545 Sống theo lời Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính của mình

Verse 1

Trước hết, ngươi phải giải quyết hết các khó khăn

trong ngươi bằng cách

nương cậy vào Đức Chúa Trời.

Hãy dứt bỏ tất cả tâm tính suy đồi của mình,

và thực sự có thể hiểu tình cảnh của bản thân.


Verse 2

Hãy biết nên làm gì,

và thông công những gì

ngươi không thể hiểu được.

Thật không thể chấp nhận được

khi ngươi không biết chính mình.

Hãy chữa lành căn bệnh của mình trước,

đọc, suy ngẫm lời Ngài,

sống và hành động theo lời của Ngài.


Chorus

Dù ngươi ở nhà hay ở đâu,

hãy để Ngài cai trị bên trong ngươi,

hãy để lời Ngài luôn có quyền thống trị,

vứt bỏ xác thịt và bản tính tự nhiên,

sống theo lời Ngài để thay đổi tâm tính của ngươi.


Verse 3

Điều thiết yếu lúc này là tập trung vào cuộc sống,

ăn, uống thêm nhiều lời Đức Chúa Trời,

trải nghiệm lời của Ngài, biết lời Ngài,

biến chúng thực sự trở thành cuộc sống của ngươi.


Chorus

Dù ngươi ở nhà hay ở đâu,

hãy để Ngài cai trị bên trong ngươi,

hãy để lời Ngài luôn có quyền thống trị,

vứt bỏ xác thịt và bản tính tự nhiên,

sống theo lời Ngài để thay đổi tâm tính của ngươi.


Bridge

Nếu một người không sống theo lời Ngài,

sao đời sống của họ trưởng thành được?

Ngươi phải luôn sống theo lời Ngài,

lấy chúng làm quy tắc ứng xử của mình,

để ngươi biết cách đúng đắn làm Ngài hài lòng,

biết rằng Ngài ghét khi ngươi

không hành xử như vậy.


Chorus

Dù ngươi ở nhà hay ở đâu,

hãy để Ngài cai trị bên trong ngươi,

hãy để lời Ngài luôn có quyền thống trị,

vứt bỏ xác thịt và bản tính tự nhiên,

sống theo lời Ngài để thay đổi tâm tính của ngươi.


Outro

Ngươi không cần lo rằng

cuộc sống của người sẽ không thay đổi.

Ngươi không cần lo rằng

cuộc sống của người sẽ không thay đổi.

Ngươi sẽ bắt đầu đi đúng con đường.

Ngươi sẽ bắt đầu đi đúng con đường,

và cảm thấy sự thay đổi nơi tâm tính mình.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 22

Trước: 542 Lẽ thật của hôm nay được ban cho những ai khao khát và tìm kiếm

Tiếp theo: 546 Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger