917 Muôn vật sống và chết bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Verse 1

“Thẩm quyền của Đức Chúa Trời”

có nghĩa là tất cả đều tùy thuộc vào Ngài.

Và vì vậy, Đức Chúa Trời có quyền quyết định

làm một việc gì đó như thế nào,

và Đức Chúa Trời muốn thực hiện

theo cách nào cũng được.

Luật của muôn vật là do

chính Đức Chúa Trời quyết định.

Luật này hoàn toàn

không tùy thuộc vào con người

và họ không thể thay đổi.

Ý chí của con người không thể

tác động được đến luật này,

nhưng nó lại được thay đổi

bởi suy nghĩ, mệnh lệnh,

và sự khôn ngoan của Ngài.

Đây là sự thật không thể

phủ nhận với bất cứ ai.


Chorus

Không có bất kỳ người nào,

không có bất cứ vật gì

có thể thay đổi được các quy luật của muôn vật

hay có thể thay đổi tiến trình

mà chúng vận hành.

Chúng đã được hình thành

bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

và cũng bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài.

Đây chính là thẩm quyền,

thẩm quyền của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Trời, đất, và muôn vật,

cũng như vũ trụ, bầu trời đầy những ngôi sao,

bốn mùa trong năm, và những thứ hữu hình

hay cả những thứ vô hình,

những thứ này đều đã và đang tồn tại,

thực hiện chức năng và đổi thay,

không có chút sai sót nhỏ nào,

dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

theo các mệnh lệnh của Ngài

cũng như những điều răn của Ngài,

theo tất cả các luật lệ của Đức Chúa Trời

trong buổi đầu tạo dựng.

Đây là sự thật không thể

phủ nhận với bất cứ ai.


Chorus

Không có bất kỳ người nào,

không có bất cứ vật gì

có thể thay đổi được các quy luật của muôn vật

hay có thể thay đổi tiến trình

mà chúng vận hành.

Chúng đã được hình thành

bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

và cũng bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài.

Đây chính là thẩm quyền,

thẩm quyền của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 916 Thẩm quyền và quyền năng của Đấng Tạo Hóa là vô hạn

Tiếp theo: 918 Thẩm quyền và thân phận của Đấng Tạo Hóa đồng tồn tại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger