữa nhân loại, và Ngài đã chọn các ngươi. Đây là cơ hội của các ngươi. Đây là phúc lành to lớn nhất của các ngươi. Phúc lành này thậm chí còn to lớn hơn phúc lành của các đấng thánh qua suốt các thời đại và thế hệ!

Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 598 Ngươi nên chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc

Tiếp theo: 600 Thành công hay thất bại là tùy vào con đường người ta đi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 8

Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger