917 Muôn vật sống và chết bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Verse 1

“Thẩm quyền của Đức Chúa Trời” có nghĩa là tất cả đều tùy thuộc vào Ngài.

Và vì vậy, Đức Chúa Trời có quyền quyết định

làm một việc gì đó như thế nào,

và Đức Chúa Trời muốn thực hiện theo cách nào cũng được.

Luật của muôn vật là do chính Đức Chúa Trời quyết định.

Luật này hoàn toàn không tùy thuộc vào con người

và họ không thể thay đổi.

Ý chí của con người không thể tác động được đến luật này,

nhưng nó lại được thay đổi bởi suy nghĩ, mệnh lệnh,

và sự khôn ngoan của Ngài.

Đây là sự thật không thể phủ nhận với bất cứ ai.

Chorus

Không có bất kỳ người nào, không có bất cứ vật gì

có thể thay đổi được các quy luật của muôn vật

hay có thể thay đổi tiến trình mà chúng vận hành.

Chúng đã được hình thành bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

và cũng bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài.

Đây chính là thẩm quyền, thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Trời, đất, và muôn vật,

cũng như vũ trụ, bầu trời đầy những ngôi sao,

bốn mùa trong năm, và những thứ hữu hình

hay cả những thứ vô hình, những thứ này đều đã và đang tồn tại,

thực hiện chức năng và đổi thay,

không có chút sai sót nhỏ nào,

dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

theo các mệnh lệnh của Ngài

cũng như những điều răn của Ngài,

theo tất cả các luật lệ của Đức Chúa Trời trong buổi đầu tạo dựng.

Đây là sự thật không thể phủ nhận với bất cứ ai.

Chorus

Không có bất kỳ người nào, không có bất cứ vật gì

có thể thay đổi được các quy luật của muôn vật

hay có thể thay đổi tiến trình mà chúng vận hành.

Chúng đã được hình thành bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

và cũng bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài.

Đây chính là thẩm quyền, thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 916 Thẩm quyền và quyền năng của Đấng Tạo Hóa là vô hạn

Tiếp theo: 918 Thẩm quyền và thân phận của Đấng Tạo Hóa đồng tồn tại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 26

Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta...

Chương 9

Trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Đức Chúa Trời không nói ngôn ngữ của con...

Chương 17

Trên thực tế, tất cả những lời phán thốt ra từ miệng Đức Chúa Trời con người đều không được biết đến; chúng đều là thứ ngôn ngữ mà mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger